fbpx
Vi bør fejre Dannebrogs 800-års dag
debat.jpg
DEBAT. Marlene Frandsen (V), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

Hvert år den 15. juni fejrer vi i Danmark Valdemarsdag. Vi mindes dagen hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland. I 2019 er Valdemarsdag en særlig dag, for her fylder hele Danmarks og verdens ældste nationalflag 800 år. Det ville Venstre og Dansk Folkeparti i Glostrup gerne have fejret ved en markering i kommunen, og vi foreslog derfor på kommunalbestyrelsesmødet i april at afsætte 10.000 kr. til fejringen. For selvom verden er i opbrud, så forbliver Dannebrog et symbol, der samler os som ét folk. Det er det, Venstre og Dansk Folkeparti ville fejre i Glostrup sammen med borgerne. Desværre vil Samarbejdsgruppen i Glostrup ikke være med til fejringen. De vil hellere bruge 258.000 kr. på deres eget forslag, hvor alle i Samarbejdsgruppen skal have hver deres sag med – d.v.s. at der nu skal flages den 1. maj på arbejdernes internationale kampdag, den 8. marts på kvindernes internationale kampdag og der skal indkøbes nye flag, så der kan flages for Norden, Nordisk Råd og FN. Når alle i Samarbejdsgruppen skal til fadet, bliver det dyrt for Glostrups borgere. Pengene var ikke afsat i Samarbejdsgruppens budget for 2019 eller i overslagsårerne, og det er derfor ekstra penge, der nu skal bruges. Venstre og Dansk Folkepartis holdning er, at kommunen kun skal flage i henhold til de officielle flagdage, og vi kan ikke se et formål i, at Glostrup Kommune skal bruge borgernes penge på at flage på symbolske dage som for eksempel 1. maj, hvor man fejrer modsætninger i samfundet, i stedet for at fejrer det som samler. Slet ikke når man har bragt sig i en økonomisk situation, hvor kommunen skal spare og flere medarbejdere må afskediges. Det er Samarbejdsgruppens politiske prioritering, og det tager vi i Venstre og Dansk Folkeparti afstand til.

Svar: Vi flager for jubilæet
Af Dan Kornbek Christiansen (K), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Som konservativ og som formand for Kultur- og Fritidsudvalget er jeg naturligvis stolt af vores flag Dannebrog og af Danmark. Jeg har tidligere været med til at fremsætte forslag om, at kommunalbestyrelsens mødesal skulle udsmykkes med et Danneborg. Men på nær en indkaldt suppleant, stemte hele Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen imod. Så så meget fylder og betyder Dannebrog altså heller ikke for Venstre.
Jeg har noteret mig, at der i de sidste 8 1/2 år, hvor Venstre har siddet tungt på magten, ikke er fremsat noget særskilt ønske om, at festligholde Valdemarsdag eller Dannebrogs 800-års jubilæum, det var heller ikke tilfældet ved drøftelse og vedtagelse af budget 2019, og derfor er der heller ikke er afsat økonomiske midler til dette formål.
Samarbejdsgruppen og jeg er opmærksom på, at der igen i år afholdes en særlig fejring af Valdemarsdag indenfor ældreområdet her i Glostrup, og det glæder os naturligvis. I år falder Valdemarsdag på en lørdag, og der vil derfor automatisk kun blive flaget ved rådhuset samt i Præstegårdshaven.
På den baggrund og grundet Dannebrogs 800-års jubilæum i år ønsker Samarbejdsgruppen yderligere at fejre Valdemarsdag ved, at der flages i de institutioner, som har åbent om lørdagen og hvor der allerede er etableret flagstænger, d.v.s. ved Hvissingehallen, Ejbyhallen, Glostrup Idrætspark, Crickethuset i Solvangsparken, Ældrecenter Hvissinge, og Parkvænget.
Men lige nu arbejder vi hårdt på at få kommunens penge til at slå til, vi må spænde livremmen ind fordi vi har arvet et minus på 40 millioner kroner blandt andet fra de foregående år. Jeg ved godt, at Venstre gerne vil være værter og servere morgenmad her i Glostrup, men når der ingen penge er, ja så må vi altså selv betale vores morgenmad, mens vi så i fællesskab kan nyde Valdemarsdag og fejre Dannebrogs 800 jubilæum rundt omkring i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top