fbpx
Godt ældreliv er centralt for DF
DEBAT. Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), valgt på Vestegnen

Torsdag den 31. januar vedtog folketinget de forbedringer af folke- og førtidspensionen, som Dansk Folkeparti fik gennemtvunget med finansloven for 2019. Det betyder f.eks. at en enlig folkepensionist, der modtager ældrecheck i 2019 vil få 3.800 kr. mere om året i pension.
Hver pensionist får desuden 15.000 kr. mere i fradrag, før der sker modregning og ældrecheck og tillægspension. Det betyder, at mange borgere, der tidligere ikke har kunnet få f.eks. ældrecheck på grund af en beskeden pensionsudbetaling fremover vil få det. Folkepensionister og førtidspensionister, hvis ægtefælle stadig arbejder, får hævet grænsen, hvornår der sker modregningen af ægtefællens løn i pensionen med 40.000 kr. Dertil kommer en økonomisk præmie for pensionister, der vælger at arbejde efter folkepensionsalderen.
Endelig afskaffes statspuljen, hvilket betyder, at den udhuling af folkepensionen, der har fundet sted i årevis og som betyder, at folkepensionen for en enlige folkepensionist i dag er 8.000 kr. lavere end den ellers ville have været ophører. I fremtiden reguleres med pensionen med lønudviklingen i den offentlige sektor. Vi vil fra DFs side anstrenge os for, hvis vi får indflydelse på de kommende års politik, at kompensere folkepensionisterne for de mistede penge.
For Dansk Folkeparti ligger de ældres forhold helt i top i vores politiske prioriteter. Det er der gør, at ældreområdet i de år siden 2001, hvor Dansk Folkeparti har haft indflydelse er styrket med noget, der ligner 15 mia. kr.
Vi vil fortsætte vores kamp for bedre økonomiske forhold, bedre hjemmehjælp og pleje og større indsats mod udfordringer som ensomhed, svigtende helbred og den stigende forekomst af demens blandt ældre i de kommende år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top