fbpx
Grundejere: Ældrecenter gør Brøndby mindre grøn
Steen-Nielsen-formand-for-Vesterled-Grundejerforening2.jpg
Steen W. Nielsen, formand for Vesterled Grundejerforening, mener, at det planlagte ældrecenter i Vesterledparken vil gøre Brøndby mindre grøn. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Der skal bygges et nyt ældrecenter i Vesterledparken. Det vil gøre Brøndby mindre grøn, mener den berørte grundjerforening. Borgmesteren slår dog fast, at Vesterledparken er den bedste placering og at der stadig er fokus på Brøndby som grøn by

Med hvilken farve ville du beskrive Brøndby?
Mange ville nok sige gult og blåt, fordi det er farverne i byvåbenet. Men også fordi det er farverne, Brøndbyernes IF har gjort udødelige igennem mesterskaber, pokaler og store fodboldoplevelser.
Andre ville nok sige rød. Fordi Brøndby Kommune, som de fleste andre kommuner på Vestegnen, har en socialdemokratisk borgmester, og har haft det i mange år.
Og så er der en gruppe bestående af temmelig mange af kommunens indbyggere, der vil kalde byen for grøn.
Grøn fordi Brøndbyskoven, Den grønne kile og grønne pletter rundt i hele kommunen er noget af det, Brøndbyborgerne konstant fremhæver, når de bliver mødt med fordommen om, at kommunen ikke består af andet end beton og motorveje.

Bevar den grønne park
Den grønne farve er imidlertid ved at blegne.
Det mener i hvert fald Steen W. Nielsen, formand for Vesterled Grundejerforening.
Da kommunalbestyrelsen i oktober nemlig vedtog at placere det kommende ældrecenter, der skal erstatte Gildhøjhjemmet, i Vesterledparken, for Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen for grundejerforeningen i blækhuset og sendte et langt høringssvar til kommunen.
Og hovedkonklusionen i dette høringssvar er netop, at et ældrecenter i Vesterledparken vil gøre Brøndby mindre grøn.
I høringssvaret hedder det blandt andet:
”Det fremgår af forslaget til boligpolitik (vedtaget i december 2018, red.), at Kommunalbestyrelsens målsætninger blandt andet er: 1) Vi vil styrke Brøndbys byrum og grønne områder, så de opleves som åbne og attraktive og er gode mødesteder. 2) Vi vil bevare og udvikle Brøndbys grønne identitet, både når vi etablerer nye boligområder, og når vi udvikler eksisterende områder. 3) Vi vil videreudvikle Brøndby som en moderne forstad præget af lys, luft og grønne områder.”
En grøn hensigt, hedder det videre i høringssvaret fra Steen W. Nielsen og bestyrelsen, en placering af ældrecenteret i Vesterled netop vil modvirke:
”Vi ser alle disse målsætninger som positive, og håber at kommunalbestyrelsens beslutninger i denne sag også følger disse målsætninger. Det vil sige, at vi håber på, at Vesterledparken bevares, da fjernelse af parken vil være det modsatte af kommunens fine målsætninger.”

Ikke godt i klimatider
I det hele taget mener Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen, at et ældrecenter i Vesterledparken strider imod hensigten i en lang række politikker og strategier i Brøndby.
Ud over den netop vedtagne boligpolitik, er Kommuneplanen fra 2013, kommunens idræts- og bevægelsesstrategi og forundersøgelsen af, hvorvidt det kommende ældrecenter skal placeres i Vesterled eller forblive på den nuværende adresse, også nævnt som eksempler på, at det kommende ældrecenter gør Brøndby mindre grøn.
Desuden er planerne et problem i forhold til at sikre Brøndby imod de ændrede klimaforhold, mener Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen.
I deres høringssvar skriver de nemlig:
”Brøndby Kommune har sendt en klimaplan for regn og hav i høring. Denne plan beskriver blandt andet vigtigheden af at kunne benytte grønne arealer til klimatilpasning, ved at arealerne udformes, så der kan magasineres vand ved skybrud.”
Et ældrecenter i Vesterledparken vil ifølge høringssvaret være et skridt i den modsatte retning:
”Når et stort grønt areal som Vesterledparken befæstes, vil mulighederne for at benytte arealet til klimatilpasning forsvinde. Samtidigt vil et nyt stort befæstet areal belaste kloakkerne yderligere, og dermed give en øget risiko for opstuvning og overløb fra kloaksystemet. Kommunen vil samtidigt blive mindre grøn og rekreative værdier fjernes i modstrid med hensigterne i Klimaplanen.”

