fbpx
Bred enighed om Brøndby-budget: Plads til nye investeringer og mere velfærd
2019-10-22_at_08-16-17__DSC0440x.jpg

Foto: Robert Hendel

Alle seks partier i Brøndby er med i årets budgetforlig. Fra Venstre er det Allan Runager (DF), Mette Engelbrecht (V), Borgmester Kent Max Magelund (S), Said Mo El Idrissi (RV), Steen Andersen (EL) og Vagn Kjær-Hansen (SF) Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. En samlet kommunalbestyrelse har indgået en budgetaftale for de næste fire år. Det er en aftale, der sikrer balance i en tid med stigende udgifter til ældre og til det sociale område, men samtidig er der plads til udvikling og nye investeringer, lyder det fra forligspartierne

På rådhuset i Brøndby har en enig kommunalbestyrelse underskrevet en aftale om de næste fire års budget. Aftalen skal blandt andet sikre, at der er plads til investeringer og byudvikling, uden at det går ud over arbejdet med ældre og socialt udsatte. På ældreområdet er de seks partier i kommunalbestyrelsen blevet enige om fortsat at bruge de penge, som Brøndby Kommune har fået med den såkaldte værdighedsmilliard, der blev en realitet med finansloven for 2016.

– Vi har heldigvis haft mulighed for at beholde vores andel af værdighedsmilliarden i budgettet. Det betyder, at vi kan opretholde en god service til de ældre og bekæmpelse af ensomhed, siger borgmester Kent Max Magelund (S).

Der bliver flere ældre i Brøndby, og derfor er det ifølge de seks forligspartier vigtigt, at der er nok hænder i plejen. Med den netop underskrevne budgetaftale bliver der lagt op til, at der kan oprettes voksenelevstillinger til SOSU-uddannelserne, til praktikvejledning og til praktikstillinger for ufaglærte, som ønsker at prøve kræfter med at arbejde inden for ældreområdet. Samtidig har der, i de seneste år, været forsøg på plejecentrene med fasttilknyttede læger. Den ordning bliver nu permanent.

– Der er i en konstruktiv tone blevet lyttet til vores forslag om at bevare og anvende værdighedsmilliarden til de formål, som var tanken med pengene, og vi synes tillige godt om en styrkelse af indsatsen til bekæmpelse af ensomhed, siger Allan Runager (DF).

Forebyggende indsats

På beskæftigelsesområdet bliver der investeret i de kommende år.

I budgettet er der afsat lidt over en million kroner til flere hænder i jobcenteret. De skal ikke kun sikre, at flere borgere i Brøndby kommer i arbejde, men også at de forbliver på arbejdsmarkedet.

– Det er både godt for dem som kommer i beskæftigelse og for den kommunale økonomi, siger Kent Max Magelund om indsatsen, der forventes at give kommunen en årlig besparelse svarende til 2,4 millioner på udgifterne til dagpenge og kontanthjælp.

Enhedslisten var ikke med i budgetforliget sidste år på grund af en række besparelser, der ifølge partiet ville få alvorlige konsekvenser på længere sigt. I år er partiet med i aftalen.

– Forliget har en overordnet socialpolitisk retning, hvor børne- og skoleområdet tilgodeses med ekstra midler til forebyggende og tidlige indsatser, siger Steen Andersen (EL).

Fokus på særlige behov

På børneområdet er der afsat to millioner i 2020 og tre millioner om året fra 2021 og frem til en styrket indsats. Hvor der helt præcist skal sættes ind, skal forvaltningen undersøge. I aftalen er der dog lagt op til at rette opmærksomheden mod overvægtige børn og elever i skolen med særlige behov.

– Det er vigtigt for os, at kommunalbestyrelsen i højere grad forsøger at forebygge, når budgettet kan bære det. Derfor er det vigtigt, at vi sætter ind over for børn og de familier, der ser ud til at få en svær start på livet, siger Mette Engelbrecht (V).

En god skolestart er ifølge Det Radikale Venstre i Brøndby med til at bygge et godt fundament for de unges videre færd i uddannelsessystemet.

– Derfor er det vigtigt, at vi tidligt gør en indsats for, at der ikke er nogen, der føler sig udenfor. Når vi ansætter en trivselsmedarbejder på hver skole, baner vi vejen for en bedre og mere stressfri hverdag for eleverne, siger Said Mo El Idrissi (RV).

En sportsby i udvikling

I budgettet for de kommende år er der afsat 600.000 kroner årligt fra 2021 og frem til et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger om kampagnen ”Bevæg dig for livet”.

Målet for kampagnen er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal være aktive i en idrætsforening.

Investeringen i mere motion skal afspejle, at Brøndby er en sportskommune. Derfor er der i budgettet også sat 300.000 kroner af i 2020 til, at kommunen kan fortsætte med at idrætscertificere daginstitutionerne i Brøndby.

Samtidigt bliver der investeret i Sportsbyen og det lokale idrætsliv. Her har kommunen blandt andet sat 61,5 millioner kroner af over de næste to år til byggeriet af et nyt klubhus til Brøndbyernes IF. Det skal efter planen stå færdigt i 2021.

– Vi er en kommune med meget sport. Det skal vi bygge videre på og skabe nyt liv og nye arbejdspladser, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

Nyt ældrecenter

I budgetaftalen er der over de kommende to år også sat 40,1 millioner kroner af til en udvidelse af skolen i Brøndbyvester med et nyt indskolingsspor som følge af byudviklingen i Kirkebjerg.Derudover regner kommunen med at bruge penge på byudvikling i Brøndby Strand, hvor fem af de ikoniske højhuse skal rives ned på grund af forurening med det sundhedsskadelige stof PCB.

Etableringen det nye ældrecenter i Vesterled er også på budgettet for 2020. Her forventer kommunen at bruge 6,5 millioner frem til 2021, og 160 millioner i de efterfølgende tre år.

Drift og anlæg
  • Kommunernes budgetter er delt op i et driftsbudget og et anlægsbudget.
  • Anlægsbudgettet dækker alt fra renovering af veje til byggeri af en ny daginstitution, mens driftsbudgettet for eksempel bliver brugt på lønninger til lærere, pædagoger og hjemmehjælpere.
  • Fordelingen mellem de to budgetter er bestemt af kommunens økonomiske politik. Som minimum skal kommunens indtægter dog dække driftsbudgettet.
  • På nationalt plan er der loft over både kommunernes samlede driftsbudgetter og samlede anlægsbudgetter. Det er derfor ikke muligt for en kommune at flytte penge fra det ene til det andet budget.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top