fbpx
Flyet forsinket? Hent selv erstatningen
folkeblad.goer-det-selv-flyerstatning.jpg

38284260 - cancelled flights on airport board panel

SPONSORERET INDHOLD: Har du været ude for et forsinket eller aflyst fly, følger det af EU-reglerne i EC 261/2004, at hver passager er berettiget til erstatning på op til 600 Euro. For en familie på fire kan det løbe op i hele 2.400 Euro, svarende til ca. 18.000 kr.

Du kan være berettiget til erstatning såfremt forsinkelsen var mere end 3 timer, start- eller slutdestination er indenfor EU og forsinkelsen ikke skyldtes dårligt vejr eller visse tekniske fejl.

Mange ved ikke hvordan de skal gribe en erstatningssag an, hvorfor det er nærliggende at benytte sig af retshjælpsvirksomheder, såsom flyforsinkelse.dk og flyhjælp til at inddrive erstatningen. Men ved en erstatning på 18.000 kr, skal man afgive ca 5.000 kr ved, at lade et firma stå for det. Derfor kan det være en idé at se på hvordan du selv kan tjene de 5.000 kr.

For det første skal du allerede i lufthavnen bede om at få så mange oplysninger af personalet omkring flyforsinkelsen og årsagen hertil. Allerbedst hvis du kan få en erklæring udleveret af flyselskabet. Når det er på plads skal du samle de relevante dokumenter og få sendt kravet til flyselskabet.

Først skal du undersøge hvilke dokumenter flyselskabet kræver for, at behandle din klage. Ofte finder de på at du skal indsende kopi af pas og anden dokumentation for, at du repræsenterer de berettigede flypassagerer. Dernæst skal du også finde billetter og eventuelle boardingpas.

Hvis du ansøger om erstatning for flyforsinkelse på flere passageres vegne, herunder også børn, skal du bruge en fuldmagt fra hver person. I forhold til børn under 18, skal du bruge værgens underskrift (en af forældrene). Tjek flyjura.dk for en fuldmagtsskabelon.

Sluttelig skal du medsende en kort beskrivelse af forløbet, og hvorfor du mener at det berettiger til en erstatning.

Når du har samlet dette materiale sammen, kan du sende det ind via flyselskabets klageformularer – eller sende det pr. email til en særlig klage-emailadresse hos flyselskabet.

Nu handler det om at at vente på svar – og det kan tage op til 8 uger. Du bør rykke for svar en mindst en gang om måneden.
Hvis flyselskabet afviser din klage, eller undlader at svare, skal du indsende sagen til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har en sagsbehandlingstid på yderligere et par måneder.

Hvis du ender med at få medhold i trafikstyrelsen, skal du rette henvendelse til flyselskabet en gang til for, at få udbetalt erstatningen. Såfremt trafikstyrelsen afviser din klage, bør du sende sagen til et retshjælpsfirma såsom flyhjælp eller flyforsinkelse.dk, med speciale i flyforsinkelser.

Hvis flyselskabet fortsat nægter at udbetale, efter et medhold i trafikstyrelsen, kan du kontakte en advokat eller et retshjælpsfirma med henblik på at tvinge flyselskabet til at udbetale kompensation ved fogedrettens hjælp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top