fbpx
Holmene kaster lys på resten af Vestegnen
HLA_3792.jpg
Det nye projekt Holmene i Hvidovre vil forhåbentlig give vækst og udvikling til hele Vestegnen, siger Brøndby- og Vallensbækborgmestrene. Samtidig slår de fast, at de vil holde nøje øje med, at projektet ikke går ud over miljøet og vandkvaliteten i Strandparken. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. I sidste uge offentliggjorde Hvidovre Kommune og regeringen en storstilet plan for Avedøre Holme. Håbet er, at det skaber udvikling og vækst for hele Vestegnen

Mandag den 7. januar var en god dag at være borgmester i Hvidovre Kommune.
Flankeret af ni alvorlige mænd med slips kunne Helle Adelborg (S), borgmester i Hvidovre Kommune, nemlig fortælle om planerne for at etablere et helt nyt erhvervsområde ved Avedøre Holme.
Planen er således at genskabe den oprindelige landskabsmæssige form og forbinde det nye områdes i alt ni holme via et grønt naturbælte, der skal forbinde 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje og samtidig gøre området til et nyt attraktivt erhvervsområde.
Således mente Helle Adelborg i forbindelse med lanceringen, at natur og erhverv passer godt sammen:
– Vi er bevidste om vores historie og den grønne fortid, området ved Avedøre Holme kan bryste sig af. Derfor er visionerne for erhvervslivets muligheder på Holmene lige så store, som kravene til området er grønne.

Er blevet et godt udkast
Projektet, der indtil videre blot er på idéstadiet og hvor første skridt er at lave en VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger for miljøet, red.), er naturligvis i første omgang et projekt, der vedrører Hvidovre Kommune.
På den anden side vil projektet, hvis det realiseres i en eller anden form, også få betydning for resten af Vestegnen.
Folkebladet har derfor spurgt nogle af de lokale politikere, hvilke perspektiver de ser for projektet i en Vestegnssammenhæng.
På borgmesterkontoret i Brøndby er der i udgangspunktet tilfredshed at spore, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:
– Det er nogle meget ambitiøse og spændende visioner, der er tegnet for Avedøre Holme. I Brøndby Kommune er vi positive overfor det store projekt. Både fordi det kan skabe arbejdspladser til Brøndby-borgere, og fordi projektet indebærer, at der kommer ny natur tæt på Brøndby.
Der er dog, fortsætter Kent Max Magelund, et par punkter, hvor han vil holde meget nøje øje med, hvad forundersøgelserne viser:
– Vi ser frem til en VVM-vurdering af projektet. Det er helt afgørende for os, at projektet ikke må skade stranden i Brøndby. Desuden skal trafikken med den megen jord bliver tilrettelagt, så den ikke belaster Brøndby i den lange periode, byggeriet kommer til at foregå. Men det forventer vi, at der kan findes løsninger på.
Overfor Folkebladet bekræfter Kent Max Magelund, at han har kendt til planerne i længere tid.
Samtidig fortæller Kent Max Magelund, at planerne har ændret karakter i positiv retning i forhold til det første udkast. Her var der nemlig, ifølge Kent Max Magelund, netop store problemer i forhold til påvirkningen af Stranden i Brøndby.
Men igennem en god dialog med Hvidovre Kommune og Helle Adelborg er det dog lykkedes at nå frem til en projektidé, der i udgangspunktet ser god og positiv ud.

Blot store projekter?
Da Folkebladet taler med Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, fortæller han, at han endnu ikke har talt med naboborgmestrene om projektet og i det hele taget først nu skal til at sætte sig ordentlig ind sagen.
Alligevel er hans umiddelbare vurdering nærmest ordret den samme som Kent Max Magelunds:
– Det er ambitiøst og visionært, når jeg tager de positive briller på.
Men, tilføjer Henrik Rasmussen, der er netop også et men:
– Det bliver meget vigtigt for mig at sikre, at forholdene for havmiljøet bliver undersøgt grundigt. Projektet må på ingen måde gå ud over vandkvaliteten i Strandparken, ligesom vi skal være sikre på, at det ikke påvirker strømforholdene negativt.
Ifølge visionen for Holmene, skal en af øerne, Green Tech Island, være hjemsted for et rensningsanlæg, der omdanne spildevand fra beboere og virksomheder inde i København til rent vand.
Noget Henrik Rasmussen vil være opmærksom på rent faktisk bliver til virkelighed:
– Det vil jeg følge meget nøje med i. For det er klart, at det vand, der skal ledes ud igennem dette anlæg, skal have en meget høj kvalitet, så det ikke for forurener vandet.
Som nævnt mener Henrik Rasmussen, at projektet er visionært, ligesom han håber, det kan få en positiv effekt i forhold til beskæftigelse og erhverv for hele Vestegnen.
Alligevel er der et mærkeligt misforhold, der undrer ham:
– Vi har flere gange gjort erhvervsministeren opmærksom på, at vi gerne vil udvikle i Strandparken, for eksempel ved at bygge et havnebad og udvide det nye grønne strøg. Men det må vi ikke af hensyn til naturbeskyttelsen. Derfor virker det også mærkeligt, at hvis blot visionerne er store nok, så må man godt.

