fbpx
Stor debat om indskrivningen
GLOSTRUP. Et af de helt store kritikpunkter i høringssvarene har været fordelingen af elever i 0. klasse. Men politikerne holder fast og vil opfylde flest mulige forældreønsker

Hele debatten om ændring af Glostrup Skole opstod, fordi få forældre havde ønsket at få deres børn på Vestervangskolen. Det skal ifølge Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti løses ved at gøre Vestervang til profilskole. Det tvivler flere af dem, der har afgivet høringssvar dog på er nok.
– Sport og sundhed er ikke nødvendigvis et parameter, der trækker børn til i indskrivningen til børnehaveklassen, for forældre vil fortsat vælge den skole der ligger tættest på, skriver Glostrup Lærerforening i sit høringssvar.
I det oprindelig forslag, som Robert Sørensen (EL) havde fremlagt, var der også lagt op til en justering af indskrivningskriterierne, så det i højere grad var skolens ledelses ansvar at fordele eleverne på de enkelte afdelinger. Der skulle derfor i mindre grad lyttes til forældreønsker. Det forslag genfremsatte Robert Sørensen på kommunalbestyrelsens møde i tirsdags.
– Det er Enhedslistens overbevisning, at for at det skal lykkedes med en balanceret elevsammensætning på hele Glostrup Skole, så skal det være skolelederens kompetence at fordele elverne ved indskrivningen efter tre fastsatte kriterier, nemligt særlige behov, søskende og afstand, sagde han.
Det var kun Palle Laustrup (SF), der bakkede op om det.

I strid med loven
Især Skolebestyrelsen er i sit høringssvar meget kritiske over for kommunalbestyrelsens indblanding i fordeling af elever.
Siden dannelsen af Glostrup Skole har kommunalbestyrelsen påvirket fordelingen af elever på flere måder. I 2012 klagede forældrene til fem elever over placeringen af deres børn, hvorefter kommunalbestyrelsen ændrede disse fem elevers placering. Den ændring klagede skolebestyrelsen over. Da Undervisningsministeriet svarede, at det var ulovligt, ændrede kommunen praksis.
Ved den seneste indskrivning af børn til 0. klasse var der også en skæv fordeling af ønsker, så kommunalbestyrelsen ændrede i styrelsesvedtægten, så der blev plads til flere børn på de populære skoler. Dermed blev målet om et loft på 22 elever i klasserne fraveget. Skolebestyrelsen skriver i sit høringssvar, at de mener den praksis også er i strid med styrelsesvedtægten. I et juridisk notat redegør administrationen dog for, at det ikke er tilfældet.
Skolebestyrelsen ønskede en garanti for, at kommunalbestyrelsen ikke vil blande sig i fremtiden.
– Den praksis, der har været anvendt hidtil, er vi i Skolebestyrelsen bekymrede for, at politikerne fremadrettet vil fastholde. Derfor ønsker vi med en omformulering af aftaleteksten at få en garanti for, at praksis ændres fremadrettet, skriver de.

Vi holder ord
Når det bliver Børne- og Skoleudvalgets ansvar at fordele eleverne, så er for at tage et politisk ansvar, sagde Søren Enemark (S) på kommunalbestyrelsesmødet.
– Det drejer sig om en ren politisk holdning om, at vi ikke skal lade skolen tage alle ”tævene” for, hvordan børnene skal fordeles, men at vi som ansvarlige politikere må påtage os dette ansvar, sagde han.
Han sagde også, at det vil være slut med justeringer som den, der blev lavet i januar.
– Dette ansvar skal udmøntes med større bestemthed end tidligere. Når det er besluttet for eksempel at der skal være 3 spor på Ejby-/Nordvangskolen med 22 elever i hver klasse, så vil det blive sådan. Der vil ikke blive dispenseret, så yderligere elever kan blive puttet ind i klasserne eller oprettet flere spor på skolen, sagde han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top