fbpx
Regeringen vil sætte gang i Hovedstadsudviklingen
HLA_5043.jpg
Ole Birk Olesen, transportminister, Rasmus Jarlov, erhvervsminister og Jacob Ellemann-Jensen, miljøminister, præsenterede torsdag regeringens hovedstadsudspil. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. Torsdag lancerede regeringen et nyt samlet hovedstadsudspil, der med en række forskellige initiativer skal gøre hovedstadsområdet til et endnu mere attraktivt sted at bo, drive virksomhed og nyde naturen. Det hele passer godt sammen, mener regeringen

Hovedstadsområdet, der består af 34 kommuner, er i sagens natur et stort og forskelligartet område. Alligevel giver det mening, mener regeringen, at søsætte én samlet plan for hele regionen.
Derfor lancerede Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister, sammen med Ole Birk Olesen (LA), transportminister, og Jakob Ellemann-Jensen (V), miljøminister, torsdag udspillet ”Danmarks Hovedstad. Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.”
Lanceringen foregik hos virksomheden Disa Industries A/S, der holder til i Taastrup, og da Folkebladet et par dage før lanceringen af udspillet taler med Rasmus Jarlov, fortæller han, at placeringen af pressemødet ikke er tilfældigt:
– Vi har bevidst valgt at lancere udspillet i Taastrup og ikke inde i København. Det her udspil handler ikke bare om indre by, men om området helt fra Helsingør til Køge og Roskilde. Der er initiativer, der dækker næsten alle kommuner i området. Det er meget vigtigt for os at få fortalt.

Transport og støjkamp
Udspillet er en blanding af planer, der allerede er offentliggjort, blandt andet etableringen af den ny ø, Lynetteholmen, inde i København, og en række nye tiltag, for eksempel udvidelse af Københavns Lufthavns Station med to nye perroner. En udvidelse, der, håber regeringen, vil forøge kapaciteten på Øresundsbanen og løfte punktligheden på strækningen markant. Det vil desuden, forventer regeringen, give mulighed for at køre flere direkte tog til lufthavnen og dermed understøtte lufthavnens passagergrundlag og fortsætte væksten.
I det hele taget spiller transport en central rolle i udspillet. Således skal Hovedstadsområdet ifølge udspillet have ét samlet selskab, der står for hele den offentlige transport, ligesom der skal igangsættes en planlægningsundersøgelse af Ring 5-transportkorridoren dels undersøge linjeføringer for en fremtidig motorvej i den sydlige del af Ring 5, der vil kunne være med til at håndtere det stigende pres på Køge Bugt Motorvejen, som forventes at være kritisk belastet i 2030.
Selvom planen altså ligger op til, at trafikken vil blive øget i Hovedstadsområdet, understreger regeringen samtidig, at kampen mod støj er tænkt ind i planerne. Således hedder det i en af punkterne i udspillet:
”Regeringen vil ændre Fingerplanen, således at der i højere grad gives mulighed for etablering af støjvolde i de grønne kiler langs motorvejene.”

Revision af fingerplan
Et centralt punkt i udspillet er en revision af fingerplanen. Som en konsekvens af denne revision vil der ifølge regeringen blive etableret 400 hektar nye grønne kiler i hovedstadsområdet. Arealerne udpeges parallelt med udvidelse af byudviklingsområder ved Herfølge, Køge, Solrød, Roskilde, Hillerød og Helsingør. Samtidig med udpegningen af de nye grønne kiler igangsætter regeringen et udviklingsprojekt om fremtidens grønne kiler, med fokus på udpegningen af yderligere grønne kiler og styrket brug af de eksisterende grønne kiler til friluftsformål.
Desuden fører revisionen af fingerplanen til, at de fem kommuner, der ejer Køge Bugt Strandpark, får mulighed for at udvikle Strandparken så der bliver bedre adgang og faciliteter for besøgende, hvis det kan ske indenfor øvrig lovgivning. For eksempel bliver der mulighed for at skjule infrastruktur, forhøje diger og klitter som led i kystsikringen, etablere spisesteder, legepladser og toiletter, og at etablere nye faciliteter for besøgende i Brøndby Havn, Vallensbæk Havn, Ishøj Havn og Greve Marina.
Også arbejdet med at sikre sig mod de ændrede klimaforhold er gjort til en del af udspillet, og her skal de grønne kiler tænkes ind. Således hedder det i udspillet:
”Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med eksperter og repræsentanter for relevante organisationer og kommuner, der inden udgangen af 2019 skal udarbejde en analyse af muligheder og udfordringer ved at bruge eksisterende og fremtidige grønne kiler til at øge hovedstadsområdets modstandsdygtighed over for øget nedbør, oversvømmelser fra havet og andre konsekvenser af klimaforandringer.”

