fbpx
Konservative i Vallensbæk har fået støj på dagsordenen
Motorvej-Vejlegårdsvej2.jpg
Der skal være en pulje til støjsikring af eksisterende motorveje, er nu officiel konservativ politik. Foto: Heiner Lützen Ank
Det er nu officiel Konservativ politik at bekæmpe støj, har den konservative gruppe fra Vallensbæk fået vedtaget på et landsråd. Der skal blandt andet arbejdes for en støjpulje, der skal bruges, hvor det kommer flest til gavn

På det netop overståede konservative Landsråd, fik de konservative fra Vallensbæk vedtaget en indstilling om trafikstøj, således, at det nu er officiel konservativ politik. Baggrunden er et meget stærkt ønske om at staten lever op til sit ansvar og foretager aktiv støjbekæmpelse i stedet for at vente på at borgerne reagerer.
– Aktiv støjbekæmpelse vil højne kvaliteten af liv og søvn for de berørte borgere. Der er god økonomi og livskvalitet i tiltag til mindre støj, da det vil mindske helbredsgenerne for de berørte borgere og endelig er det helt naturligt, at støj også indgår i vores miljøpolitik. Konservative i Vallensbæk vil fortsat være aktiv for, at der skal ske en aktiv støjbekæmpelse – ikke kun i Vallensbæk. Det er tid til, at staten lever op til sit ansvar. Mindre støj er også velfærd for rigtig mange borgere, siger Jan Høgskilde, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk.

Støjpulje og forskning
Den vedtagne politik har fire punkter. For det første skal der etableres en støjpulje, hvilket også var en del af Aftale om et sammenhængende Danmark, som V-LA-K regeringen og DF indgik i foråret. Støjpuljen skal indeholde midler til at nedbringe støjen fra allerede etableret infrastruktur.
– Prioriteringen må naturligt være, at midlerne anvendes, hvor de gavner flest og ikke hvor enkelte medlemmer af Folketinget er valgt. Og det skal være et samlet billede og ikke som nu, hvor beregninger fra Banedanmark ikke lægges sammen med Vejdirektoratets beregninger, siger Jan Høgskilde.
For det andet, skal det, når staten igangsætter nye projekter, undersøges, hvordan projektet vil påvirke omgivelsernes støjbillede.
– Samtidig med projektet vedtages, skal der afsættes midler til at imødegå støjen, således at borgerne ikke egenhændigt skal slås med det i mange år frem. Og støjbekæmpelsen skal ikke alene være på det stykke nye infrastruktur, men også den afledte støj for eksempel længere inde mod byen på den pågældende motorvejsstrækning, siger Jan Høgskilde.
Det tredje punkt er, at når et infrastrukturprojekt er færdigt, skal der laves målinger af støjen.
For det fjerde skal der på finansloven afsættes specifikke midler til forskning i støjbekæmpelse for, at der kan udvikles ny viden og teknologi til bekæmpelse af støj.

Mere dødelig end trafik
Baggrunden for forslagene er, at det er beregnet, at op mod 600 mennesker hvert år mister livet, som følge af virkningerne fra støj – det er flere, end der mister livet i trafikken. Trafikstøj giver dårlig søvn og forøget stress og dermed øget forekomst af hjerte- karsygdomme, kræft og diabetes.
– Hver gang en ny motorvej anlægges, eller der køres på et nyt stykke jernbane er der borgere, der bliver ramt af støj. Udover øget forekomst af sygdomme har det en række effekter på de mennesker det går ud over, så som almindelig nedsat mulighed for at kunne nyde natur og have omkring deres ejendom, en klar forringelse af værdien af deres ejendom, siger Jan Høgskilde og fortsætter:
– For de fleste er det vigtigt at kunne nyde natur med fuglefløjt og naturens andre lyde uden at det skal overdøves en nærliggende motorvej. Og det er givet, at vi alle ikke vil betale det samme for en ejendom, der ligger op af den infrastruktur, som vi jo alle har glæde af. Derfor er det et fælles problem og ikke bare et problem for den enkelte lodsejer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top