fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

11. januar 1989
Amts Sygehuset rammes af nedskæringer
Budgettet for 1989 skal overholdes
GLOSTRUP. Glostrup Amts Sygehus (KAS) i Glostrup rammes af kraftige besparelser i 1989. Det er konsekvensen af en beslutning i Københavns Amtsråd for nylig.
Befolkningsudviklingen er nemlig således at der befinder sig langt flere ældre mennesker over 65 år med Glostrup som indlæggelsessted fremfor de andre hospitaler, som er placeret i Københavns Amt.
Sideløbende med det er indlæggelsesfrekvensen betydeligt større i Glostrup-området sammenlignet med de øvrige hospitaler i amtet.
Det skyldes i høj grad, at området som Glostrup dækker er langt mere socialt belastet end f.eks. Gentofte Amts Sygehus.
KAS i Glostrup fik i 1988 en ekstrabevilling til lønninger på godt og vel 10 millioner kroner. Dette beløb har Amtsrådet bevilget, men for 1989 har Amtsrådet vedtaget, at budgettet for KAS i Glostrup skal overholdes til punkt og prikke.
-mads-

13. januar 1999
Billigere nyttehaver på Krageøen
Prisforhøjelsen på nyttehaver på Krageøen i Vallensbæk skræmte kunderne væk. Derfor sættes priserne ned igen
VALLENSBÆK. Hvis man i Vallensbæk sang før kommunalbestyrelsesmøderne – som man for eksempel gør i Brøndby – havde den gamle slager om ”gyngerne og karrussellen” været et passende valg forud for mødet i onsdags.
På dagsordenen havde politikerne en sag, der handlede om nedsættelse af årslejen for nyttehaverne på Krageøen.
Årslejen blev i forbindelse med budgetforhandlingen i efteråret hævet fra 400 til 850 kroner for ikke-pensionister og fra 0 til 200 kroner for pensionister. Formålet med denne forhøjelse var, at de 82 nyttehaver skulle hvile i sig selv. En opgørelse viser nu, at takstforhøjelserne i stort omfang har fået lejerne til at sige deres nyttehaver op. I øjeblikket er 28 nyttehaver derfor ikke lejet ud, og så kræver det jo ikke større regnekundskaber at nå frem til, at haverne stadig ikke kan hvile i sig selv økonomisk.
– Det er kedeligt, at det har vist sig at lejerne melder fra – vi skulle jo nødigt opnå det modsatte med takstforhøjelserne, sagde Kurt Hockerup, der samtidig oplyste at det i vidt omfang var ikke-pensionisterne, der havde meldt fra efter takstreguleringen.
En enig kommunalbestyrelse vedtog derfor at sænke ikke-pensionisternes årlige leje til 500 kroner. Pensionisternes årlige leje forbliver 200 kroner. Samtidig vedtog man at ophæve betingelsen om, at lejere af nyttehaverne skal være bosiddende i udlejningsejendomme. Fremover vil alle kunne komme i betragtning til en nyttehave – dog således, at borgere bosiddende i udlejningsejendomme og ejerlejligheder gives første prioritet, borgere i tæt/lav bebyggelse får anden prioritet mens borgere i parcelhuse må bagest i køen.

7. januar 2009
Plads til cirkus
Brøndby har udpeget et område i den grønne kile til ny cirkusplads
BRØNDBY. Akrobater, klovne og domptører får igen mulighed for at slå sig løs i Brøndby. Kommunen har haft problemer med at finde en egnet plads til cirkus og andre kulturelle arrangementer, fordi flere af de pladser, der hidtil har været brugt til det formål, i dag er optaget af byggerier som eksempelvis kulturhuset i Brøndby Strand og ældreboligerne på Nygårds Plads. Nu er et nyt område i den grønne kile udpeget til formålet.
Teknisk Forvaltning har undersøgt en række forskellige områder og vurderet, at et areal bag hundetræningsbanen syd for Sydgårdsvej og vest for Brøndbyvester Boulevard er det mest velegnede.

Politikere tøvede
I første omgang tøvede politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med at sige ja til det område og ønskede alternativer undersøgt. Efter at have kigget på sagen igen bakker politikerne op om grunde ved Sydgårdsvej.
– Det er blandt andet nogle faktorer omkring jordbundsforhold og mulighed for at få arealet afvandet, der gør, at vi mener, det er det bedste sted. Stedet vil jo ikke blive belastet hver 14. dag af kulturelle arrangementer, men nu har vi ihvertfald et sted, vi kan anvise, når cirkus kommer til byen, siger Arno Hurup Christiansen, der tilføjer, at det også kan komme på tale at lægge koncert­arrangementer på den nye cirkusgrund.

Banen spøger
Brøndby kan dog snart bliver nødt til at lede efter en ny cirkusplads. En planlagt udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan nemlig betyde, at den nye cirkusgrund må lade livet.
– Det konkrete område er udlagt til trafikkorridor for nybygningsløsningen, og da sådan en bane formentlig også vil tage nogle af de tilstødende arealer i byggeperioden, kan vi allerede om nogle få år være nødsaget til at lede efter et alternativ, fordi denne løsning næppe er permanent.Tob

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top