fbpx
Forbrugsstop tærer på tilliden
debat.jpg
DEBAT. Karina Skytt, Forældrebestyrelses­formand Ejbyvang, på vegne af hele forældrebestyrelsen

DEBAT. Endnu engang rammes vi i Glostrup Kommune af en udmelding om forbrugsstop. En udmelding, der rammer vores børn på deres trivsel og læring men for forvaltningen og vores politikere virker konsekvensen som uvedkommende. Hvordan kan man styre sin økonomi når tildelte midler gang på gang fjernes/låses.
I det kommende budgetforslag har man til hensigt, at hæve taksten på dagtilbud, men hvordan kan man som forældre vide, at de ekstra midler bliver i institutionen og kommer ens barn til gode? Er det hensigtsmæssigt, at man ved årligt at indføre forbrugsstop sender signal til alle om at skynde sig at forbruge ved budgetårets begyndelse? Hermed fratager man os muligheden for gennem mådehold at opspare til lidt større investeringer, som har til formål at styrke vores børns faglige læringsmiljø og fysiske rammer. Konsekvensen af de forgangene års forbrugsstop og tilbageførsel af midler bliver derfor større og større. Vi føler os frarøvet og magtesløse, mens vi ser vores børns hverdag og trivsel blive forringet. Forringet af en forvaltning og politikere, vi burde have tillid og tiltro til. Hvem tør tro på politikerne, når de i deres budget oplæg skriver ’De yngste børn skal opleve en tryg dagligdag med høj faglig kvalitet i gode fysiske rammer’?
Ikke os, når vi efter forbrugsstop bliver frataget muligheden for at investere vores opsparede midler i forbedring af faglig kvalitet og fysiske rammer i vores institution. Nogen skulle skamme sig over at frarøve vores børn muligheden for en forbedret hverdag. Vi ser år for år vores institution forfalde og læringsmiljøet blive forringet som konsekvens heraf. Endnu engang har vi mistet vores tillid til, at man i Glostrup Kommune vil det bedste for sine yngste borgere.

Svar: Et kortvarigt forbrugsstop er sund fornuft
John Engelhardt, Borgmester

Midt på året kunne Glostrup Kommune desværre konstatere, at udgifterne til børn med særlige vanskeligheder og handicappede var steget endnu mere, end prognoserne forudsagde ved budgetlægningen. Glostrup Kommune ville derfor kunne se ind i en statslig sanktion (bøde) på omkring otte millioner kroner, penge som blot vil blive taget fra kommunen og som ingen borgere i kommunen derfor ville få glæde af.
På den baggrund, og i lighed med, hvad der er sket i mange andre kommuner i år, besluttede kommunalbestyrelsen at bremse op for udgiftsstigningen således, at vi kunne begrænse skaden. Dette er gældende nu her i november og december måned for alle afdelinger i kommunen. Nye udgifter og større tiltag må vente til næste budgetår, dog undtaget ansættelse af personale, hvor vikarer ellers ville være eneste alternativ.
Der er således ikke tale om at penge fjernes fra nogen, idet pengene ikke ”er lagt i kassen”. Hvis økonomien havde været dårligere, ville det måske have været nødvendigt at konfiskere overførsler til næste år helt eller delvist, men det har slet ikke været på tale. Det er muligt, at enkelte institutioner på baggrund af den administrative udmelding kan komme i klemme i systemet, men så vil jeg gerne her give tilsagn om, at vi politisk kigger på det.
Det er derfor helt misvisende at hævde, at vi som politikere ved et så kortvarigt tiltag fjerner opsparing til fremtidige faglige tiltag. Såfremt vi blot havde ladet stå til – og sende millionerne til staten i bøde- ville borgerne med rette kunne hævde, at vi lod hånt om borgernes penge og mulighed for at gøre det bedste for vores børn, vores ældre, de socialt udsatte og alle andre, der er dybt afhængige af, at kommunen har en fornuftig økonomi.
Når vi i kommunen helt undtagelsesvis har haft behov for en opbremsning i forbruget i hele kommunen 2 år i træk skyldes det ene og alene de meget store nye udgifter til at hjælpe primært de børn, der har det allersværest.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top