fbpx
Borgerne skal kompenseres for letbanens støj
debat.jpg
DEBAT. Af Claus Bøgh Svenningsen (NB), Folketingskandidat

Udover at være en samfundsøkonomisk katastrofe eller som Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, kalder letbanen ”en exceptionel dårlig investering”, så kan tusindvis af borgere langs Ring 3 de næste seks år se frem til støj på 70 dB eller mere, når letbanen skal bygges.
Der er i forvejen masser af borgere i Københavns Omegn, der hver dag må leve med støjforurening fra trafikken. Støjforurening er ikke blot et lille irritationsmoment. Det er direkte sundhedsskadeligt. Undersøgelser peger på, at daglig støj kan have flere sundhedsskadelige virkninger: Søvnmangel, stress, blodpropper, diabetes og forhøjet risiko for visse former for kræft.
I Danmark anslås det at 200-500 dødsfald hvert år relateres til støjforurening. Til sammenligning, har antallet af trafikdrab siden 2011 ligget konstant lige under 200. Med andre ord – støjforurening dræber og kan være skadeligt for helbredet, hvis du udsættes for det i længere tid.
Folketinget vedtog i 2014 en lov om Cityringen, hvor kompensation til berørte borgere af generne i forbindelse med anlægsarbejdet blev fastlagt. I forbindelse med anlægningen af Letbanen, er ingen midler afsat.
Det er hverken ret eller rimeligt og bør laves om. De berørte borgere, har ikke selv valgt at bo op ad letbanebyggeriet og har ingen chance for at undgå støj fra anlægsarbejdet.
Hvem skal betale? Staten er for længst flygtet og har trukket sig ud af medejerskabet. Det bør efter min mening være kommunerne selv, som tager konsekvensen. Kommunerne bør kompensere egne borgere, som kommer til at lide under deres kommunalpolitikeres vedtagelse af letbanebyggeriet. Det i forvejen kæmpe økonomiske hul, skal desværre graves dybere. Det er det rigtige at gøre i denne situation. Kommunalpolitikerne må stå til ansvar og tage konsekvensen.
Letbanen tegner endnu et eksempel, hvor politikere har udvist manglende dømmekraft og respekt for skatteborgernes penge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top