fbpx
11 meter høj mur foran vores vinduer
debat.jpg
DEBAT. Menighedsrådets i Glostrup ønsker at bygge en ny sognegård ved Glostrup Kirke. Det indebærer, at der vil rejse sig en enorm kolos, der hvor den nuværende sognegård står i dag. Kirkegårdskontoret vil blive revet ned uden at det er godtgjort at bygningen ikke er omfattet af en fredning. Det samme vil gælde for de flotte […]

Menighedsrådets i Glostrup ønsker at bygge en ny sognegård ved Glostrup Kirke.
Det indebærer, at der vil rejse sig en enorm kolos, der hvor den nuværende sognegård står i dag.
Kirkegårdskontoret vil blive revet ned uden at det er godtgjort at bygningen ikke er omfattet af en fredning. Det samme vil gælde for de flotte gamle træer, der pryder området i dag.
Menighedsrådet har bedt kommunen om en ny lokalplan, der kan lovliggøre byggeriet, og det ønske har kommunen efterkommet uden at tage hensyn til om andre borgere kunne have andre ønsker.
Det svarer til, at vi som borgere kunne få kommunen til at lave en lokalplan, der kun omhandler vores grund, og her kunne vi så bygge som vi ønsker uden hensyntagen til naboer og genboer.
Men sådan fungerer loven ikke for alle.
Vi er nabo til kirken og sognegården og byggede i 2012 vores hus efter samme lokalplan, som kirken og sognegården er omfattet af.
Lokalplanen foreskriver en byggehøjde på max 8,5 meter samt hældning på tage. Vi havde på grund af stigende terræn vanskeligt ved at imødekomme byggelinjen, som vi ønskede at hæve to centimeter. Hertil fik vi afslag fra kommunen.
Menighedsrådet ønsker at bygge den nye sognegård med en højde på 11 meter og flade tage. Bygningen bliver så omfangsrig, at nugældende byggeprocent langt overskrides.
Vi skulle bygge et hus, der passede ind i omgivelserne og til mindste detalje efterkomme lokalplanen, hvilket vi gjorde.
Menighedsrådet må gerne bygge en stor firkantet kolos, som vil fylde hele området og som vil skæmme udsynet til kirken.
Kommune og menighedsråd: Det er en om’mer. Lav nu nogle tegninger og byg, så kirken får lov at stå så flot og høj, som den gør i dag. Tænk jer om, så der også tages hensyn til kommunens borgere og kirkens naboer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top