fbpx
Besparelser på 40 millioner kroner på vej i Glostrup
GLOSTRUP. De første skridt mod en spareplan, der skal finde 40 millioner kroner på Glostrup Kommunes budget er blevet taget. 33 konkrete punkter er lige nu i høring, men mere er på vej

Som vi tidligere har beskrevet her i Folkebladet, så har Glostrup Kommune i 2018 overskredet sit budget. Overskridelsen af budgettet skyldes primært, at der bliver brugt flere penge på det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde.
Det førte sidste år til et såkaldt blødt ansættelsesstop, hvor kommunen på en række områder ikke genbesætter stillinger. Undtagelsen er de stillinger, som er tættest på borgerne som for eksempel skolelærere, pædagoger og plejehjemspersonale. Et ansættelsesstop er dog en midlertidig løsning.
På Økonomiudvalgets møde i starten af februar blev de første skridt til en permanent løsning taget. Spareplanen indeholder tre ben. Besparelser i administrationen, besparelser ved at tilpasse udgifter til samme niveau som i andre kommuner samt en konkret liste med 33 punkter, hvor der skal spares. De er netop nu i høring.
Det er forventningen, at planen kan blive behandlet på kommunalbestyrelsens møde i marts, hvor de første besparelser kan vedtages.

Tre millioner på skolen
De 33 punkter indeholder meget forskellige forslag til besparelser. Besparelserne rammer alle hovedområder i kommunen.
En del af besparelserne er på punkter, hvor det ikke vil påvirke borgerne. For eksempel er der lige nu 204.000 kroner om året på en konto til midlertidige aktiviteter i Bymidten, hvor det ikke er besluttet, hvad de mere konkret skal bruges til. De bliver sparet væk.
Kommunens blad for de ansatte, Liljen, bliver også sparet væk, det giver en besparelse på 490.000 kroner om året.
Det punkt, der kommer tættest på borgernes hverdag, er en besparelse på tre millioner kroner om året på Glostrup Skole. Glostrup Skole har en standard tildelingsmodel, hvor skolen får lov at bruge penge i forhold til elevtallet.
De tre millioner kroner er nogle, som Glostrup Skole fik, da skolen havde brugt alt for mange penge i en periode. Skolen har de seneste år ikke brugt alle pengene. Det er dog stadig forventningen, at de tre millioner kroner vil kunne mærkes på skolen. Der er dog endnu ikke nogen konkrete forslag til, hvordan pengene skal findes.

Mindre administration
Der skal spares 12 millioner kroner på administration. Om det skriver Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K, Bylisten) i sit oplæg:
– Det overordnede mål er at reorganisere og reducere i ledelseslag, her tænkes blandt andet på direktion, centerchefer, område-, gruppe- funktions- og mellemledere samt at reducere og flytte medarbejdere samt økonomiske ressourcer fra centralt hold og ud tæt på borgere og brugere samt at trimme og tilpasse organisationen og opgaveløsningen således, at fokus og indsatser bliver så tæt på borgere og brugere som muligt, skriver de.
Det er altså stadig noget usikkert, hvordan besparelsen skal findes.

På niveau med andre
Det sidste punkt, hvor der skal spares penge, er det mest ukonkrete. Glostrup Kommune har flere gange fået udarbejdet undersøgelser, der viser, at de på nogle punkter bruger flere penge end sammenlignelige kommuner. Her er det forslaget, at Glostrup skal mere ned på niveau med de sammenlignelige kommuner. Hvordan det konkret skal ske, er der dog ikke nogen nærmere forklaringer på.
På et tidspunkt var det et forslag at spare seks millioner kroner på dette punkt, nu er der ikke længere et konkret beløb på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top