fbpx
Fremtiden for Glostrup Skole fastlagt
GLOSTRUP. Der skal stadig være fire skoler med 0. til 9. klasse i Glostrup, mens Ejbyskolen udvides til 6. klasse. Det er den vigtigste konklusion efter Glostrup Skole har været til debat siden januar

Det startede på en kølig og mørk januardag og sluttede på en lys og varm sommerdag tirsdag i sidste uge. Det startede, da det igen havde vist sig, at der var meget få forældre, der ønskede deres børn på Vestervangskolen. Det startede med snak om at ændre hele skolens struktur – måske med en udskolingsskole eller en anden ny strukturer på Glostrup Skole.
Efterhånden som forældre, medarbejdere, ledere og andre omkring skolen blev inddraget, stod det dog klart, at der ikke er bred opbakning til at ændre skolestrukturen. Flertallet ønsker fire skoler fra 0. til 9. klasse.
Så det sluttede med, at Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti med 15 stemmer mod fire vedtog, at Glostrup Skole fortsætter med samme struktur som hidtil. Dog med en del justeringer.

Ejby til 6. klasse
Den største ændring kommer børnene fra Ejby til at mærke. Ejbyskolen bliver nemlig udbygget til 6. klasse.
– Ejbybørn risikerer at skifte to gange fra 0. til 9. klasse. Det synes jeg ikke er ok, sagde Lisa Ward (S) i forbindelse med præsentationen af aftalen.
Blandt bekymringerne i høringssvarene har været, at der ikke er plads omkring Ejbyskolen til både udbygning og til flere børn på udearealerne i frikvartererne. Derudover har børn i 4. til 6. klasse både madkundskab og håndværk og design, hvilket kræver særlige faglokaler, som der ikke er i Ejby.
– Det er vores opfattelse, at Ejbyskolen godt kan udbygges med 4. til 6. klasse. Der udtrykkes bekymring for faglokaler, men der kan planlægges en mulighed for, at eleverne kan benytte faglokalerne på Nordvangskolen i den udstrækning, hvor det er nødvendigt at bruge faglokaler, siger Søren Enemark (S).
Hvornår og hvordan udbygning skal ske, vil blive besluttet efter sommerferien.

Profilskole Vestervang
Den anden store ændring bliver på Vestervangskolen, der bliver profilskole med fokus på sundhed og sport/e-sport. Formålet er at tiltrække flere elever. Det er planen, at Vestervangskolen skal have flere penge til at drive profilen, men der er endnu ikke sat beløb på, ligesom der heller ikke er fundet finansiering. I første omgang skal der indhentes eksempler og erfaringer fra andre kommuner, som har erfaring med at anvende profilskoler til at vende en negativ udvikling. Derefterskal medarbejdere og ledelse på Vestervangskolen inddrages i udvikling af profilen.
Ud over profilen, får Vestervang en boglig talentklasse i udskolingen.

Ny ledelsesstruktur
Da Glostrup Skole blev dannet var ændringen af ledelsesstrukturen en af de store ændringer. Strukturen er siden blev justeret lidt, men nu går man tilbage til en mere traditionel ledelsestruktur, hvor der på hver afdeling er nogle afdelingsledere, der refererer til en afdelingsskoleleder, der igen refererer til den overordnede skoleleder.
Den overordnede skoleleder, Yasar Cakmak, er i øjeblikket også afdelingsskoleleder på Vestervang. Det vil han fortsætte med at være. Derudover bliver det øverste ledelseslag reduceret med en, da beslutningskraften skal øges lokalt. Disse reduktioner var en del af den store sparerunde, der blev vedtaget i foråret.
– Hvis denne besparelse ikke gennemføres, skal den findes andre steder på Glostrup Skole, og her har vi ikke hørt nogen forslag til andre besparelser, siger Søren Enemark.

Mere fokus i udskolingen
I dag skal eleverne på Glostrup Skole vælge udskolingslinje efter 6. klasse, så de kan tone de sidste tre skoleår i en bestemt retning. I det forslag, der blev sendt i høring, var det forslaget at styrke linjerne, så det bliver mere tydeligt, hvilken linje eleverne er på. Der skal også være aktiviteter på tværs af linjerne.
I første omgang blev de mere konkrete forslag skrottet, og det blev vedtaget, at første skridt er evaluering af udskolingsmodellen som arbejdsgrundlag for en proces til forbedring af modellen.
Derudover er der en masse mindre og mere ukonkrete forslag. Det er for eksempel vedtaget at udvikle en ny økonomisk styringsmodel, at gøre det mere attraktivt at være lærer på Glostrup Skole ved på sigt at give dem mere i løn. En kommunal undersøgelse har vist, at lærerne i Glostrup får lidt mindre i løn end lærere i nabokommunerne.
Skolen image skal også forbedres gennem en strategisk kommunikationsindsats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top