Bolig og erhverv
Det overordnede formål med udspillet er, at sørge for, at hovedstadsområdet forbliver et sted, hvor mange ønsker at bo:
”Frem mod 2030 er der behov for at øge boligudbuddet med ca. 67.000 boliger i Københavns og Frederiksberg kommune og ca. 31.000 boliger i de øvrige kommuner. Det svarer til, at der skal opføres op til 7.500 flere boliger om året i hovedstaden.”
Og drive virksomhed:
”I sammenligning med andre nordeuropæiske storbyer er hovedstaden blandt de bedste, når det handler om, hvor let det er at drive virksomhed, få adgang til kvalificeret arbejdskraft, flyforbindelser og livskvalitet, men ligger midt i feltet, når det blandt andet handler om innovation, ejendomsomkostninger og adgang til service. Herudover er hovedstadsområdet hjemsted for en række højt kvalificerede forsknings- og videninstitutioner. Der er et godt udgangspunkt for at tiltrække investeringer og skabe konkurrencedygtige virksomheder og forskningsmiljøer. Men konkurrencen er intens, og det er vigtigt fortsat at gøre en indsats for at holde vilkårene for vækst og viden i topklasse.”
Alt dette, er regeringens Hovedstadsudspil, et godt samlet bud på, slog Rasmus Jarlov fast, da udspillet blev lanceret torsdag:
– Regeringen ønsker vækst i hele Danmark. Vi har gjort rigtig meget i yderområderne, og nu præsenterer vi mere end 100 initiativer, som skal skabe vækst i Hovedstadsområdet.

Intet om stationen
Folkebladet har spurgt de lokale borgmestre, hvad de siger til planen, og fra Glostrups borgmester, John Engelhardt (V), lyder bedømmelsen i forhold til udspillet som helhed:
– Overordnet er udspillet positivt og berører de rigtige problemstillinger.
Men der er, slår John Engelhardt samtidig fast, en ting der undrer ham, når han stiller skarpt på det lokale:
– Fra en lokal synsvinkel er det uforståeligt, at udviklingen af Glostrup Station med regionaltog direkte til lufthavnen ikke er med i planen. Det giver ikke mening at satse så meget på tilgængelighed til og fra lufthavnen, hvis der ikke er gode omskiftningsmuligheder.
Det kan dog ændre sig, håber John Engelhardt:
– Jeg tænker dog, at den del kan blive besluttet på anden vis i Folketinget, således at en udbygning kan stå klar, når letbanen er færdig.

Presser økonomi
I Brøndby kalder Kent Max Magelund (S), borgmester, også udspillet interessant.
Men mener samtidig, at der er en lang række punkter, hvor han stadig mangler svar:
– Der er en række forhold, som gør, at det kan være svært at bygge nyt i dag og skabe plads til flere borgere i hovedstadsområdet. På Vestegnen er støj fra statsveje en meget stor udfordring, som betyder, at områder, som ellers var velegnede til byudvikling ikke kan udnyttes til at skabe flere boliger.
Desuden mener Kent Max Magelund, at flere borgere i hovedstadsområdet skaber udfordringer i forhold til kommunernes økonomi:
– Hvis der skal være plads til flere borgere, er det nødvendigt at se på, hvordan økonomien til kommunerne fordeles. Flere borgere giver ikke automatisk mere serviceramme at drive for eksempel daginstitution og skole for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top