Jarlov: Hele Vestegnen
På Christiansborg skaber projektplanerne store forventninger for udviklingen af hele Vestegnen.
Således siger Rasmus Jarlov (K), Erhvervsminister, til Folkebladet:
-Det vil gavne hele hovedstadsområdet. Det er ikke alle kommuner, der har ønske om eller mulighed for at udvikle særlige områder til for eksempel pladskrævende erhverv og larmende industri. Nu bliver der plads til den industri, som vi har brug for i hovedstaden. Holmene vil på den måde bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet og gøre Storkøbenhavn til en vækstmotor for hele landet og få en positiv økonomisk effekt på Hvidovre og omkringliggende kommuner.
Noget af det, Rasmus Jarlov har store forventninger til i forbindelse med projektet, er Green Tech Island:
– Visionen for selve Green Tech Island er for eksempel også at danne rammen om grøn behandling og genanvendelse af spildevand fra hele hovedstaden. Ifølge Cowi kan Green Tech Island og Holmene forsyne 140.000 borgere med grøn energi og strøm. Det er mere end 2,5 gange indbyggertallet i Hvidovre Kommune.
Og skulle det lykke at realisere projektet i fuld skala, vil det skabe vækst for hele regionen, mener Rasmus Jarlov:
Estimatet for det fuldt realiserede projekt, sådan som jeg har fået det forelagt fra Hvidovre Kommune, er, at Holmene vil tilføre hovedstadsområdet op mod 380 private virksomheder og 12.000 arbejdspladser.
En vækst der også bliver mærkbar i nabokommunerne og hele regionen:
– Nye virksomheder vil ikke kun skabe vækst for Hvidovre Kommune, men også for de omkringliggende kommuner. For eksempel vil borgere, der bor og betaler skat i en anden kommune, end hvor de arbejder, øge skatteindtægterne i deres bopælskommune.

Vækstegnen
Også hos Morten Bødskov, valgt til Folketinget for Socialdemokratiet på Vestegnen, og formand for Folketingets Erhvervsudvalg skaber projektet store forventninger på vegne af hele Vestegnen:
– Holmene bliver et erhvervsmæssigt knudepunkt for hele Hovedstaden. Nye og spændende virksomheder vil komme til vores område, fordi placeringen er helt unik. Holmene ligger tæt på lufthavnen, tæt på flere store uddannelsesinstitutioner og midt i et område i stor vækst. Når virksomheder placerer sig er det tre pointer, der er i top på listen, når de skal vælge placering.
Og det skaber vækst på Vestegnen:
– Holmene er bare endnu et af de mange vækstprojekter, der skyder op på Vestegnen. Tusindvis af nye indbyggere vil flytte til vores område de kommende år. Nye boligområder skyder op. Masser af ny detailhandel kommer til. Holmene bliver stedet hvor produktionsarbejdspladserne også kan være. Så Vestegnen er i vækst. Faktisk så meget, at jeg kalder vores område for Væktsegnen.
En vækst, der ifølge Morten Bødskov fører til arbejdspladser:
– Udbygningen af Holmene sikrer beskæftigelse til rigtig mange på Vestegnen. 420 fodboldbaner med flere hundrede virksomheder, grønne arealer og naturskønne områder i et nyt spændende område. Der skal bruges mange hænder før det er færdigt.
En beskæftigelse, der også skal komme dem til gode, der ellers har svært ved at finde vej til arbejdsmarkedet, siger Morten Bødskov:
– Jeg har været involveret i mange af strategierne, som er udviklet for væksten på Vestegnen de senere år. Det skønne er, at der nu sker noget. Letbanen er på vej, bolig- og erhvervsområder kommer til og tusindvis af hænder skal bruges. Jeg mener, at det er afgørende vigtigt, at vi bruger fremgangen til at sikre, at alle kommer med. De ledige, der stadig er tilbage, skal have mulighederne for at få et af de mange jobs, der nu kommer.

Husk trafikken
Udover vækst og udvikling er det andet store politiske tema for hele Vestegnen trafik, ikke mindst i forhold til støjbekæmpelse.
En debat, Morten Bødskov har markeret sig tydeligt i, og han mener, det vil være naturligt at tænke Holmene sammen med trafik og støj:
– Regeringen bakker nu op om Holmene og taler meget positivt om den vækst, der er på Vestegnen. Her kan man ikke kun sige A, men ikke B. Hvis regeringen vil have vækst og fremgang som nu, må pengene komme til investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik. Her skylder regeringen. Pengene til infrastruktur på Vestegnen er for få. Der er slet ingen penge til støjbekæmpelse og den kollektive trafik beskæres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top