fbpx
Gymnasiet får lov til at skylde penge
BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har godtkendt, at gymnasiet får lov til at skylde 100.000 kr. Pengene skal tilbagebetales over ti år

Brøndby Gymnasium spiller en vigtig rolle i uddannelse af byens og Vestegnens unge. Derfor har det lille gymnasium, placeret på Brøndby Stadion, også stor politisk bevågenhed og opbakning.
Det havde gymnasiet også, da kommunalbestyrelsen holdt møde den 20. februar.
Brøndby Gymnasium havde nemlig søgt om lov til at udsætte betalingen for bane- og halleje i skoleåret 2019/2020, et beløb på i alt 107.355 kr.
Ifølge Brøndby Gymnasium er årsagen til, at gymnasiet har svært ved at betale for hal- og banelejen en reduktion i statstilskuddet til gymnasieskolerne og en lavere elevsøgning i skoleåret 2018/2019.

Dumt ikke at have BG?
Ifølge Kent Max Magelund var det en god idé at imødekomme ansøgningen:
– Gymnasiet er et lille privat gymnasium, der lejer sig ind i lokaler hos Brøndby IF, der også i sin tid var med til at oprette gymnasiet. Som andre uddannelsesinstitutioner under staten, må gymnasiet reducere deres udgifter med to procent, og deres økonomi er derfor presset. For ikke at skulle lave besparelser, søger gymnasiet om henstand af betaling for hal- og baneleje i 2019. Til gengæld forventer gymnasiet at kunne tiltrække flere elever med det nye initiativ med idræt på A niveau, og da det kun findes få steder i landet, vil det naturligvis forbedre gymnasiets økonomi.
Allan Runager fra Dansk Folkeparti understregede, at partiet bakker op om gymnasiet, men samtidig frygter for fremtiden for gymnasiet:
– Det er ikke sikkert, der er noget gymnasium om ti år. Vores bekymring og betænkelighed går på den økonomiske overlevelse. Det undrer os derfor, at kommunen, som kreditgiver, ikke har stillet nogle krav til gymnasiet. Ganske vist kan man se regnskabet for 2017, men man kan for eksempel ikke se vilkårene for halleje. Der er således for mange oplysninger i denne sag, der er for uoplyste.
Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti ærgrede sig over, at gymnasiet er i økonomiske problemer. Men slog samtidig fast:
– Det ville være en skam for byen, hvis vi ikke har et gymnasium, og vi skal passe på ikke at bruge flere penge på at undersøge sagen, end det beløb, vi taler om.
Mette Engelbrecht fra Venstre var enig med Vagn Kjær-Hansen. Desuden mente hun, at de regnskabsmæssige mangler, Allan Runager pegede på, var fuldt tilgængelige.
Faktisk kunne man, mente Mette Engelbrecht gøre regnskabet på en hel anden facon: – Spørgsmålet er, om vi har råd til ikke at have et gymnasium i Brøndby i forhold til det store arbejde vi lægger i at investere i uddannelse til vores unge.
Også Enhedslistens Steen Andersen og Said Mo El Idrissi fra De Radikale bakkede op om at hjælpe Brøndby Gymnasium.

FAKTA
15 medlemmer stemte for,at imødekomme ansøgningen om at udsætte betalingen på 107.355 kr. Ligeledes blev det besluttet, at beløbet tilbagebetales over en ti-årig periode med 1/10 del hvert år. Beløbet opkræves første gang i 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top