fbpx
Natsygeplejerske eller medvind på cykelstien
debat.jpg
DEBAT. Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af Social- Sundheds- og Seniorudvalget

Bylistens forslag om at fastholde natsygeplejersken i Glostrup blev af Lars Høimark fra Socialdemokratiet sammenlignet med, at Bylisten havde foreslået, at vi skulle have medvind på cykelstien, eller at solen skulle skinne om aftenen. Til det er det bare at sige: Nej, kære Lars Høimark.
At Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti ikke ønsker at fastholde en natsygeplejerske i hjemmesygeplejen udgør en risiko for borgerne og patientsikkerheden. Så simpelt kan det siges.
Af hensyn til effektiv ressourceanvendelse og rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker er det vigtig at bruge sygeplejefagligheden – også i nattevagten. Blandt andet ved at prioritere, at sygeplejersken primært tager sig af de komplekse opgaver og forløb.
Natsygeplejersken dækker både de midlertidige pladser, hvor vores absolutte svageste borgere er placeret, ældrecentrene foruden de borgere, der er visiteret til hjemmeplejen.
Disse områder skal nu passes af en SOSU. Alt ære til vores SOSU’er. Men det er ikke fair hverken over for SOSU’en eller over for vores syge og svage borgere.
Jeg ville aldrig have accepteret denne forringelse, da jeg sad som formand for ældreområdet, men det vil min afløser, Lisa Ward (S), åbenbart. Hun stemte i hvert fald for forringelsen og nægtede, på trods af flere direkte spørgsmål på kommunalbestyrelsesmødet, at svare på, om hun kunne sove trygt med den viden, at vores syge og ældre medborgere nu ikke kan tilses af en sygeplejerske om natten.
Det kan forekomme noget hyklerisk, når man har set Lisa har delt et opslag fra Socialdemokratiet, der reklamerer for, at sygeplejersken Lotte får flere kollegaer. I Glostrup får Lotte nu færre.
Personligt undres jeg også over DF’s konstante råben op om, at de passer på de gamle, når de her åbenlyst stemmer for en forringelse for vores ældre medborgere sammen med Venstre og Socialdemokratiet.

Svar 1:
SOSU’er kan sagtens løse opgaverne

Af Lisa Ward (S)
Formand Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Som svar på Bylistens læserbrev kan jeg sige, at Socialdemokratiet aldrig har stemt om en bevidst manglende natdækning på sygeplejerskeområdet.
Bylistens korte forslag ser således ud:
”Bylisten ønsker at fastholde nattevagtbemandingen i hjemmeplejen i form af natsygeplejerske” giver ikke mening, da sagen ikke er beskrevet og belyst ordentligt med overvejelser og sidst men ikke mindst forslag til at komme videre.
Formanden for Bylisten er som tidligere formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget gennem fem år udemærket klar over, at der er et stort problem med rekruttering af sygeplejersker og i særdeleshed om natten. Vi har i Socialdemokratiet i den tid ikke set nogen forslag fra den tidligere Venstremand om penge til eksorbitante lønstigninger.
Det bliver nævnt, at der er ansøgere til stillingen som natsygeplejerske, men ikke hvilke kompetencer de aktuelle ansøgere er i besiddelse af. En sygeplejerske er ikke bare en sygeplejerske. Mange opgaver løses rigtig fint af andre faggrupper for eksempel gode Social- og Sundhedsassistenter, i kraft af en ny uddannelse med fokus på netop de opgaver, som der efterspørges her.
Måske skulle Bylisten fortælle alle i Glostrup, hvor meget man er parat til at betale for en sygeplejerske i nat, og da summen af lønmidler er ”konstant” må der samtidig svares på, hvor vi skal fyre SOSU´er. Samtidig kan vi som socialdemokrater heller ikke forsvare, at en af vore ansatte skulle have en langt højere løn end andre, som er i lignende stillinger, og det vil jo betyde, at der skulle gives højere løn til de andre ansatte sygeplejersker.
Socialdemokratiet vil ikke bruge stemmer til en populistisk dagsorden, som kun er til glæde for Bylistens profilering. Det er på ingen måde til hverken gavn eller glæde for Glostrups borgere.
Det er udelukkende en appel til folks følelser på et usagligt grundlag.

