fbpx
Mange bække små
2019-10-09_at_19-39-52__DSC9135x.jpg

Foto: Robert Hendel

Foto: Robert Hendel
GLOSTRUP. Budgetforliget for 2020 er præget af mange mindre besparelser. Her dem, som Folkebladet mener, er mest interessante

Dyrere frokost
For medarbejderne på rådhuset bliver det dyrere at købe frokost i kantinen. Her stiger priserne nemlig 20 procent, hvilket giver 150.000 kroner til kommunekassen.

Sjældnere til tandlæge
I dag bliver børnene i Glostrup kaldt til tandlæge hver 15. måned. Det bliver i fremtiden hver 18. måned. Det giver en besparelse på 100.000 kroner.

Dyrere at gå til ridning
En af de store sager i forbindelse med sidste års budget var Klub Ejbys dyrehold, som blev reddet i 2. behandlingen af budgettet. Den lever fortsat, men det bliver dyrere at gå til ridning i klubben og at have sin private hest stående i stalden, så priserne matcher omkringliggende rideskoler. Det giver en besparelse på 153.000 kroner om året.

Ingen sommerskole
Glostrup Kommune har haft et tilbud om sommer- og efterårscamps for op til 40 elever om året fra 6., 7. og 8. klasse fra Glostrup Skole. Det har givet et løft i dansk og matematik og har givet svage elever et selvtillidsboost. Den bliver sparet væk, hvilket giver en besparelse på 213.000 kroner om året.

Kun en lejrskole
I dag skal eleverne på Glostrup Skole på lejrskole i både 6., 8. og 9. klasse. Det bliver i fremtiden kun en gang i skoleforløbet. Det er vurderingen, at lejrskolen i 8. klasse, er den, der giver mest værdi.

To medarbejdere kan spare
Der skal ansættes to ekstra rådgivere i Familieafsnittets foranstaltningsteam. En analyse af anbringelsesmønstret for unge borgere i Glostrup Kommune viser, at der gennem en tættere opfølgning på det psykosociale og specialiserede børneområde samt en tættere opfølgning på dagbehandlingstilbud med intern skole, vil kunne opnås en reduktion i udgifterne til foranstaltninger. Besparelsen ender på en million kroner om året.

Samdrift af køkkener
Det skal undersøges, om man kan optimere driften af køknerne på ældrecentrene. Det er forventningen, at undersøgelsen koster 250.000 kroner og at ombygninger koster 550.000 kroner, men at man tilgengæld vil kunne spare en million kroner om året. Det vil formentlig betyde, at køkkenet på Dalvangen bliver et modtagerkøkken, hvor maden kun varmes og anrettes. Ifølge administrationen vil konsekvensen med stor sandsynlighed være, at brugertilfredsheden på Dalvangen falder.

Ingen lydavis
Glostrup Bibliotek tilbyder en lydavis, hvor de vigtigste artikler fra Folkebladet om Glostrup bliver læst op. Det koster 70.000 kroner om året, som bliver sparet væk. I stedet må synshandicappede og ordblinde bruge elektroniske hjælpemidler og få Folkebladets hjemmeside læst højt.

Færre bøger
Puljen, som Glostrup Bibliotek har til at købe bøger for, reduceres med 100.000 kroner om året. Reduceringen vil primært ske inden for mindre poulære genrer og områder, samtidig med en skærpet prioritering af materialer inden for kerneområderne ”læselyst” og populær litteratur af en vis kvalitet.

Betaling i svømmehallen
I dag har pensionister og efterlønsmodtagere fra Glostrup Kommune gratis adgang i Glostrup Svømmehal. Ordningen stammer helt tilbage fra dengang der eksisterede en kommunal badeanstalt. De skal i fremtiden betale 50 procent af billetprisen for voksne. Samtidig nedsættes børnetaksten fra 62,5 procent til 50 procent af prisen for voksne. Det giver en besparelse på 200.000 kroner om året.

Ingen vaskevejledere
I Glostrup Svømmehal har der været problemer med vandkvaliteten, fordi folk ikke vaskede sig ordentligt, inden de hoppede i vandet. Der har derfor været ansat vaskevejledere, der skulle hjælpe gæsterne med at huske at vaske sig ordentligt. De bliver sparet væk, hvilket giver en besparelse på 280.000 kroner om året.

Besparelser i forsyningen
Der er planlagt en besparelse på 850.000 kroner på vejafvandingsbidraget med en ny beregningmodel. Det er penge, som i dag bliver betalt til Glostrup Forsyning, som skal have sit regnskab til at gå i nul, de er derfor nødt til at finde pengene et andet sted.
– Det kan jo være, at forsyningen kan spare nogle penge, så man kan ikke sige, at det en til en bliver læsset over på borgere og virksomheder. Vi sætter forsyningen lidt under pres, men det er vores egen forsyning, så vi håber, de kan klare det, siger John Engelhardt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top