fbpx
Mere genbrug efter afbrænding
VF-anlægsbillede.jpg

naboer, udsmykning, anlæg, forbrænding, røg, røgrensning, trafik, skorsten Brug altid de nyeste luftfotos...

I en eksisternede bygning her på Vestforbrænding skal der bygges et nyt anlæg, der kan genanvende flyveasken. Foto: Vestforbrænding
GLOSTRUP. Vestforbrænding vil genbruge mere af den aske, der er tilbage, når affaldet er blevet brændt. Det vil mindske trafikken fra forbrændingen

Der er meget fokus på genanvendelse og genbrug i disse år, hvor vi sorterer en stadig større del af vores affald, så det ikke er nødvendigt at brænde det – det som affaldssektoren kalder at energiudnytte, fordi forbrændingen skaber strøm og fjernvarme.
Men der er stadig masser af affald, der havner i ovnen hvert år. Ved Vestforbrænding er det 570.000 tons affald hvert år. Når det er brændt, er der 15.000 tons flyveaske tilbage.
Den har tidligere været en udfordring ved affaldsforbrændingen, da den har været vanskelig at komme af med.
Denne flyveaske vil Vestforbrænding nu forsøge at genanvende. I samarbejde med Stena Recycling bygger Vestforbrænding nemlig verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller, vejsalt og renset aske ud af flyveaske. Processen kaldes HaloSep og bygges med tilskud fra EU’s Life-program.

Intet i deponi
HaloSep neutraliserer i en integreret proces, to problematiske restprodukter, alkalisk røggasaske og saltsyre. Restproduktet er behandlet og renset aske, en saltopløsning, der kan udledes i havet eller anvendes som vejsalt, samt metalkoncentrat, der kan genvindes i smelteværker.
– Det bliver på mange måder en win-win-situation. Anlæggets forbrug af kemikalier til rensning reduceres, og den rensede aske overholder de gældende EU-udvaskningskrav for lokal deponering og er renset for tungmetaller som kadmium, bly og zink. Da der bliver mindre aske, reduceres transporten af aske til deponi, og transportvejen bliver også kortere, fortæller Per Wulff, Energichef hos Vestforbrænding.
Det er derfor forventningen, at anlægget samlet set vil give lidt mindre transport til og fra Vestforbrænding og dermed faktisk være en fordel for naboerne.
Anlægget vil blive bygget i en eksisterende bygning, som har rummet en af de gamle forbrændingsovne, som er taget ud af drift, og Vestforbrænding følger naturligvis alle myndighedskrav til støj og andre gener under byggeriet.
– Projektet kører indtil 2021, men vi forventer at kunne præsentere konkrete resultater allerede i 2020. Det er også vores ambition at finde anvendelse for den behandlede aske, for eksempel i byggematerialer. Så vil vi kunne fjerne asken helt fra deponi, forklarer Ulf Arnesson, administrerende direktør hos Stena Recycling i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top