Sportsbyen spøger
Udover at et nyt ældrecenter i Vesterled vil gøre Brøndby mindre grøn, nævner Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen også frygten for øget trafik og manglende hensyntagen til naboerne i forhold til byggehøjde.
Og så mener Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen, at de lokale politikere skylder at tone rent flag i forhold til, hvad den reelle årsag er:
”Som bestyrelsen umiddelbart ser det, er den væsentligste årsag til valget af Vesterledparken udviklingen af et Sportsbyprojekt i det nuværende Gildhøjområde.Her er det ved flere lejligheder politisk tilkendegivet, at et nyt ældrecenter i det nuværende Gildhøjområde ikke passer ind i rammerne for en Sportsby, men det er samtidig også tilkendegivet, at placeringen i Vesterled ikke er den optimale placering.”

Gør beslutning om
Det er naturligvis let at kritisere, ikke mindst politikerne, der skal træffe beslutninger.
Men de lokale politikere er tvunget til at træffe en afgørelse i forhold til en erstatning for det nuværende Gildhøjhjemmet.
En beslutning der ifølge Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen kunne se anderledes ud:
”Vesterledsparken bevares, som et grønt område i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, Klimaplanen, Idræts- og bevægelsesstrategi 2016 og det nylige udkast til boligpolitik for Brøndby Kommune. Vesterledparken benyttes i dag som et mødested, samt til bevægelse og idræt for borgere, som ikke er medlemmer af idrætsforeninger. Bestyrelsen betragter dette, som en værdi for området og kommunen. Dernæst foreslås det, at der sker en reel revurdering af lokaliteter, hvor der ved placering af et nyt ældrecenter tages hensyn til en mere central placering i Brøndbyvester.”

Fokus på det grønne
I et skriftligt svar til Steen W. Nielsen og resten af bestyrelsen skriver Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:
”Du har ret, når du skriver, at det er Kommunalbestyrelsens intention at fastholde og skabe grønne områder i vores kommune. Områder, der giver mulighed for bevægelse, leg og socialt samvær. Jeg synes, at det lykkes rigtig godt i vores nye udviklingsplan for Kirkebjerg, hvor vi i byudviklingen lægger vægt på en ny levende bydel med mange grønne arealer. Områderne skal være med til give plads til det gode liv mellem husene.”

Nødvendig beslutning
Selvom det grønne altså er vigtig for Brøndby, har det i forhold til det kommende ældrecenter været nødvendigt, fortsætter Kent Max Magelund, også at tage andre hensyn i betragtning:
”Det er på mange måder ærgerligt, at vi inddrager et grønt område i Vesterled. Forud for den beslutning har der været et grundigt forarbejde, hvor vi har vurderet forskellige muligheder for placering af det nye og tidssvarende ældrecenter. Det er altid en prioritering, når så store beslutninger skal tages – og der er mange ting at tage hensyn til. I dette tilfælde er det især hensynet til de ældre og deres pårørende.”
Desuden slår Kent Max Magelund fast, at selvom det har vært nødvendigt at bygge i Vesterledparken, så vil det grønne, også her, stadig være i fokus:
”Jeg vil garantere, at vi i den videre proces sikrer os, at byggeriet i Vesterled og det omkringliggende grønne område, lukker op til resten af byen, så der er mulighed for, at alle kan bruge området. Vi ser på, hvordan vi kan gøre området så åbent og grønt som muligt. Vi forventer en bebyggelsesprocent på op til 50 procent, hvorfor der stadig vil være gode muligheder for at skabe rekreative grønne områder på grunden. Samtidig sørger vi for, at håndtering af regnvand sker på grunden, og er også i dialog med Hofor om at finde de helt rigtige klimatilpasningsløsninger, der på længere sigt kan skabe synergi med de bassiner, der ligger i området i dag.”
Dermed, understreger Kent Max Magelund på vegene af hele kommunalbestyrelsen, at skal man tænke på en farve i forhold til Brøndby, så kan det fremover også være grøn:
” I Kommunalbestyrelsen har vi fortsat fokus på at bevare og udvikle Brøndbys grønne identitet.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top