fbpx
Spareplan på 26 millioner kroner vedtaget
GLOSTRUP. Der er nu vedtaget besparelser for i alt 26 millioner kroner, som primært rammer på rådhuset. Her vil i alt 31 stole komme til at stå tomme, når spareplanen er fuldt implementeret i 2021

Som Folkebladet tidligere har beskrevet, er det nødvendigt at finde besparelser på cirka 40 millioner kroner i Glostrup Kommune.
Sparebehovet skyldes to ting. Dels er udgifterne på det specialiserede område steget meget over det seneste 1,5 år. Dels har Glostrup Kommune over de seneste år haft nogle ekstraordinært store skatteindtægter på grund af en efterbetaling af skat fra Pandora. De sidste af dem kom i 2018, og hvis politikerne ønsker at opretholde et normalt anlægsbudget, er det nødvendigt at spare nogle penge på driften.
Derfor har der siden sidste sommer været et blødt ansættelsesstop i Glostrup Kommune.
To dele af en spareplan er blevet vedtaget på kommunalbestyrelsens møder i marts og april. Begge gange stemte Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) for forslagene, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod, de fremlagde til gengæld en alternativ spareplan.
Samarbejdsgruppens plan var lagt med et klart fokus, nemlig at friholde bestemte områder for besparelser.
– Jeg er helt indstillet på, at vi skal rydde op i det rod, der er i kommunens økonomi. For mig og Samarbejdsgruppen har det været vigtigt, at de besparelser, som har været nødvendige at finde, ikke tages der, hvor vi er helt tæt på vores borgere. Jeg synes ikke vi skal spare på de tilbud, der har med vores børn, unge og ældre at gøre. Vi vil ikke spare på medarbejdere i daginstitutioner, på skolen, i klubberne, på ældrecentrene og medarbejdere, der arbejder med borgere, der bor i eget hjem, sagde Dan Kornbek Christiansen (K) på mødet i marts.

31 punkts plan
Som Folkebladet beskrev i februar, var den første del af planen en række konkrete forslag til besparelser. Oprindeligt var planen på 33 punkter, der blev sendt i høring i februar, men to punkter blev taget ud af forslaget efter høringen. Det var dels et forslag om at spare tre millioner kroner på Glostrup Skole, dels et forslag om at spare 200.000 kroner om året ved at udleje Glostrup Hallen i weekenden, hvor den ellers er til rådighed for foreningerne.
De resterende 31 punkter blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i marts. De giver en samlet besparelse på ni millioner kroner allerede i år og det stiger til 14,1 millioner kroner i 2021 og fremover.
Punkterne i planen er meget forskellige. Der er en del punkter, der er af mere teknisk karakter, hvor pengene ikke er blevet brugt endnu. For eksempel kan der spares 844.000 på uddannelseshjælp, fordi en indsats har betydet, at færre har brug for den hjælp.
Derudover er der punkter med besparelser på rådhuset, for eksempel bliver kommunens personaleblad Liljen afskaffet.

Besparelser på rådhuset
På kommunalbestyrelsens møde i april blev anden del af spareplanen vedtaget. Det er en besparelse på 12 millioner kroner, som bliver fundet på rådhuset. Da det primært er medarbejdere, der skal afskediges, skal der overholdes opsigelsesvarsler. Derfor bliver besparelsen i år begrænset til 300.000 kroner, mens den stiger til 12,37 millioner kroner i 2022.
Der skal for eksempel spares tre centerchefer, hvilket betyder at antallet af centre i kommunen bliver reduceret fra 11 til otte, hvoraf en del får nye navne. Samlet set er det med denne del af planen 14 faste stillinger, der bliver sparet væk. I alt er der ifølge hovedudvalget sparet 31 stillinger i de to sparerunder og i budgettet for 2019 – primært stillinger på rådhuset.

Hårdt for medarbejderne
Lene Jensen, der er formand for Glostrup lærerforening og er næstformand i hovedudvalget og dermed den øverste repræsentant for medarbejderne, fortæller, at processen har været hård for medarbejderne.
– Der er jo en stor kassebeholdning, man kunne godt have set omstruktureringen i et længere tidsperspektiv. Det er jo heller ikke så lang tid siden, vi var igennem den sidste omstrukturering. Vi har lige fået at vide, hvilke centerchefer, der ikke længere skal være ansat, og det kan heldigvis klares uden fyringer. Der er nogle af besparelserne, hvor der er blevet sat konkrete opgaver på, hvor der kun er en medarbejder med den opgave. Det er aldrig rart, at der nærmest bliver sat navn på, hvem det er, der skal fyres, siger hun.

Flere besparelser på vej
Med de to vedtagne forslag er der fundet 26 millioner kroner, men der skal stadig findes flere penge, anerkender Samarbejdsgruppen.
– På sidste kommunalbestyrelsesmøde var vi glade, fordi vi fjernede besparelsen på tre millioner på skoleområdet, men det betyder jo bare, vi skal finde de tre millioner et andet sted. De forsvinder ikke. Vi har stadig en opgave foran os, siger Lars Thomsen (Bylisten).
At Samarbejdsgruppen ikke er helt i mål, blev også bemærket på den anden side af salen.
– Ubalancen er opgjort til, at kommunen skal spare 40 mio. kr. på driften og nedsætte anlægsrammen til 40 mio. kr. på anlæg for at der igen opnås balance. Har flertallet så løst den opgave? Ikke det fjerneste. Hverken på anlæg eller på drift er flertallet i nærheden af at løse noget som helst, sagde Leif Meyer Olsen (V).
Han mente også, det har betydning for de resterende medarbejdere, at der stadig skal findes penge.
– Fremtiden vil flere steder blive op ad bakke for kommunens medarbejdere. Når de så åbenlyst kan se, at det hele intet hjælper, og at vi stadig er langt fra en stabil løsning, ja så ved alle jo, at flertallets forslag blot vil resultere i, at den næste kartoffelkur venter lige rundt om hjørnet. Allerede inden denne her kur er implementeret.
Lene Jensen mener også, det bliver svært for Samarbejdsgruppen at holde fast i princippet om, at der ikke må spares tæt på borgerne.
– Jeg synes det er svært at pege på, hvor der kan findes flere penge, uden det kommer tæt på borgerne. Man er nødt til at finde en service, som vi så ikke længere kan give til borgerne. Man kan også håbe på, at når der kommer nye borgere, så bliver det nogle gode skatteborgere, der ikke trækker så meget på ressourcerne, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top