Svar 2:
Vil du betale 100.000 kroner om måneden?

Af Lars Høimark (S)
Medlem af kommunalbestyrelsen

Som svar på Bylistens læserbrev fremsendes uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet den 11. september 2019.
Forslaget som det blev fremlagt:
’Bylisten ønsker at fastholde nattevagtbemandingen i hjemmeplejen i form af natsygeplejerske’
Hvis forslaget blev vedtaget, ville verden ikke se meget anderledes ud i morgen.
Problemet er åbenlyst, at der af flere forskellige årsager er problemer med at rekruttere sygeplejersker generelt set og i særdeleshed om natten.
Forslaget, som det er beskrevet, er efter min bedste overbevisning et forslag, som appellerer til borgernes følelser, og der er ingen beskrivelse af den faktuelle situation indenfor ældreområdet, kortlægning af muligheder, overvejelser og konkrete forslag til imødekommelse af forslaget.
Forslaget er i kategorien:
– Bylisten foreslår, at der vil være medvind på cykelstien. Hov det forslag er der faktisk en politiker, der har brugt. Et ændringsforslag til forslaget kunne det være, at vi skulle stemme om, at solen skulle skinne hver dag hele året rundt.
Vil Bylisten betale 100.000 kr. månedligt til en sygeplejerske fra Ukraine? Og får vi så de kompetencer, som vi efterspørger? Jeg tvivler.
Problemet løses ikke med penge, og man kan ikke løse ”udbud og efterspørgsel” ved at stemme om det. Desværre kan vi i de fleste kommuner ikke rekruttere sygeplejersker til at være nattevagter. Ærgerligt, at Bylisten driver populistisk signalpolitik på dette område.

Svar 3:
SOSU’er kan ringe 1813 og tale med en læge

Af Pia Dahlin
Medlem af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Jeg vil lige lave en korrektion til Lars Thomsens indlæg.
Sagen vi behandlede på kommunalbestyrelsens seneste møde var en stilling som sygeplejerske i nattevagt i hjemmeplejen.
Som resten af landets kommuner har Glostrup også svært ved at finde sygeplejersker. Glostrup har haft fem ansøgere til stillingen, men grundet ekstraordinære høje lønkrav og/eller ringe faglighed har det ikke været muligt at ansætte en sygeplejerske.
Der er i løbet af en nat ca. 5-8 planlagte opgaver i hjemmeplejen. Disse opgaver kan være toiletbesøg, bleskift og lign. Kun enkelte opgaver skal varetages af en autoriseret sundhedsperson, dvs. social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Det seneste år har der ikke været nogle opgaver om natten, der krævede at det var en sygeplejerske.
Social- og sundhedsassistenten har altid muligheden for at ringe 1813 eller 112 for at rådføre sig med en læge og evt. få indlagt borgeren.
Kommunen har derfor valgt at ansætte en social- og sundhedsassistent med mere end 5 års erfaring.
Lars Thomsen har i sin tid som formand selv stemt for flere varme hænder, altså social- og sundhedsassistenter, frem for sygeplejersker.
Dansk Folkeparti vil gerne ansætte sygeplejersker, men kommunen skal selvfølge ikke betale ekstraordinære høje lønninger, da dette vil blive en ond spiral uden ende.
Lars Thomsen oplyste på KB-mødet 11/9, at alle de social- og sundhedsassistenter i Glostrup, han havde talt med, heller ikke mente, at de kunne magte opgaven! Jeg er ret sikker på, at en dygtig og erfaren social- og sundhedsassistent selvfølgelig kan klare opgaven.
Lars Thomsen behøver således ikke bekymre sig om, at vi i Dansk Folkeparti tager ansvar for vores ældre medborgere alvorligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top