fbpx
Kan Glostrup Kommune være det bekendt?
debat.jpg
DEBAT. Vicky Schumann, Rødkælkevej, 2600 Glostrup

En familie er ifølge TV2 Lorry flygtet fra Glostrup Kommune, fordi kommunen svigtede familien, da de havde brug for hjælp. Glostrup Kommune ligger sig fladt ned og undskylder i denne sag. Kan Glostrup Kommune virkelig være det bekendt? Har Glostrup Kommune lært af deres erfaring? Har Glostrup Kommune virkelig en mistro til familierne, at de vil udnytte systemet?
I familieafsnittet er antallet af underretninger og sager på det specialiserede område steget markant fra 2017 og frem. Familier har brug for hjælp for ikke at gå ned med flaget og familiernes overskud er lig nul.
Mange familier forsøger at klare sig igennem hverdagen, men samtidig skal familierne desværre kæmpe en nedslidende kamp med kommunen for at få den rette hjælp, men ender alligevel bliver afslået af kommunen. Hvis der er overskud kan familierne bruge tid på at sende deres sager til Ankestyrelsen.
Glostrup Kommune har sat flere penge af til sagsbehandling og ansat fire nye sagsbehandlere. Super fint, så kan presset i familieafsnittet imødegås.
Desværre er der stor udskiftning blandt sagsbehandlerne, som betyder, at familierne konstant får nye sagsbehandlere, som skal sætte sig ind i familiens situation på ny. Og hvilken sagsbehandler læser en sag igennem på flere hundrede sider – Ingen.
Dog har sagsbehandlerne desværre heller ikke de nødvendige kompetencer for at håndtere de komplicerede sager, og der er ikke økonomi til at give familierne den rette hjælp. I aftalen om budget 2020 ser det desværre ikke ud til, at familierne i fremtiden kan forvente at få rette hjælp, da der ikke er afsat yderligere økonomi til det specialiserede område og hjælp til familierne.
Det er dyrt, at Glostrup Kommune ikke sætter ind tidligt, så det samfundsmenneskelige og økonomiske regnestykke ikke når at blive dyrere end nødvendigt.
Hermed opråb om hjælp til hårdt ramte familier i Glostrup Kommune.

Svar: Kommunen skal ikke svigte borgerne
Robert Sørensen (EL), Formand for Børne- og Skoleudvalget

Vicky Schumann spørger retorisk, om Glostrup Kommune kan være bekendt at svigte familier, der har brug for hjælp. Der er ingen tvivl om, at svaret er et rungende nej. Vores mål og ønske er at give familier i Glostrup Kommune, som har behov for særlig støtte, den hjælp og støtte, som lovgivningen giver mulighed for.
Når en familie oplever, at de bliver svigtet af Glostrup Kommune, er det langt fra den oplevelse, som vi ønsker, at borgerne skal have efter at have været i kontakt med kommunen. Der er ingen tvivl om, at mange skift af sagsbehandler kan styrke oplevelsen af at blive svigtet. Desværre er det virkeligheden for nogle familier, for eksempel fordi sagsbehandleren får nyt job, bliver sygemeldt eller går på barsel. Det er stærkt beklageligt – og samtidig svært at komme udenom. Jeg ved, at Familieafsnittet har fokus på at håndtere skift, så de påvirker familierne mindst muligt.
Det er korrekt – som Vicky Schumann skriver – at vi i Glostrup, i lighed med landets øvrige kommuner, oplever, at der er flere borgere, der har brug for vores hjælp. Derfor prioriterede vi at ansætte yderligere fire rådgivere fra 2019 samt to forebyggende socialrådgivere i dagtilbud og skole, ligesom vi har udvidet familieafsnittets budget betydeligt. Jeg forventer ikke, at den enkelte sagsbehandler har tilbundsgående viden om de specifikke diagnoser, som borgerne har. Jeg forventer derimod, at de både er dybt inde i serviceloven og er i stand til at samarbejde med de relevante fagpersoner – for eksempel psykiatere, psykologer, lærere, pædagoger, familie, dagtilbud, skole – for at tilvejebringe det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på, så vi som kommune hjælper det enkelte barn, den enkelte unge eller familien bedst muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top