fbpx
Forkert at spare på skolen
DEBAT. Af Emilie Sloth, Formand for skolebestyrelsen

Efter nogle turbulente år går det endelig fremad med Glostrup Skole med øget trivsel og tilfredshed hos medarbejdere, elever og forældre. Sygefraværet er faldende og de faglige resultater er på vej. Små skridt i den rigtige retning mod visionen om at gøre Glostrup Skole til én af landets bedste. Den positive udvikling er dog fortsat skrøbelig. Hvis skolen pålægges at spare tre millioner kroner nu, som økonomifolkene i kommunen har foreslået kommunalbestyrelsen, vil skolens image lide et hårdt slag, som vil have vidtrækkende konsekvenser langt ud i fremtiden for skolen og for Glostrup som helhed.
I regnearket ser det ”nemt” nok ud at spare tre millioner kroner, men når det betyder, at man huhej tvinges til at afskedige personale, spontant sammenlægge klasser, aflyse lejrskoler, ikke købe materialer m.m., ja, så vil utilfredsheden stige hos alle – og konsekvensen bliver, at personale og forældre vil søge væk fra Glostrup Skole. Oven i det kan skolen se frem til en presset økonomi på grund af et faldende elevtal og et stigende sygefravær – og så har I for alvor sat gang i en negativ spiral, der bliver dyr at vende.
Glostrup Skole er den største fællesnævner i byen og med til at skabe fællesskaber på tværs af børn, forældre, bedsteforældre m.fl. Dem man kender, hjælper man, og det gør byen til et rart og trygt sted at bo. Når børn og forældre forlader skolen i utide og med utilfredshed, forlader de til dels også fællesskabet. Det er med til at splitte byen. Vi ønsker en skole, man er stolt af, og som samler byen.
Skolebestyrelsen ville gerne være solidariske i.f.t. at sikre Glostrup Kommunes økonomi, men de langsigtede konsekvenser er for store for både skolen og byen. Vi kan derfor ikke acceptere besparelser på skoleområdet. Skolebestyrelsens begrundelse findes i vores høringssvar via glostrupskole.dk.

Svar: Vi arbejder på at afbøde besparelsen
Af
Robert Sørensen (EL)
Formand Børne- og Skoleudvalget

Kort efter vedtagelsen af budgettet for 2019, stod det hurtigt klart at udgiftspresset på kommunen i de kommende år vil stige, det er især på det specialiserede børne- og ungeområde samt ældreområdet. Det er administrationens forventning, at der i fremtiden skal findes 40 mio. kr. om året på budgettet.
Da det blev kendt, gik Samarbejdsgruppen straks i gang med at analysere og konkretisere mere vidtrækkende foranstaltninger, for at sikre den langsigtede balance i budgettet.
En god og sund økonomi med en langsigtede balance, er topprioritet for samarbejdsgruppen.
Det betød, at Samarbejdsgruppen på økonomiudvalgsmødet den 5. februar stillede 33 konkrete besparelsesforslag, her i blandt en besparelse på tre millioner på Glostrup Skole, alle 33 forslag blev herefter sendt i høring.
Efter økonomiudvalgsmødet den 5. februar har jeg haft flere samtaler med skolens ledelse samt skolebestyrelsen, efter disse samtaler står det klart, at det vil have store konsekvenser for Glostrup Skole, hvis de pålægges en besparelse på tre mio. kr. Samarbejdsgruppen har ingen intension om at pålægge Glostrup Skole urimelige besparelser, derfor arbejder vi i samarbejdsgruppen også helt frem til økonomiudvalgsmødet den 5. marts på at afbøde besparelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top