fbpx
Nyt Plejehjem i Vallensbæk
DEBAT. Som den eneste af budgetforligsparterne har Carina Kristensen Berth (DF) svaret på mit tidligere indlæg i Folkebladet om et nyt plejehjem i Vallensbæk. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er godt tilfreds med, at politikerne nu langt om længe har erkendt behovet for at bygge et nyt plejehjem i Vallensbæk. Men der er […]

Som den eneste af budgetforligsparterne har Carina Kristensen Berth (DF) svaret på mit tidligere indlæg i Folkebladet om et nyt plejehjem i Vallensbæk.
Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er godt tilfreds med, at politikerne nu langt om længe har erkendt behovet for at bygge et nyt plejehjem i Vallensbæk.
Men der er ting i aftalen, der undrer mig, og som jeg kunne ønske mig svar på. Det samme gælder sikkert også mange andre indbyggere i Vallensbæk.
Men som det fremgår af Carina Christensen Berths indlæg, var det så langt, man kunne nå i budgetforliget.
Det undrer mig for eksempel, at der samtidig med etableringen af det nye plejehjem er besluttet at afvikle de 10 nuværende plejeboliger og 8 midlertidige på Rønnebækhus og at anvende det frigjorte areal til ældreboliger og personale faciliteter.
Hvilke personalefaciliteter er så vigtige, at de kan overtrumfe et eventuelt behov for plejehjemspladser, og alt andet lige må det være billigere at etablere nye personalefaciliteter end plejehjemspladser. Hvilke personalefaciliteter i øvrigt er der brug for?
Alle ved, at der også er et stort behov for Ældreboliger i Vallensbæk, så det er fint, at Kommunalbestyrelsen har erkendt dette, men det kan ikke være rigtigt, hvis de svageste plejekrævende borgere, skal bidrage til løsningen af dette problem.
Hvis der bliver flere plejehjemspladser, bliver der i øvrigt også flere ledige boliger, herunder også flere ledige ældreboliger.
Jeg savner derfor den, i mit tidligere indlæg, efterlyste oplysning om Kommunens ventelisteberegning før og efter ibrugtagningen af det nye plejehjem, dette til betryggelse af nuværende og kommende borgere på venteliste.
En sådan beregning kan samtidig underbygge beslutningen om at afvikle plejeboligerne og de midlertidige boliger på Rønnebækhus.

Svar 1:
Vi bygger ældreboliger efter behovet

Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk
Carl Friis Skovsen efterlyser i et læserbrev, at der bygges flere plejeboliger i Vallensbæk.
Vi holder løbende øje med behovet og udvider, når det er nødvendigt. Men vi vil ikke bygge plejeboliger, der kommer til at stå tomme – eller bliver beboet af borgere fra andre kommuner.

Svar 2:
Anstændig ældrepleje…

Af Berit Bredelund Nielsen (S), Socialdemokratiet, medlem af social- og sundhedsudvalget
Først og fremmest kan vi i Socialdemokratiet kun være enige i, at budget 2019 er det muliges kunst. Det er forhandlet mellem de tre partier, der er repræsenteret i Vallensbæks kommunalbestyrelse, og der gives og tages.
Der er budgetteret med opførelse af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Samtidig afvikles ti plejeboliger og seks midlertidige boliger på Rønnebækhus. Summa summarum – det bliver til 14 nye plejeboliger og seks nye midlertidige boliger. Plus et antal ældreboliger, som det frigjorte areal anvendes til sammen med personalefaciliteter.
I 2019 råder Vallensbæk Kommune over 132 ældreboliger. I budget 2018 var afsat midler til opførelse af to nye blokke i forlængelse af de eksisterende blokke med ældreboliger i Pilehavehus. Det betyder en udvidelse med cirka 16 ældreboliger, hvor af flere bliver til ægtepar. Boligerne forventes på nuværende tidspunkt klar til indflytning i 2021.
Antallet af borgere på venteliste er det højeste i en årrække. Der er samlet set 13 borgere på venteliste, hvoraf de otte er fra Vallensbæk, og de fem er fra andre kommuner. Stigningen i antallet på ventelisten er sket i løbet af de seneste 5-6 måneder, og kan være udtryk for periodeudsving.
Vi er derfor i kommunalbestyrelsen enige om, at presset på plejeboligerne skal følges for at afklare, om der er behov for en kapacitetsudvidelse i de kommende år. Vi skal bygge, når det er nødvendigt og ikke blot fordi, nogen ”føler” det og gerne vil gøre sig populære.
Socialdemokratiet er af den opfattelse, at kommunens hjemmepleje trænger til en opnormering, og der skal kigges på arbejdsmiljøet i hjemmeplejen. Derfor fik Socialdemokratiet også en pulje med i buget 2019 med fokus på et bedre arbejdsmiljø i hjemmeplejen. For S er det en selvfølge, at medarbejderne har ordentlige faciliteter og en lydhør ledelse, så de kan møde glade på arbejde hver dag.

Svar 3:
Skovsen har ret

Af Carina Kristensen Berth (DF), medlem af social- og sundhedsudvalget
Jeg tror i bund og grund, at Carl Friis Skovsen og jeg er helt enige. Vallensbæk har brug for et nyt plejehjem, men DF er det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der har dette ønske. Vi kunne selvfølgelig godt have sagt, at vi ikke ville omdanne plejeboliger og de midlertidige boliger i Rønnebækhus til ældreboliger, men så var det ikke sikkert, at vi havde fået gennemført etableringen af de nye boliger, og nettoresultatet er trods alt 14 flere plejeboliger og fire flere midlertidige boliger.
Ligesom Carl Friis Skovsen ser jeg også frem til at se en ventelisteberegning. Og så vil jeg i øvrigt understrege, at Dansk Folkeparti fortsætter kampen for at få flere plejeboliger i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top