fbpx
Mulighed for regionaltogsstop på Glostrup Station
GLOSTRUP. For første gang er der afsat penge i en trafikaftale til at bygge fjerntogsperroner på Glostrup Station. Det er med det smallest mulige flertal, det er den billigst mulige løsning og med den længeste tidshorisont i aftalen

Onsdag præsenterede regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti ’Aftale om et sammenhængende Danmark.’ Aftalen indeholder investeringer i infrastruktur på i alt 112,7 milliarder kroner fra 2021 til 2030. Blandt dem er en ny fjerntogsperron på Glostrup Station.
– Med aftalen etablerer vi nye perroner i Glostrup, så regionaltogene kan betjene stationen. Det er nødvendigt, for med etableringen af en letbane i Ring 3 bliver det muligt at stige om til S-tog i Glostrup. Glostrup bliver derfor et trafikalt knudepunkt. Og med vores plan sikrer vi gode muligheder for omstigning mellem letbane og regionaltog, siger Mads Fuglede (V).
Det vækker selvfølgelig glæde i Glostrup.
– Det er utroligt vigtigt i forhold til Glostrup som trafikkundepunkt, og også sammenhængen til letbanen. Det er noget, der ikke kun har betydning for os, men alle de kommuner, hvor letbanen går igennem, siger borgmester John Engelhardt (V).
Selvom aftalen kun er indgået mellem partier, der lige nu ikke står til at have flertal efter Folketingsvalget, håber John Engelhardt, at der nu er flertal for udbygningen.
– Den lidt rødere side i Folketinget, de har længe ment, at det her skulle ske. Derfor fornemmer jeg nu, at der er helt generelt enighed om, at det er det her, man skal, siger han.
Også formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, Lisa Ward (S) ser muligheder.
– Det vil betyde, at Glostrup bliver et endnu større trafikknudepunkt, siger hun.

Den billige løsning
Muligheden for at få en fjerntogsperron i Glostrup er blevet grundigt beskrevet i en rapport fra Bane Danmark, der hedder Beslutninggrundlag Ring Syd. Rapporten beskriver muligheden for at genoprette en direkte togforbindelse med tre tog i timen fra Roskilde over Glostrup til lufthavnen. Derudover vil de øvrige regionaltog og nogle af intercitytogene også stoppe i Glostrup og nogle af dem vil køre direkte til lufthavnen.
Ud over udbygning af Glostrup Station kræver det en udbygning af Københavns Lufthavn Station, hvilket er med i aftalen. Derudover kræver det en udvidelse af Ørestad Station og et overhalingsspor gennem Valbyparken, hvilket ikke er en del af aftalen.
Rapporten opstiller to forskellige muligheder for udbygning af Glostrup Station. En med to fjerntogsperroner ligesom i Høje-Taastrup, hvilket vil koste 410 millioner kroner og en med en enkelt perron, hvilket vil koste cirka 250 millioner kroner. Det er den mulighed, som regeringen og DF har valgt.
Morten Bødskov (S), vil arbejde for, at der senere kommer penge til en fuld Ring Syd.
– Udbygningen hænger sammen med muligheden for på et tidspunkt at bygge en Ring Syd, med forbindelser direkte til Lufthavnen, men den er ikke med her. Det her handler om en forbedring af perronen. De laver ikke den Ring Syd, der gør, at Glostrup bliver forbundet med lufthavnen, siger han.

Ingen linjer diskuteret
Udbygningen vil ske med udgangspunkt i den vestlige tunnel, der giver den bedste forbindelse til letbanen. Den vil blive opgraderet med elevator og ført igennem til Brøndby-siden, hvor der skal laves en ny forplads.
Det er ifølge rapporten ikke muligt senere at tilføje en ekstra perron på Glostrup Station uden at ombygge store dele af stationen. Både løsningen med en og to perroner giver dog mulighed for, at regionaltogene stopper i Glostrup og mulighed for at køre tog direkte til lufthavnen. Der er dog et forbehold i rapporten.
– Hvis alle tog skal standse på Glostrup Station med kun én ø-perron vil rejsetider og punktligheden blive påvirket negativt, står der i rapporten.
I aftalen mellem regeringen og DF er der kun taget stilling til udbygningen af stationer, ikke hvor togene skal køre.
– Vi har ikke diskuteret forbindelser. Det her handler om anlæg, hvor skal der være baner henne og hvor skal der være vej henne, men ikke hvilke tog, der skal køre, siger Rasmus Jarlov (K).

Efter letbanen
Udbygningen af Glostrup Station ligger i Fase 2 i aftalen. Fase 2 skal udbygges fra 2025 til 2030. Den del af aftalen bliver ikke igangsat, men der er aftalt drøftelser i 2023.
– Drøftelserne i 2023 tager afsæt i et opdateret overblik over de økonomiske rammer frem til 2030, herunder rammen til offentlige investeringer samt et opdateret grundlag for, hvad de resterende prioriterede projekter koster, står der i aftalen.
Ifølge den seneste anlægsplan fra Banedanmark vil en beslutning om udbygning af Glostrup Station senest skulle træffes i december 2025, hvilket vil give mulighed for indvielse i december 2030.
Økonomien i letbanen er beregnet ud fra, at der skal komme passagerer til letbanen fra regionaltogene. Derfor havde Lisa Ward også håbet, at udbygningen af Glostrup Station ville komme tidligere.
– Jeg ville gerne have haft den tidligere. De fleste her i kommunen har håbet, at den ville komme samtidig med åbningen af letbanen i 2024 eller tæt på, siger hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top