fbpx
Overvej nedlæggelse af eksisterende boliger
DEBAT. Af Lisbeth Andersson, Syvhøjvænge 77, 2625 Vallensbæk

Jeg har med stor interesse fulgt debatten om de nye pleje- og midlertidige boliger, som er vedtaget bygget i Vallensbæk med budget 2019. Med over 20 års erfaring med visitation til pleje- og ældreboliger i en anden storkøbenhavnsk kommune giver det for mig mening, at man planlægger placering af midlertidige boliger sammen med plejeboliger.
Der vil helt klart være en personalemæssig fordel, da borgere i midlertidige plejebolig må forventes at have et plejebehov svarende til beboere i plejebolig, omend det er midlertidigt. Det giver endnu mere mening set i lyset af den kommende Sundhedsreform, hvor kommunen forventes i endnu højere grad at være rustet til at yde pleje og støtte til borgere, hvor indlæggelse eventuelt kan undgås.
Når man ser på udviklingen af borgere i aldersgruppen 85 + i Vallensbæk, må jeg dog støtte Carl Friis Skovsen i, at det nok ikke er klogt umiddelbart at nedlægge de eksisterende pleje- og midlertidige boliger på Rønnebækhus, i hvert fald ikke før de nye boliger er etableret. Stigningen i antal borgere på venteliste kan udmærket forklares ved stigningen i antallet af borgere over 85 år og kurven falder først omkring 2030.
At bygge nyt tager tid, mens det er lettere at nedlægge boliger når behovet falder. Jeg er dog ikke enig i, at udvidelse af antallet af plejeboliger giver flere ledige ældreboliger. Plejeboliger tilbydes efter behov, og beboere i ældrebolig kan i højere grad hjælpes i eget hjem af hjemmeplejen. Borgere i en almindelig bolig har oftere problemer med uhensigtsmæssig indretning, trapper og afstand til hjælpen og er derfor mere udsatte, når helbredet svigter.
Jeg er derfor meget glad for at se, at Socialdemokratiet har medvirket til en styrkelse af hjemmeplejens arbejdsmiljø. En velfungerende og tilstrækkelig hjemmepleje vil alt andet lige være medvirkende til at dæmpe behovet for plejeboliger i fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top