fbpx
Glæde over lokalaftale mellem lærerne og Glostrup Kommune
Lene_Jensen_og_Gitte_Lohse.jpg
Lene Jensen, formand for Lærerforeningen i Glostrup (til venstre) og Gitte Lohse, direktør i Glostrup Kommune kan trykke hinanden i hånden, efter aftalen kom i hus. Foto: Mark Jacobsen
GLOSTRUP. Der var stor tilfredshed og glæde at spore hos både Lærerforeningen og Glostrup Kommune, da lokalaftalen for lærerne i Glostrup Skole faldt endelig på plads. Aftalen er formuleret med afsæt i skolens vision og skal understøtte de stærke faglige ambitioner, der er for fremtidens folkeskole i Glostrup

På begge sider af forhandlingsbordet har eleverne været det primære fokus. Både Lærerforeningen og kommunen som arbejdsgiver ønsker at skabe de bedst mulige resultater for eleverne.
Samtidig håber begge parter, at man med aftalen er med til at styrke et godt arbejdsmiljø, så Glostrup Skole kan fastholde og rekruttere kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere.
– Vi ser denne aftale som et godt og meget vigtigt første skridt i en ny start for samarbejdet om folkeskolen i Glostrup. Aftalen tilfører ikke flere ressourcer, men det aftalte fokus på gennemsigtighed og dialog om opgaverne vil kunne genskabe tilliden og give et bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere lokalt. Det er også glædeligt, at der kunne opnås enighed om, at større opgaver skal beskrives, og der skal gives et vejledende timetal for opgaverne, siger Lene Jensen, formand for Lærerforeningen i Glostrup.
Gitte Lohse, direktør i Glostrup Kommune med ansvar for skoleområdet, siger om aftalen:
– Jeg er utroligt tilfreds med, at vi er lykkedes med at indgå en lokalaftale med Glostrup Lærerforening. Vi har i forhandlingsforløbet haft nogle rigtig gode drøftelser om fremtidens skole i Glostrup. Der har været fokus på, at vi er her for børnenes skyld, og at en arbejdstidsaftale skal understøtte, hvordan vi bedst sikrer elevernes faglige udvikling og trivsel. Derfor har vi hele tiden haft et fælles sigte i drøftelserne. Mere dialog mellem ledere og medarbejdere og en højere grad af gennemsigtighed i planlægningen af medarbejdernes arbejdstid står meget centralt i aftalen. Og så har vi prioriteret også at gøre mere for de nyuddannede lærere, hvor der nu højest planlægges med 750 årlige timer og med færre andre opgaver ved siden af deres undervisningsopgave det første år. Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, der sætter den rette ramme om det vigtige arbejde, vi skal lykkes med sammen.

Fokuspunkter i aftalen
En attraktiv skole for forældre og børn med en professionel læringskultur i et professionelt samarbejdende fællesskab

Dialogbaseret og anerkendende ledelsestilgang – mere dialog mellem ledere og medarbejdere kendetegnet af tillid, retfærdighed, samarbejde og inddragelse

Tilstræbt undervisningsmaksimum for lærere på 780 årlige timer og for børnehaveklasseledere på 865 årlige timer

Bedre forhold for nyuddannede lærere med et undervisningsmax på 750 årlige timer og som udgangspunkt ingen andre større opgaver

Større gennemsigtighed i planlægningen og fordelingen af arbejdsopgaver

Fleksibilitet til den enkelte medarbejder til fx at placere en del af arbejdstiden hjemme

Styrket samarbejde mellem ledelse, MED (medbestemmelsessystemet) og tillidsrepræsentant og med 180 timer øremærket årligt til den enkelte tillidsrepræsentant

Med lokalaftalen følger også en forhåndsaftale med en systematisk tilgang til tildeling af funktionstillæg for varetagelsen af funktioner som vejleder inden for læsning, matematik, dansk som andetsprog og AKT (adfærd, kontakt, trivsel)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top