fbpx
Mulighed for privat plejehjem gav debat
VALLENSBÆK. En privat udbyder af plejehjemspladser, Attendo, er ved at undersøge muligheden for at bygge 48 friplejeboliger i Vallensbæk. Det gav modstand af to forskellige årsager

Det gav anledning til en del debat, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i marts skulle behandle en henvendelse fra Attendo, der er ved at undersøge muligheden for at bygge et privat plejehjem i Vallensbæk.
– I denne sag skal vi tage stilling til to ting. For det første skal vi tage stilling til en takst. For det andet skal vi beslutte, om vi ønsker at indarbejde mulig-heden for 48 friplejeboliger i lokalplanen for Vallensbæk Byhave. Den første del er enkel, vi skal godkende taksten på en friplejebolig, der er beregnet ud fra prisen på en kommunal plejebolig. Den anden del, er lidt mere kompliceret, sagde Jytte Bedtsen (K) og uddybede:- Selvom sagen ikke direkte handler om etablering af friplejeboliger i Vallensbæk, og selvom vi stadig ikke ved, om Attendo vil etablere et friplejecenter, så vil det, hvis vi i sidste ende godkender lokalplanen, være muligt for en privat aktør at etablere et plejecenter nu og i fremtiden. Der er derfor tale om en principbeslutning. Vil vi give vores borgere mulighed for at vælge mellem et privat plejecenter og et kommunalt plejecenter? Vi ved, at vi som kommune har begrænset indflydelse på, hvordan en privat aktør driver plejecenter. Vi ved også, at private plejecentre skal godkendes af sundhedstyrelsen og er underlagt samme krav om tilsyn og visitation, og at de som minimum skal leve op til kommunens kvalitetsstandarder. Derfor føler vi konservative os trygge ved, at de kan levere samme høje niveau, som vi allerede har i vores kommunal plejecentre. Vi ser det derfor som en positiv udvikling, sagde hun.
Hun og resten af den konservative gruppe stemte i sidste ende for, så forslaget blev vedtaget.

Imod a- og b-hold
Socialdemokratiet stemte imod forslaget.
– Socialdemokratiet er principielt for frit valg på ældre- og socialområdet. I den konkrete sag finder vi dog, at der er flere ting, som taler imod end for. Bekymringen er også, at vi ikke kan få klare svar på, hvordan man vil skærme ældre demente borgere. Vi kan ikke stemme for et forslag, hvor det er uklart. Demente vil få klart dårligere livsvilkår, hvis de skal bo tæt sammen med plejekrævende borgere, der ikke er demente. Som lovgivningen er nu, er der også stor risiko for ulige konkurrencevilkår mellem den private udbyder og et kommunalt drevet plejehjem. Friplejehjem kan også lave deres egen venteliste og dermed udvælge de raske ældre og overlade de noget mere plejekrævende ældre til det kommunale plejehjem. Friplejehjem risikerer også at dele de ældre i et a- og b-hold, fordi det er muligt at købe tillægsydelser. Grundlæggende mener Socialdemokratiet, at plejekrævende ældre skal behandles ens, uanset formue, sagde Søren Wiborg (S).

Ikke egnet for mennesker
Dansk Folkeparti var også imod et friplejehjem, men det handlede primært om placeringen. Det er nemlig en del af henvendelse, at plejehjemmet skal bygges i Vallensbæk Byhave, der skal erstatte erhvervsområdet mellem Amalieparken og motorvejen.
– Det kan ikke komme bag på nogen, at Dansk Folkeparti ikke kan støtte det her. Det har ikke noget at gøre med, at det er friplejeboliger. Det er os komplet ubegribeligt, at man overvejer at bygge lige op ad en motorvej. Og så tilmed et plejehjem, hvor de fleste beboere er hjemme hele dagen lang. Der er også noget paradoksalt ved at klage til ministeren over støj og så samtidig banke et kæmpe boligkompleks op en spytklat fra motorvejen. Det byggeprojekt, i foreslår her, det er ikke egnet til menneskelig beboelse på grund af støjen. Det er sørgeligt, at nogle ældres livskvalitet bliver forringet de sidste år af deres liv. Det kan og vil vi ikke støtte, og vi vil ikke byde vores ældre det, sagde Carina Kristensen Berth.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top