fbpx
Ikke opbakning til borgerforslag
VALLENSBÆK. På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde mente kun DF, at Vallensbæk har brug for borgerforslag. Til gengæld kan man fremover se kommunalbestyrelsens sagsakter på hjemmesiden

Som Folkebladet kunne fortælle den 22. januar, ønsker Dansk Folkeparti i Vallensbæk, at kommunens borgere, hvis de er mange nok, kan rejse et såkaldt borgerforslag, altså få en sag på kommunalbestyrelsens dagsordnen.
Dette politiske forslag havde onsdag fundet vej til kommunalbestyrelsesmødet, og i følge Kenneth Kristensen Berth (DF), er det oplagt at Vallensbæk følger i andre kommuners fodspor på dette område:
– Vi har en meget smal kommunalbestyrelse her i Vallensbæk. Der findes ikke andre kommuner i landet, hvor kun tre partier er repræsenteret. Det betyder, at 14,5 procent af dem, der stemte ved sidste kommunalvalg, stemte på et parti, der ikke blev valgt ind. Det er ganske mange mennesker, der ikke nødvendigvis er repræsenteret. En af de ting, man kan gøre ved dette, er at give borgerne mulighed for at få deres sager behandlet her i kommunalbestyrelsen.
Et lignende forslag har tidligere været til debat, og blev dengang ikke vedtaget.
Et af de argumenter, der dengang, ifølge Kenneth Kristensen Berth, blev brugt imod forslaget, var, at Vallensbæk Kommune er så lille, at alle kender hinanden og at alle dermed også kender en politiker, der kan tage en sag op, hvis en borger ønsker det. Det argument holder ikke længere, mener Kenneth Kristensen Berth:
– Kommunen har efterhånden nået en størrelse, hvor dette ikke længere holder vand.

Muligheder allerede nu
Dansk Folkeparti var på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde ene om at mene, at der er brug for at give borgerne mulighed for at stille borgerforslag.
Således sagde Søren Wiborg fra Socialdemokratiet:
– Det er cirka 600 borgere, der skal til for at få en sag rejst, og hvis de 600 borgere skal findes blandt de cirka 29 procent, der ikke stemte ved det seneste kommunalvalg, så bliver det svært at finde dem. Hertil kommer, at de 15 medlemmer, der er valgt ind, bor forskellige steder i kommunen og er ganske let at komme i dialog med. Både ansigt til ansigt og på sociale medier.
Heller ikke kommunalbestyrelsens største parti De Konservative, kunne støtte forslaget.
Der er, mente Henrik Rasmussen, borgmester, allerede i dag god mulighed for at få kommunalbestyrelsen til at forholde sig til et emne:
– Der er altid et punkt på vores dagsorden, der hedder spørgsmål fra borgerne, og jeg kan næsten ikke huske, hvornår der sidst har været nogen, der har haft noget til dette punkt. Dertil kommer høringsperoder ved lokalplaner og dialogmøder samt en kommuneplansstrategi, hvor borgerne har været inddraget. Og så er der ingen tvivl om, at borgerne kan finde i hvert fald mit telefonnummer. Så jeg synes, der er rig mulighed for, at borgere kan blive hørt.
Dermed var der ikke opbakning til forslaget.

Akter på hjemmeside
På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde fremsatte Dansk Folkeparti yderligere et forslag, der havde til hensigt at styrke borgernes mulighed for at deltage i den demokratiske proces.
Således foreslog partiet, at man via kommunens hjemmeside skal kunne se de sagsakter, der knytter sig til de enkelte punkter på udvalgenes og kommunalbestyrelsens møder.
Dog ikke sagsakter til de lukkede punkter. Der kan være enkelte sager, hvor sagsakterne også til åbne dagsordenspunkter ikke skal kunne findes på kommunens hjemmeside.
I modsætning til forslaget om borgerforslag, så var de tre partier enige om, at dette forslag skulle imødekommes. Dog med den begrænsning, at sagsakterne fra udvalgsmøderne ikke skal ligge på kommunens hjemmeside.
Alle sagsakter kan dog, blev det understreget på mødet, blive udleveret, hvis en borger retter direkte henvendelse til rådhuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top