fbpx
Børn og unge bryder med familiens rus
190207-Ung-Revers-Gruppe-028.jpg
Novavi Ung Revers tilbyder behandling til børn og unge fra hjem med misbrug. Foto: Ung Revers
GLOSTRUP. Børn og unge, der vokser op i familier med stof- og alkoholmisbrug, er ofte mere deprimerede, føler sig mere ensomme og er i stor risiko for at lide nederlag i voksenlivet. Derfor tilbyder Novavi Ung Revers Glostrup gratis behandling til dem

I perioden fra 2016 – 2019 har 93 børn og unge fået hjælp af Novavi Ung Revers Glostrup, hvor gennemsnitsalderen har været 17,7 år. Flere af de unge fortæller, at de efter behandlingen har lært at sætte ord på deres handlinger, reaktioner og følelser og nu er kommet styrket ud på den anden side:
– Vi oplever, at de unge konkret bliver i stand til at kunne mærke og træffe valg omkring, hvad der er godt for dem og deres liv, forklarer Vivien Abrahamsen, behandler, i Novavi Ung Revers Glostrup.
– Jeg er ikke så ondskabsfuld og fordømmende længere, som jeg var førhen, fortæller en af de unge fra Novavi Ung Revers Glostrup.
For mange af de unge har det krævet både mod og viljestyrke først at tage kontakt til Novavi Ung Revers og derefter åbne op omkring nogle af de svære oplevelser, som har præget deres barndom.
De kommer til Novavi Ung Revers med problemer som ’Min mor drikker, men hun mener ikke selv at have et problem. Hvad skal jeg gøre?’ eller ’Jeg tør ikke tage mine venner med hjem, fordi jeg er bange for, at min far er påvirket. Er det normalt?’
Disse spørgsmål er eksempler på nogle af de bekymringer og daglige udfordringer, som Novavi Ung Revers Glostrup hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier med at finde svar på.
– De børn og unge, som kommer hos Novavi Ung Revers Glostrup er bl.a. bange for ikke at være gode nok, uddyber Vivien Abrahamsen.
Sammenlignes børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, med andre børn, har de cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord eller være selvskadende, 1/3 udvikler selv et misbrug og de har hele otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet.

Rusen i centrum
At være vokset op i en familie med misbrug er sjældent noget, man kan se på sin klassekammerat, ven eller kæreste og det er i høj grad heller ikke noget, man taler om i frokostpausen. I dagens Danmark er det stadig enormt tabubelagt at være vokset op i en familie, hvor enten mor, far eller begge har et misbrug. Behandlingstilbuddet drives af Fonden Novavi (tidligere Fonden Lænkeambulatorierne) og behandlingsmetoden tager afsæt i en velafprøvet metode:
– Vores metode har rusen som omdrejningspunkt suppleret med øvelser med spejling af grundfølelser og anerkendelse af det oplevede, beskriver Vivien Abrahamsen.
De korte ventelister i Novavi Ung Revers Glostrup betyder, at børn og unge ikke skal vente længe på at få enten individuelle samtaler eller komme i et gruppeforløb sammen med andre unge, hvor temaer som opvækst, overlevelsesstrategier og arbejdspunkter til fremtiden bliver taget op. Målgruppen er alsidig i både demografi og socioøkonomisk repræsentation, hvor 2/3 er piger og 1/3 er drenge. Men gennemgående for mere end halvdelen af de indskrevne er, at de ikke modtager øvrig støtte udover den indsats, de modtager i Novavi Ung Revers.
Tilbuddet er for børn og unge fra 0 til 25 år og er gratis. Man kan henvende sig direkte til det enkelte behandlingssted uden at skulle have en henvisning fra kommune eller læge. Er man over 18 år, kan man være anonym.
Novavi Ung Revers har skærpet underretningspligt og et tæt samarbejde med kommunen i tilfælde af komplekse problemstillinger, hvor behandlingen ikke er nok til at hjælpe barnet, den unge eller familien.

Novavi Ung Revers
  • Novavi Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug.
  • Samlet set viser tal fra alle Novavi Ung Revers’ 9 afdelinger, at 93 % vurderer, at behandlingen har haft positiv eller meget positiv betydning for, hvor de er i deres liv nu og 81 % oplever fremgang i deres livsmestring.
  • Novavi Ung Revers er forankret under Fonden Novavi, som er Danmarks største leverandør af alkohol og stofbehandling.
  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

    Top