fbpx
Her er mulighederne for Glostrup Skole
GLOSTRUP. Udskolingsskole på Vestervang eller Nordvang eller måske en model, hvor afdelingerne samarbejder to og to. Det er de mulige modeller for Glostrup Skole, men der er også andre håndtag at skrue på

Som Folkebladet tidligere har beskrevet, er der planer om at ændre skolestrukturen for Glostrup Skole. På et såkaldt temamøde den 5. februar fik kommunalbestyrelsen præsenteret et omfattende materiale, der blandt andet indeholdt forslag til ny skolestruktur.
Præmissen for alle forslag er, at der fortsat skal være en skole og dermed et skoledistrikt.
– Det var præmissen i forbindelse med temamødet og de forslag, som forvaltningen lagde frem. Hvis der er flertal for at gå tilbage til den gamle model med fire skoler, så er det ikke længere en præmis, siger Robert Sørensen (EL), formand for Børne- og Skoleudvalget.
Han har de seneste uger holdt en masse møder med folk omkring skolen.
– Jeg har været rundt at snakke med alle parter, forældrene, eleverne, lærerne, pædagogerne, lederne. Jeg har fået lavet en masse stikord med hjem, som jeg har fremlagt for de andre politikere. Det stikker i mange retninger, der er nogle ting, som de godt kan blive enige om. Alle er enige om, at det lokale ejerskab skal tilbage til den enkelte skole. Der er andre ting, for eksempel om udskolingsskole, der er det ikke alle, der er enige om det, siger Robert Sørensen.

En udskolingsskole
Den ene mulighed, som blev præsenteret, har været diskuteret flere gange før, blandt andet i forbindelse med valgkampen i 2017. Det er at gøre en af de fire skoler til udskolingsskole med 7. til 9. klasse og lade de fire andre være basisskoler med 0. til 6. klasse. Der er præsenteret to muligheder, enten at gøre Nordvang eller Vestervang til udskolingsskole.
Vestervang som udskolingsskole var også et tema i valgkampen, hvor Venstre kom med forslaget under navnet West High. Ligeledes var det et forslag, da Glostrup Skole blev oprettet i sin nuværende form.
Begge de to forslag, som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for, tager udgangspunkt i 11 klasser per årgang i 0. til 6. klasse og otte klasser per årgang i 7. til 9. klasse. Det præcise antal klasse kan variere lidt fra år til år afhængig af årgangenes størrelse.
I den nuværende form er forslaget, at Vestervang skal have otte spor, Nordvang skal have fire spor inklusiv det ene, der fra 0. til 3. klasse ligger i Ejby, Skovvang skal have tre spor og Søndervang skal have fire spor.
Det andet forslag er at gøre Nordvang til udskolingsskole. Her skal Søndervang fortsat have fire spor, børnene fra Ejby skal til Skovvang i 4. klasse, der her kommer op på fire spor, mens Vestervang skal have tre spor.

To udskolingsskoler
Det andet forslag er, at skolerne samarbejder sammen to og to, så der er 0. til 6. klassetrin på alle fire afdelinger og 7. til 9. klassetrin på to af afdelingerne. Det er samme model, der bliver brugt i Herlev og som formanden for Glostrup Lærerforening, Lene Jensen, foreslog i Folkebladet i uge 4.
Det ene forslag er at Skovvang og Søndervang skal samarbejde med udskolingsklasser på Søndervang, mens Vestervang og Nordvang skal samarbejde med udskolingsklasser på Nordvang.
Det andet forslag er, at Søndervang og Vestervang samarbejder med udskolingsklasser på Vestervang, mens Skovvang og Nordvang samarbejder med udskolingsklasser på Nordvang.

Andre håndtag
Ud over ændringer i skolestrukturen er der også mulighed for andre ændringer. I oplægget var der nævnt seks andre punkter.
Et punkt er indskrivningen. Ind til videre er det fra politisk side år efter år blevet besluttet at lave større eller mindre ændringer, så flest mulige forældre fik opfyldt deres ønsker til afdeling, når de indskriver deres børn. For eksempel blev loftet hævet fra 22 til 24 elever i klasserne til sommer. En anden måde at gøre det på er, at børnene bliver indskrevet på Glostrup Skole, og så er det op til skolen at fordele børnene.
Kommunalbestyrelsen fik også præsenteret en anden model for udskolingen. I dag bliver eleverne på Glostrup Skole inddelt i nye klasser, når de skal starte i 7. klasse. Eleverne har mulighed for at ønske en linje, så deres udskolingstid bliver med lidt mere fokus på et bestemt emne, for eksempel er der en international linje, hvor eleverne har mere engelsk end ellers. Det giver også en økonomisk fordel, da der kan laves færre 7. klasser end der var 6. klasser.
En gruppe forældre, der kalder sig for Initiativgruppen for ændret udskoling har præsenteret en anden model. Her bliver eleverne i deres klasse, men har en dag om ugen en linjedag, hvor de har fag sammen med elever fra andre afdelinger i deres linjefag, for eksempel engelsk.

Politisk debat fra i dag
I dag, tirsdag, mødes alle partier i kommunalbestyrelsen til det første møde om, hvordan strukturen skal se ud i fremtiden.
– Tirsdag er første runde, hvor alle partier møder op. Det er min plan, det er et sættemøde, hvor vi sætter rammerne. Vi skal måske have forvaltningen til at regne på nogle ting. Hvis vi laver en udskolingsskole, skal der måske laves et nyt fysiklokale, så skal vi regne på, hvad det koster, siger Robert Sørensen.
Han vil have den endelige vedtagelse af en ny struktur på plads inden sommerferien.
– Vi skal være færdige inden sommerferien og gerne før. Vi skal bruge et år på at bygge om og forberede os på den nye struktur. Så passer det meget godt med, at Folkeskoleloven bliver ændret fra 2020, siger han.
Hvordan processen mere præcist bliver og hvem der skal inddrages bliver også diskuteret på mødet i dag.
– Så er det de politiske partier, der må træffe beslutning om, hvad der skal ske, siger Robert Sørensen.
Han håber, at alle 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen kan blive enige om en ny struktur.
– Jeg går efter, at alle 19 er enige. Det tror jeg på er det bedste for Glostrup Skole, så det bliver en langtidsholdbar løsning. Men er der nogen, der møder op med ultimative krav, så kan det blive svært. Jeg håber, vi kan tale os til rette for Glostrup Skoles skyld. Det er nu vi har muligheden og skal gribe den, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top