fbpx
Stærk trafikaftale for Vestegnen
debat.jpg
DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af Folketinget

Morten Bødskov minder mere og mere om Nicolai Wammen. De to socialdemokrater har det til fælles, at de taler og taler fuldstændig uden at lade sig påvirke af den virkelighed, de taler om. Nu senest Bødskovs svar til mig den 26. marts.
Der er ikke gjort noget for Vestegnen i trafikaftalen, siger Morten Bødskov. Øh hvad?
Tre ud af fem støjværn i planen kommer Vestegnen til gode. Ring 5 etableres med aftalen og kritiseres straks af Bødskov for kun at gå til Frederikssundmotorvejen. Mærkeligt at kritisere det, når nu Socialdemokratiet ikke er tilhænger af Ring 5 overhovedet. Ring 5 kommer netop Vestegnen til gode, fordi mere trafik føres vest om vores område. Dertil kommer udvidelsen af Motorring 3 og 4. Udvidelse af Hillerød- og Frederikssundmotorvejen kommer ikke til at påvirke Vestegnen nævneværdigt – modsat hvad Bødskov mener. Og hvor er det egentlig Socialdemokratiet vil gøre af bilerne og lastvognstogene? Vil de trylle dem væk? Der synes efterhånden ikke at være andre muligheder til stede?
Og så lykkedes det på mystisk vis Bødskov at blande S-togene, der intet har med trafikaftalen at gøre, ind i debatten. Morten Bødskov ved godt, at Dansk Folkeparti sammen med hans eget parti har ønsket, at DSB ændrede køreplanen. Men Morten Bødskov ved også godt, at DSB ikke er forpligtet til at rette ind efter et folketingsflertal – og det har DSB afvist at gøre. Morten Bødskov kaster sig endelig over en meget omtalt omfartsvej i Mariager, som hans egen transportordfører Rasmus Prehn er tilhænger af. Så den kan vi nok forvente bliver til noget i tilfælde af et magtskifte. Men om det bliver til noget med de gode initiativer for Vestegnen, det har Bødskov stadig ikke villet svare på.

Svar: Jeg samarbejder med DF
Af Morten Bødskov (S), Medlem af Folketinget

Dansk Folkeparti har to meget forskellig kandidater på Vestegnen. Mikkel Dencker og Kenneth Kristensen Berth. Hvor den sidste hele tiden søger konflikt, søger den første samarbejde. Igennem flere år har jeg og Mikkel Dencker haft et godt og tæt samarbejde om de alvorlige trafikproblemer, vi har på Vestegnen. I det samarbejde har Kenneth Kristensen Berth været fraværende. Kampen mod trafikstøjen, for letbanen og mod DSB’s helt urimelige forringelser af S-togstrafikken til Vestegnen har stået centralt.
Derfor er jeg meget overrasket over Kenneth Kristensen Berths ligegyldighed over for DSB’s forringelser af S-togstrafikken til Vestegnen. DSB er ikke en stat i staten. Målt på hans egne udtalelser er Mikkel Dencker ikke enig med Kenneth Kristensen Berth i, at DSB ikke er forpligtet til at rette sig efter et folketingsflertal. Selvfølgelig er de det. Derfor forventer vi, at forringelserne ændres ved næste køreplansændring. Tusindvis af borgere på Vestegnen oplever DSB’s urimelige forringelser. Vores områder er i stor vækst. Derfor skal det ændres. Den kamp har jeg kæmpet sammen med Mikkel Dencker, helt uden at se Kenneth Kristensen Berth.
Hvis Kenneth Kristensen Berth havde haft interesse for Vestegnen, havde han kæmpet for en sammenhængende trafikplan for Vestegnen. Det mangler vi. Der er gode projekter i trafikaftalen, men det er eksempelvis helt urimeligt, at en halv Ring 5 giver mere trafik i vores område. Hvis det ikke var tilfældet, hvorfor skal Ring 4 og Motorring 3 så udvides? Hvorfor skal beboere langs disse veje betale prisen for Dansk Folkepartis svigt? Hvor er de støjværn og den støjdæmpende asfalt, der kunne hjælpe dem?
Mikkel Dencker og jeg har kæmpet for støjværn. Vi nåede resultater. Allingevej- og Rosenhøj-området i Hvidovre får nu støjværn langs Ringstedbanen. Det er resultatet af samarbejde om og for Vestegnen. Det er vores vej, Kenneth. Hvad er din vej, Kenneth? Den ligger måske i Mariager?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top