fbpx
Nu starter vejarbejdet igen
2019_06_11_Oversigtskort_til_info_-_Glostrup_Forsyning_-_ringvejskrydset.jpg
Vejarbejdet er nu flyttet til det lyserøde felt i det sydvestlige hjørne af Ringvejskrydset. Foto: Grafik: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Efter en uge, hvor selve Ringvejskrydset har været frit for vejarbejde, startede vejarbejdet igen i går i det sydvestlige hjørne

Vejarbejdet i det nordøstlige hjørne af krydset mellem Ringvejen og Hovedvejen blev færdig før beregnet. Derfor har trafikanter gennem krydset i hele sidste uge kunnet køre uforhindret gennem krydset. Det sluttede i går, hvor vejarbejdet flyttede ned i det sydvestlige hjørne. Glostrup Kommune oplyser, at denne del af krydset vil herefter være spærret til udgangen af november.

Arbejdet medfører, at der i perioden ikke kan svinges, når man kommer kørende på Hovedvejen fra vest (fra Albertslund).

Der kan hverken svinges til venstre op ad Nordre Ringvej eller til højre ned ad Søndre Ringvej.

Ligeudkørende trafik på Hovedvejen er muligt, dog reduceret til ét spor i hver retning ud for UnoX-tanken. Hovedvejen fletter ind til én vognbane i hver retning lige øst for krydset.

Vejarbejde på Ringvejen

Ring 3 er ikke påvirket af denne trafikomlægning. Dog fortsætter gravearbejdet lidt oppe af Søndre Ringvej som medfører at trafikken kort efter krydset reduceres til ét spor i hver retning på Søndre Ringvej.

Med stor fordel kan der vælges alternative ruter gennem Glostrup.

I forbindelse med gravearbejdet vil den svingende trafik fra Hovedvejen Vest være omlagt. Trafik mod nord ledes via Herstedøstervej og Gamle Landevej og trafik mod syd ledes via Sportsvej og Stadionvej.

I første omgang forventes cyklister og fodgængere ikke at være voldsomt påvirket, idet en fortovsforbindelse i første omgang opretholdes langs UnoX-tanken.

Cyklister skal dog stige af og trække frem til krydset. Hvis der bliver mulighed for det, vil cyklister på et senere tidspunkt muligvis kunne sluses gennem arbejdsarealet på egen sti.
Du har som altid mulighed for at læse mere om arbejderne og letbaneprojektet i øvrigt på kommunens hjemmeside.

Trafikken er omlagt som vist her frem til slutningen af november.Grafik: Glostrup Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top