fbpx
Integrationsråd skal hjælpe politikere
Glostrup Kommune har fået et integrationsråd, der skal hjælpe integrationen i Glostrup på vej

På kommunalbestyrelsens møde i februar blev det vedtaget at oprette et integrationsråd. Rådet får tre forskellige opgaver. Det skal understøtte og forstærke integrationsindsatsen i Glostrup Kommune, det skal være et samlende dialogforum for indsatsen på integrationsområdet i Glostrup Kommune og det skal være rådgivende for Glostrup Kommune om integrationsområdet.
– Glostrup giver nu en stemme til en gruppe af borgere, som sjældent blander sig i den offentlige debat. Et integrationsråd vil give os vigtige input på lige fod med andre grupper af borgere, der allerede har en stemme i debatten. Med dette råd får vi mange nye input og holdninger, som vil gøre Glostrup til en bedre by at bo i for alle borgere, siger Torben Jensen (S), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Han og resten af Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) stemte for at oprette integrationsrådet, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Søger medlemmer
Integrationsrådet kommer til at bestå af syv medlemmer med bopæl i Glostrup. Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger rådets medlemmer blandt lokale flygtninge- og indvandrerforeninger og blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i Glostrup Kommune. Som borger er det også helt ok at anbefale sig selv eller en anden som medlem af rådet. Det gør man ved at kontakte administrationen.
– Jeg synes, at vi i Glostrup har en velfungerende integrationsindsats. Langt de fleste glostruppere med flygtningebaggrund eller med anden etnisk baggrund er faktisk ret fint integreret i vores lokalsamfund. Vi har for eksempel ingen Vollsmose eller en Mjølnerparken her i Glostrup. Men naturligvis har vi også udfordringer på integrationsområdet hos os. I Vestervangskvarteret giver andelen af tosprogede på skolen og i vores institutioner en ubalance, som vi skal blive dygtigere til at håndtere. Det er blandt andet derfor, vi har besluttet at oprette integrationsrådet. Det skal hjælpe os med at træffe de bedst mulige beslutninger på området, så vi også om fem, ti eller tyve år kan sige, at integrationen i Glostrup fungerer godt, siger Torben Jensen.

Opfordring fra minister
Det er frivilligt for kommunerne at oprette integrationsråd. 42 kommuner har valgt at gøre det. Vallensbæk og Brøndby har ikke nogen integrationsråd.
Efter kommunalvalget i 2017 opfordrede Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) og den daværende formand for Rådet for Etniske Minoriteter, Yasar Cakmak, der i dag er skoleleder på Glostrup Skole, til at oprette integrationsråd.
– Vi vil samtidig opfordre jer til at organisere jeres lokale integrationsarbejde på en måde, hvor etniske minoriteter involveres og tager et medansvar for, at integrationen lykkes lokalt. Det væsentlige er ikke navnet og den specifikke organisering, men at I som kommuner understøtter en løbende aktiv involvering af de etniske minoriteter i integrationsindsatsen, skrev de til de nyvalgte kommunalbestyrelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top