fbpx
Skolebestyrelsen: Indskrivningen og en attraktiv arbejdsplads er afgørende for Glostrup Skole
Glostrup-Skole1-e1560758496495.jpg
Arkivfoto Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. Skolebestyrelsen er kritisk overfor flere dele af aftalen om fremtiden for Glostrup Skole.

Som Folkebladet har beskrevet over de seneste uger, så bliver fremtiden for Glostrup Skole afgjort inden sommerferien. Børne- og Skoleudvalget kommer med sin indstilling på et møde onsdag og onsdag i næste uge er der først et ordinært møde i Økonomiudvalget og derefter et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, hvor justeringerne bliver endeligt vedtaget.
Til mødet i Børne- og Skoleudvalget vil der være høringssvar fra MED-udvalget, de faglige organisationer og Skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsens svar er ved deadline på denne avis ikke helt færdigt. Men på et forældremøde den 11. juni fremlagde de hovedpointerne i høringssvaret.
Forældrene var begejstrede for skolebestyrelsens høringssvar. Klapsalverne rungede højlydt og længe efter oplægget. Den opbakning håber skolebestyrelsens formand, Emilie Sloth, bliver bemærket blandt politikerne.
– Hvis Børne- og Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen ikke lytter til skolebestyrelsens høringssvar, mener jeg, at de virkelig har et problem med at få opbakning om aftalen blandt dem, der skal være med til at implementere det. For høringssvaret har både skolens, forældrenes og selvfølglige hele skolebestyrelsens opbakning. Hvis vi får presset noget ned over hovedet, som vi skal implementere, så er det for mig at se dømt til ikke at blive en succes. Men jeg håber selvfølgelig på, at de lytter til os, siger hun.
Skolebestyrelsen lægger straks sit høringssvar på forældreintra, når det er sendt til forvaltningen.

For forhastet
Politikerne blev rost for den inddragende proces hen over foråret omkring justeringen af strukturen og for at have lyttet til forældrene, så det er modellen med 0. – 9. klasse på alle de fire afdelinger, som er blevet valgt.
– Den politiske aftale afspejler, at politikerne anerkender de udfordringer, som skolen har: Vestervangsproblematikken, en ikke super optimal udskolingsmodel, udfordringer omkring inklusion, og at skolen halter bagefter i forhold til lønninger, og at der fortsat er en høj medarbejderomsætning og højt sygefravær. Samtidig er det besluttet, at der spares to ledere på Glostrup Skole. Politikerne har i aftalen valgt at slå alle disse fluer med ét smæk allerede fra 1. januar 2020 og til og med skoleåret 2020/2021. Altså på to år, siger Emilie Sloth.
Dét mener skolebestyrelsen er alt for stor en mundfuld – og alt for forhastet.
– Det er vigtigt at tænke sig godt om, udvikle en struktur og en udskolingsmodel, som bygger på evalueringer og viden – i stedet for mavefornemmelser og hurtige løsninger, siger Emilie Sloth.

Attraktiv arbejdsplads
Et af punkterne i den politiske aftale for fremtiden for Glostrup Skole er at gøre den til en attraktiv arbejdsplads ved at prioritere fastholdelse af medarbejdere, støtte til nyuddannede (mentor/kurser) og kompetenceudvikling. På sigt også at prioritere mere attraktive lønpakker, da en undersøgelse har vist, at lærerne på Glostrup Skole tjener lidt mindre end lærere i de omkringliggende kommuner.
– Det er helt afgørende for at gøre Glostrup Skole til det naturlige førstevalg, at det er en attraktiv arbejdsplads. Skolebestyrelsen mener, at de initiativer, der foreslås i den politiske aftale, er uambitiøse. Der er ikke noget nyt i dem – andet end, at man på sigt skal forbedre løn­niveauet, siger Emilie Sloth.

Indskrivning
Den største forskel i det forslag, som Socialdemokratiet og Venstre har fremlagt og som Dansk Folkeparti støtter, i forhold til det kompromis­forslag, som formanden for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen (EL) havde udarbejdet, er indskrivningen til 0. klasserne. Her vil S, V og DF stort set fastholde de nuværende indskrivningskriterier.
– Det er afgørende for Glostrup Skoles eksistens som fire afdelinger med 0. – 9. klasse på hver afdeling, at politikerne blander sig uden om indskrivningen til 0. klasse og overlader dette til skolens ledelse. Politikerne skal kun blande sig, hvis skolelederen får behov for at lave flere klasser på en afdeling eller putte flere elever i en klasse, end styrelsesvedtægten for skolen tillader. Politikerne har hidtil utidigt blandet sig, og det er denne indblanding, der er den afgørende årsag til affolkningen af Vestervang. Politikerne har ønsket fuld imødekommelse af forældreønsker i stedet for at anvende de objektive kriterier, der fremgår af styrelsesvedtægten og skolebestyrelsens principper for klassedannelse, siger Emilie Sloth.

Mere nærdemokrati
I løbet af processen er forældrene kommet med deres ønsker til fremtiden for skolen. De har blandt andet ønsket mere nærdemokrati. Det er skolebestyrelsens beslutning, om den vil oprette lokale forældreråd. Aftalen mellem S og V indeholder en opfordring til skolebestyrelsen om at gøre det.
– Skolebestyrelsen bakker aftalens forslag om nærdemokrati op. Styrket nærdemokrati er imidlertid tæt på at være det sidste skridt før en opdeling af Glostrup Skole i fire separate skoler. Det er derfor vigtigt for at legitimere Glostrup Skole som én skole, at der fortsat er en stærk fælles ledelse på skolen, så der sikres ensartede værdier og ledelsesgrundlag på afdelingerne, og at hele skolen arbejder mod samme vision – Glostrup Skoles vision, siger Emilie Sloth.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top