fbpx
Skolebestyrelsen efter skoleaftale: Vi klager til Ankestyrelsen
GLOSTRUP. Skolebestyrelsen ved Glostrup Skole er så utilfredse med den vedtagne aftale om fremtiden for Glostrup Skole, at de vil klage til Ankestyrelsen, der holder øje med, at kommunerne overholder loven

Der er ikke faldet den sommerferiero over Glostrup Skole, som poltikerne havde håbet, da de endeligt vedtog fremtiden for Glostrup Skole tirsdag i forrige uge. Forældrerepræsentanterne i Skolebestyrelsen føler dig overhørt. De er utilfredse med, at Glostrup Skole vil køre videre med de nuværende regler for indskrivning.
Som Folkebladet også beskrev i sidste uge, så var rigtig mange høringssvar kritiske overfor kriterierne for indskrivning til 0. klasserne. Det var en kritik flertallet bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti valgte ikke at følge.
– Desværre må vi konstatere, at man politisk har valgt at overhøre både skolebestyrelsen og alle andre, der til hverdag udgør Glostrup Skole: lærere, pædagoger, forældre og ledere, siger skolebestyrelsesformand, Emilie Sloth, på vegne af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen.

Fordelingen fortsætter
Ved fordelingen af børn på afdelingerne vil man fortsat i høj grad lytte til forældrenes ønsker. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter frygter, at det vil betyde, at Vestervang bliver fravalgt af især ressourcestærke forældre. De ville gerne have givet skolens ledelse en større magt til at fordele elever og helt fjerne forældreønsker fra ligningen.
– Konsekvensen af denne måde at fordele eleverne på er, at mens Vestervang affolkes og bliver til en 1-sporet skole, så overfyldes de øvrige afdelinger. Det vil få konsekvenser for undervisningen og fritidstilbuddene, når klassekvotienten på de andre afdelinger bliver højere, og når der ikke er tilstrækkelige un-dervisningslokaler og plads i SFO’erne til at rumme alle børnene, siger Emilie Sloth. Ind til videre er det ikke konkret vedtaget, præcis hvordan reglerne skal se ud. De skal dog under alle omstændigheder ændres, så løftet om max 22 elever i klasserne kommer tilbage.
– Jeg forventer, at vi efter sommerferien arbejder videre med de principper, der er vedtaget. Så skal vi have lavet en ny styrelsesvedtægt for Glostrup Skole, der blandt andet skal sige, at der skal være max 22 elever i klasserne. Det har vi lovet, siger Robert Sørensen (EL), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Går til ankestyrelsen
Skolebestyrelsen tvivler på lovligheden i kommunens praksis.
– Vi mener, det er utidig indblanding, når fordelingen af børnene mellem afdelingerne ændres efter behandling i forvaltningen og af politikere. Det er det, der er sket de seneste år. Fordelingen af børnene mellem afdelingerne er en opgave, som kun skolelederen har kompetencen til. Og denne tvivlen på lovligheden skal vi naturligvis reagere på, siger Emilie Sloth.
Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering. Politikerne blev derfor forud for kommunalbestyrelses-mødet rådgivet om, at deres håndtering af indskrivningen er lovlig.
Mener man, at en kommunalbestyrelse har vedtaget noget, der er i strid med loven, har man mulighed for at klage til Ankestyrelsen, der så enten kan afvise sagen eller vejlede kommunalpolitikerne til at træffe en lovlig beslutning. Den mulighed vil forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen bruge.
– Politikerne læner sig selvfølgelig op ad forvaltningens vurdering. Men vi vil have forvaltningens vurdering efterprøvet. Så vi tager kontakt til Ankestyrelsen. Uanset om praksis er lovlig eller ej, finder vi det problematisk, at der – til trods af de indgivne høringssvar – ikke er politisk vilje til at ændre på indskrivningspraksis, så det klart fremgår, at det er skolelederen, som har ansvar og kompetence til at fordele børnene mellem skolens afdelinger, siger Emilie Sloth.
Sådan en henvendelse bliver hilst velkommen af Robert Sørensen.
– Det må de endelig gøre, så vi kan få en afgørelse på det, så vi er sikre på, at vi gør det på den rigtige måde, siger han og understreger, at han stemte for skolebestyrelsens forslag til fordeling af børn.

Ønsker samarbejde
Skolebestyrelsesformanden fortæller, at forældrene i skolebestyrelsen er undrende, frustrerede og bekymrede efter processen dette forår. De ønsker derfor et møde med kommunalbestyrelsen for at få et godt samarbejde igen.
– Vi synes ikke, det er forsvarlig administration og politik at overhøre et massivt høringssvar – og et rigtig skidt udgangspunkt for samarbejdet med skolen og skolebestyrelsen om implementeringen af den justerede struktur. Vi har derfor haft et møde med forvaltningen og har bedt om at få et møde med kommunalbestyrelsen hurtigst muligt, så vi kan få et reelt samarbejde med reel inddragelse op at stå, siger Emilie Sloth.
Robert Sørensen, der er med til alle skolebestyrelsens møder, synes selv han har et godt forhold til forældrene.
– Jeg synes selv, jeg har et godt samarbejde med skolebestyrelsen. Jeg deltager i skolebestyrelsesmøderne og refererer hvad tankerne er bag de ting, der bliver besluttet. Det flertal, der har besluttet den nye indskrivningsmodel kan forklare, hvad tankerne er bag den, det ved jeg ikke noget om, siger han.

1 kommentar om “Skolebestyrelsen efter skoleaftale: Vi klager til Ankestyrelsen”

 1. Freddie Rose siger:

  Skoleballade til glæde for ingen
  Fyringen af Nordvangskolen Lena Viftrup er en uskøn skandale. Hun har med mod og handlekraft genskabt lærernes og forældrenes tro på en god og velfungerende skole. Kun en hurtig annullering af fyringen kan skabe ro.
  Nu skal den fhv. skoleleder Michael Ingelhardt afløse Lena. Ændringen sker uden at hverken lærerråd eller forældre er taget med på råd!
  En helt uhørt arrogance fra beslutningstagernes side. Og skoleudvalgsformand Robert Sørensen løber fra sin del af ansvaret.
  Vil den nye flertalskoalition virkelig stiltiende se til, mens Nordvangskolen bombes tilbage i utryghed?
  Hvad siger Socialdemokraterne og Venstre? Et svar udbedes venligst.
  Mvh Freddie Rose

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top