fbpx
S og V i samarbejde: Her er fremtiden for Glostrup Skole
GLOSTRUP. Socialdemokratiet og Venstre er enige om fremtiden for Glostrup Skole. Der er igen store strukturændringer. Ejby skal udbygges til 6. klasse, og Vestervang skal være profilskole med fokus på sundhed og idræt

Lige før midnat natten til onsdag udsendte borgmester John Engelhardt (V) en pressemeddelelse om, at Venstre og Socialdemokratiet har indgået et samarbejde. Det første, de er blevet enige om, er fremtiden for Glostrup Skole. De sidste kommaer er endnu ikke sat i forslaget, som Folkebladet derfor ikke har set, men de store linjer er på plads.
– I store træk har vi lavet et bud på, hvordan vi synes Glostrup Skole skal udvikle sig, siger John Engelhardt.
– Det skal blive en skole, som alle på sigt bliver glade for og vil bruge, supplerer Lisa Ward (S).
Forhandlingerne er foregået siden januar, og undervejs har politikerne fået præsenteret flere forskellige modeller for en markant ændring af skolestrukturen. Venstre og Socialdemokratiet har dog valgt at holde fast i den nuværende model, hvor der er 0. til 9. klasse på alle fire afdelinger.

Profilskole
Baggrunden for debatten om ændringer af Glostrup Skole er, at der de seneste år her været for få ansøgere til Vestervangskolen.
– En af udfordringerne har været, at der ikke har været søgning til Vestervang. Derfor skal vi have knækket koden til, hvordan vi får Vestervang til at blive ligeså populær som de andre afdelinger, siger Lisa Ward.
Til de 0. klasser, der skal starte i år, var der kun 14 forældre, der søgte Vestervang. Ifølge et notat fra forvaltningen var der 44 børn i det skoledistrikt, der tidligere hørte til Vestervangskolen. Det kunne derfor se ud til, at mange havde fravalgt skolen. Det mener John Engelhardt dog ikke er det rigtige billede. For 30 af de 44 boede nemlig på den anden side af ringvejen.
– Det var faktisk kun de 14 børn, der bor i det område, der traditionelt er Vestervang, afgrænset af Hovedvejen og ringvejen. Til skolestart i 2020 er der faktisk 44 børn, der bor i det område, så det svinger noget fra år til år, siger han.
Derudover er forslaget at gøre Vestervang til profilskole med fokus på sundhed og idræt.
– Vi som politikere er også godt klar over, at det ændrer sig ikke fra i dag til i morgen. Det tager tid at ændre et ry, siger Lisa Ward.
Når Vestervang har en høj andel af tosprogede elever, skyldes det også beboersammensætningen i området.
– Der er mange ting, der skal arbejdes med på den lange bane, for eksempel beboersammensætningen i området. På de dagtilbud, vi har i området, skal vi sikre, at der er de optimale danskkundskaber tilstede, så vi ikke har dagtilbud, hvor alt for mange ikke har dansk som førstesprog. Det er noget vi skal bygge op, og det tager tid, siger John Engelhardt.

Samme indskrivning
Det har tidligere været foreslået at få flere børn på Vestervang ved at ændre i reglerne for indskrivning, så forældrene ikke i samme grad får opfyldt deres ønsker til en skoleafdeling. Dem vil Venstre og Socialdemokratiet dog ikke ændre.
– Vi har ikke noget ønske om at genere flest muligt, siger John Engelhardt.
Men der skal arbejdes på andre fronter.
– Inden forældrene kommer til at vælge, vil vi sikre, at alle forældre er oplyste om, hvad der sker på de enkelte matrikler. Det halter lidt i dag, hvor man nærmest skal vælge, inden man kommer ud at se, hvordan verden er, siger han.
I år har kommunalbestyrelsens ønske om at opfylde forældreønskerne betydet, at der skal ombygges på Skovvangskolen for at få plads til en ekstra 0. klasse. Det vil man ikke se i fremtiden.
– På forhånd sætter Børne- og Skoleudvalget sig i samarbejde med skolen og finder ud af, hvad er det maksimale antal klasselokaler, vi har, så man ikke bagefter føler sig nødsaget til panikagtigt at bygge et nyt lokale. Når der så er fyldt op på en matrikel, så er der fyldt op, siger John Engelhardt.

Ejby til 6. klasse
I dag går børnene i Ejby i skole de første fire år på den lokale Ejbyskolen, derefter tre år på Nordvangskolen, og hvis de så vælger en udskolingslinje på en anden afdeling end Nordvang, så et tredje sted de sidste tre år.
– Ejbybørn risikerer at skifte to gange fra 0. til 9. klasse. Det synes jeg ikke er ok, siger Lisa Ward.
Derfor vil de udbygge Ejbyskolen til og med 6. klasse. En bekymring omkring har været, om det kan lade sig gøre at holde det faglige niveau.
– Hvis man kigger på de private skoler, så er der ikke sammenhæng mellem ensporede skoler og det faglige niveau, siger John Engelhardt.
– Glostrup Skole er én skole, derfor kan man godt lave faglige besøg ved hinanden og lavet noget på kryds og tværs, supplerer Lisa Ward.

Udbygningsplan
De to partier forventer at bruge i alt 35 millioner kroner på at udbygge Glostrup Skole med nye klasselokaler. Det var en del af budgetaftalen for 2018 at der skulle bygges ti til 12 nye lokaler på Nordvangskolen, hvor de tidligere gymnastiksale skulle rives ned. Den beslutning ændrede Samarbejdsgruppen med budgettet for i år, og Venstre og Socialdemokratiet holder fast i, at alle nye lokaler ikke nødvendigvis skal ligge på Nordvang. For eksempel skal nogle ligge ved Ejbyskolen.
– Vi skal have et stort byggeprogram på plads ret hurtigt. Loftet på 22 elever i klasserne kræver mere plads. Vi har ikke lagt os fast på, hvor der skal være flere klasselokaler, siger John Engelhardt.
Byggeprogrammet skal laves ud fra beregninger af, hvor der i de kommende mange år vil komme til at bo flest skolebørn, og ud fra en forventning om, at forældrene gerne vil have deres børn på den nærmeste skole med en sikker skolevej.
– Det er vigtigt, at få lavet nogle fornuftige beregninger på, hvor der kommer flere børn. Hvis der ligger en skole tæt på, har man en tendens til at vælge dén, siger John Engelhardt.
Der er dog også et økonomisk hensyn at tage.
– Vi tager også hensyn til, hvor det er praktisk muligt og økonomisk fornuftigt at bygge, siger han.

Mere fokus på linjen
I 7. til 9. klasse har eleverne på Glostrup Skole i dag en linje. Det er en mulighed for at tone de sidste tre skoleår i en bestemt retning. Men ifølge Venstre og Socialdemokratiet har der ikke været fokus nok på linjerne.
– Vi lavede en udskolingsdel i forbindelse med skabelsen af Glostrup Skole. Vi havde håbet, vi kunne inddrage eksterne folk noget mere. Vi havde håbet, retningerne ville fylde mere hos elever og lærere, end det egentlig gør. Vi vil gennemsyre udskolingen mere med de retninger, som man har valgt, siger John Engelhardt.
– Hvis man søger ind på en idrætsprofil, så skal det gennemsyre hele den undervisning, man får. Så skal det ikke kun være to timers idræt om ugen. Så skal de andre fag også indeholde ting, for eksempel teori, fra idræt. Det gør de ikke i dag. Selvfølgelig skal man lære de faglige mål, der er i skolen, men linjen skal gennemsyre det, supplerer Lisa Ward.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top