fbpx
Hvorfor bygge i et så støjplaget område?
debat.jpg
DEBAT. Peer Svendsen, Egeskovvej 28, Vallensbæk Strand

Med vedtagelse af lokalplan 102 i Vallensbæk Kommune, er kæden hoppet fuldstændig af for borgmesteren. Han har sammen med andre vestegensborgmestre i flere år rendt de skiftende transportministre på dørene, for at få gjort noget ved støjgenerne fra motorvejene. Og nu har selvsamme borgmester så netop vedtaget, at der må opføres boliger, herunder højhus bebyggelse, klods op ad motorvejen, som så samtidig skal fungerersom støjskærm til øvrig bebyggelse. Er det ikke at tale med to tunger?
Hvorfor skal der i det hele taget bygges boliger i et så stærkt støjplaget område?
Rent æstetisk svarer det heller ikke til de eksisterende bebyggelser i nærområdet, som ”kun” er på max fem etager, så hvorfor skal det absolut være så højt, når der er så mange, der har gjort indsigelser imod det.
Og hvad med luftforureningen fra motorvejen – der er lagt op til, at det bliver kvalitetsbyggeri, og dermed bliver det ikke boliger i den billige ende af skalaen, hvilken klientel forestiller han sig vil bo der. Der er pt. ti ledige lejemål indenfor 400 meter.
Der var 20 indsigelser, herunder et par grundejerforeninger, der er naboer til lokalplanen, og som så vel tilsammen repræsenterer i nærheden af 50 boliger/familier, og den røde tråd i indsigelserne var: Indbliks- og skyggegener, støj, bebyggelsens omfang herunder højde- og tæthed, parkering samt de trafikale forhold, som kommunen i øvrigt dog nu vil lave en trafikanalyse af. Skulle den ikke have været udarbejdet inden lokalplansforslaget blev sendt i høring og vedtaget ?
Derudover er indsigelserne, dog med få og små ændringer, mere eller mindre blevet ignoreret, eller retter, kommentarerne var: Taget til efterretning, det hele menneske i fremtidens boligby, indendørs ophold overholder støjgrænse på 35 db. mv.
Så kan vi lære det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top