fbpx
Psykologsamtaler til ældre
Fra_livsfortrydelse_til_livstilfredshed.jpg
Forebyggelseskonsulent Janni A. Hansen og psykolog Kirsten Vagner Danielsen skal hjælpe ældre borgere i Glostrup, der er ramt af svære tanker og følelser. Foto: Karina Krichau
GLOSTRUP. Glostrup Kommune tilbyder i 2019, borgere over 65 år med væsentlig nedsat trivsel mulighed for psykologsamtaler

Det at blive ældre kan være forbundet med særlige udfordringer. Det kan være, at man oplever ensomhed, sorg, fortrydelser over valg i livet, har tunge tanker om døden eller skal håndtere vanskelige funktionstab. Det er eksempler på nogle af de forhold, som kan nedsætte trivslen og livskvaliteten, når vi bliver ældre. Nogle gange kan disse forhold være svære at klare på egen hånd, og i de tilfælde kan det være en god hjælp at have samtaler med en psykolog. Derfor er psykolog Kirsten Vagner Danielsen blevet ansat 30 timer om ugen på projektet i Glostrup Kommune, der løber indtil udgangen af året.
– Jeg synes, det er rigtig godt gået, at Glostrup Kommune har valgt at bruge energi og ressourcer på dette felt. Jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af det, og forhåbentlig få hjulpet en masse ældre bedre på vej med tilværelsen, siger Kirsten Vagner Danielsen.
Hun skal samarbejde med Glostrup Kommunes forebyggelseskonsulenter. De laver forebyggende hjemmebesøg, hvor det er muligt at tale om svære emner i fortrolighed, og i de samtaler kan det blive tydeligt, at nogle borgere har et behov for, og et ønske om, samtaler med en psykolog.
Hjemmeplejen, som har daglig gang i borgernes hjem, kommer også til at få en stor rolle i forhold til at henvise de borgere, som kunne have behov for, og ønske om, samtaleterapi.
– Jeg håber og tror, at vi med hver vores viden kan få opbygget nogle gode procedurer for at få opsporet de borgere, der kunne have glæde af tilbuddet, siger Kirsten Vagner Danielsen.

Hvem kan få samtaler?
For at sikre at et samtaleforløb er det rette tilbud til den enkelte borger, er den første samtale med psykologen en afklarende samtale. Her vurderer psykologen, om der er behov for at sætte et forløb i gang. De borgere, som ikke vurderes at profitere af psykologsamtaler, kan i stedet få tilbudt en trivselssamtale eller en sorgstøttesamtale med forebyggelseskonsulent Janni A. Hansen, som også er uddannet sorgrådgiver.
Forebyggelseskonsulent Janni A. Hansen, der har været med til at søge penge til projektet, er glad for muligheden for at kunne viderehenvise de borgere, som hun oplever har nogle andre behov, end dem hun kan opfylde i sin funktion. Hun støtter gerne borgere med ønske og behov i at få kontakt til en privatpraktiserende psykolog, men det kan virke uoverskueligt for nogle.
– Mange har udfordringer med manglende overskud eller måske fysiske udfordringer ift. til at komme fra A til B. For andre er det økonomien, som bremser dem. Med projektet har vi mulighed for at tilbyde gratis psykologsamtaler i hjemmet til stor glæde for mange, siger Janni A. Hansen.
Et samtaleforløb med psykologen vil typisk bestå af op til 6-8 samtaler og kan foregå hjemme hos borgeren eller på rådhuset.

Baggrund for projektet
Projektet udspringer især af et behov, som hjemmeplejen og kommunens forebyggelseskonsulent har set og oplevet, når de af forskellige årsager er ude hos borgerne. Det behov bliver også understøttet af den nationale sundhedsprofil 2017 for Region Hovedstaden. Her har borgere under punktet ”Mental Sundhed” vurderet deres selvoplevede helbred. Tallene for 2017 viser, at 26 pct. af de +65-årige i Glostrup Kommune vurderer deres eget helbred som mindre godt eller dårligt. Tallene viser også, at 8,4 pct. af de +65-årige har en langvarig depression. Generelt har der i Glostrup Kommune været en signifikant stigning i antallet af personer, der vurderer deres helbred som mindre godt eller dårligt – fra 15 pct. i 2010 til 19 pct. i 2018.
– Jeg synes, det er nogle høje tal, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi med det her projekt kan sætte fokus på de ældre, der sidder derude og kæmper med nogle svære tanker, siger Formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, Lars Thomsen (Bylisten).
Også Seniorrådets formand er positiv over for projektet:
– Det er meget glædeligt, at Glostrup Kommune har fået bevilget midler til forebyggende og opsøgende arbejde på dette område. Hvis resultaterne viser sig at være gode, må man så håbe, at ordningen kan udvides og gøres permanent, da bevillingen kun gælder for ét år, og ordningen er begrænset til en mindre men relevant målgruppe, siger Seniorrådsformand Erik Busch.

Kriterier
Du skal være over 65 år
Du skal være visiteret til hjemmepleje
Du skal have væsentligt nedsat trivsel
Du kan ikke have en demensdiagnose
Du kan ikke have igangværende samtaleforløb hos anden psykolog eller psykiater

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top