fbpx
Ny trussel mod Vesterled
DEBAT. Endnu engang vil Brøndby Kommune forringe vilkårene for borgerne i Vesterled. Denne gang er forslaget, at hver ejendom i Vesterled skal betale mellem 50.000 og 100.000 kr. for at blive separatkloakeret. I referatet fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2019 fremgår det, at udvalget tiltræder: ”Kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender, at ny spildevandsplan udpeger Kirkebjerg […]

Endnu engang vil Brøndby Kommune forringe vilkårene for borgerne i Vesterled. Denne gang er forslaget, at hver ejendom i Vesterled skal betale mellem 50.000 og 100.000 kr. for at blive separatkloakeret.
I referatet fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2019 fremgår det, at udvalget tiltræder: ”Kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender, at ny spildevandsplan udpeger Kirkebjerg og Vesterled som seperatkloakerede områder, og at der i planen udpeges områder til fremtidige bassiner.”
Begrundelse er, at det nye ældrecenter, som skal placeres i Vesterledparken, højst ulogisk skal kloakeres ind i det fælleskloakerede Vesterled i stedet for til separatkloakken i Banemarksvej. Når man fører regn- og spildevand fra dette kæmpebyggeri ind i parcelhuskvarterets fællessystem er kapaciteten for lille.
Så ikke nok med at kommunen vil fjerne den lokale Vesterledspark, og dermed fjerner muligheder for rekreation, samvær og boldspil i et større grønt område. Så skal vi også bøde med 50-100.000 kroner for hver ejendom til separatkloak, samt have vores haver gravet op. Kommunen vil altså fjerne mulighederne for at håndtere regnvand i et grønt område, og ligger omkostningen over på beboerne i Vesterled. Derudover skal vi og alle andre brøndbyborgere over spildevandstaksten betale for, at alle vejene i Vesterled bliver gravet op, så der kan lægges nye kloakrør. En regning på et tocifret millionbeløb.
Med vanlig arrogance fra Brøndby Kommune bliver alle huse i Vesterled samtidigt betegnet som: ”Husene i området har sådan en alder, at man i forbindelse med køb/salg forventer nedrivning.”
Så vi siger tak, alle vore huse, nye som gamle, står altså lige pludseligt til nedrivning. Har kommunen også en aftale med en investor, der vil nedrive dem og bygge tætstående og grimme højhuse?

Svar: Regnvandet skal ikke i kloakkerne
Af Vagn Kjær-Hansen (SF)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Ja, Vesterled skal måske separatkloakeres, hvis Spildevandsplanen bliver som forvaltningen tænker lige nu, og det skal hele kommunen nok på et eller andet tidspunkt. Men der er ikke tale om at alle bare skal betale ekstra, eller at det er på grund af ældrecenteret.
Der er ingen af os husejere, som ønsker kloakvand i vores kældre som ved det store skybrud i 2011. Den sikre løsning er, at regnvandet ikke skal i kloakkerne sammen med det snavsede spildevand. Det kræver regnvandskloaker, som sender vandet ud i havet eller ned i jorden. Den løsning har længe været måden at gøre det på, og vi har det i de nyere boligområder i Brøndby.
Efter skybruddet har Hofor og kommunen brugt tid og penge på at få løst de store oversvømmelsesproblemer. En del husejere sender deres regnvand ud i haven og ned i jorden, men ikke alle kan bruge den løsning. Derfor er separate regnvandskloaker den langsigtede løsning, som der nu er tid og råd til. Meningen er, at de skal etableres over mange år, blandt andet fordi ændringerne på hver enkelt grund helst skal laves, når husejeren alligevel skal ændre kloakker.
Derfor er Kirkebjerg det første område, der skal separatkloakeres. Masser af grunde skal have ny bebyggelse, og det er let at sørge for, at regnvandet ikke kommer i kloakken. Vesterled er et tidligt villakvarter i Brøndby, og her er der efterhånden en del huse, som bliver erstattet med ny bebyggelse. Selvfølgelig ikke nær alle, men nok til, at Vesterled kommer på andenpladsen efter Kirkebjerg.
Og ældrecenteret: Det skal holde regnvandet på egen grund, og deres snavsede spildevand ved vi endnu ikke hvor Hofor vil tilslutte. Men det vil ikke overbelaste nogen kloakledninger. Det er regnvandet fra de gamle områder, som er synderen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top