fbpx
Glostrup Kommune bør investere i børnene
DEBAT. Af Harun Demirtas, kredsnæstformand Dansk sygeplejeråd, fagpolitiks ansvarlig i DSR for sygeplejersker og sundhedsplejersker der er ansat i Glostrup Kommune

Da en KL rapport i 2016 viste, at Glostrup Kommune er en af de kommuner med den højeste grad af segregering af børn, ville politikerne handle på det. Men hvorfor er Glostrup fokuseret mere på behandling end forebyggelse?
Jeg er sikker på, at alle forældre gør deres bedste for deres børn.
Men, hvem har ikke brug for at blive bekræftet i, at den måde man passer sit barn på, er rigtigt? Og hvor mange forældre ved, at man kan selv forebygger, at ens barn udvikler livsstilsygdomme allerede i en tidlig alder?
Politikerne i Glostrup må indse, at børnene i Glostrup har brug for tre års besøg af sundhedsplejersker. Det kan ikke nytte at vente på at blive udpeget som en kommune, der ikke gør det godt nok, og derefter gå i gang med behandlende tiltag. Glostrup skal ind i forebyggelseskampen.
Erfaringer og Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at børn i ressourcesvage familier har flere indlæggelser og kroniske sygdomme end dem, der kommer fra ressourcestærke familier. Det er også dem, der udskrives fra sygehus til medicinsk behandling, der har flere genindlæggelser, fordi det går galt derhjemme. Det kan forebygges.
Politikerne i Glostrup er nødt til at forstå, at man ikke skal lære at være en god forælder igennem learning by doing. Det kan ikke alle.
Sundhedsplejerskerne ved tre års besøg kan arbejde med forældrene om barnets spisevaner, udvikling, motorik og kontakt med forældre. Udover at forebygge overvægt og dermed nedsætte risikoen for at barnet udvikler livsstilssygdomme senere, gør sundhedsplejerskerne også en forskel for barnets personlige og motoriske udvikling. De kan støtte forældrene i barnets opdragelse, bidrage til gode søvnvaner og hjælpe børnene til at smide bleen og komme af med sutten.
Glostrup Kommune må nu melde sig ind i kampen for forebyggelse. Jo mere investering i sundhedspleje, jo bedre stillet familier og børn i fremtiden.

Vi tror på forebyggelse
Af
Robert Sørensen (Ø), formand for Børne- og Skoleudvalget

Harun Demirtas fremhæver, at Glostrup Kommune bør forebygge frem for at behandle. Det er jeg helt enig i.
Hvordan vi gør det, er vi dog ikke helt enige om. Harun mener, at løsningen er at tilbyde alle familier besøg af en sundhedsplejerske indtil børnene bliver tre år.
Jeg har stor respekt for sundhedsplejerskernes arbejde og for den uvurderlige indsats og støtte, de giver både børn og forældre.
Ingen tvivl om det. Samtidig ved jeg, at børn og unge – både lokalt i Glostrup og på landsplan – har mange forskellige udfordringer, som ikke nødvendigvis kan løses via én faggruppe.
Jeg mener, at forebyggelse er en af vores helt centrale opgaver som kommune. Vi skal hjælpe borgerne med at undgå, at problemer opstår – og hjælpe med at løse problemer, før de bliver store. Forskning viser, at jo tidligere i et barns liv, vi sætter ind, jo større er effekten. De første 1000 dage i et barns liv har afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder senere i livet. Derfor er vi i Glostrup Kommune i øjeblikket i gang med at omlægge vores indsats i blandt andet Sundhedsplejen, så vi fokuserer endnu mere på den tidlige indsats.
Det betyder, at vi afsætter flere ressourcer til at arbejde med de helt små børn – både sundhedsplejersker, pædagogiske vejledere, psykologer og talehørekonsulenter. Fremover skal disse faggrupper samarbejde endnu mere med kommunens dagtilbud, børn og forældre, så vi både ser og tager hånd om børn, som viser tegn på mistrivsel. Det er eksempelvis børn, som er plaget af uro, som trækker sig fra social kontakt eller som har svært ved at sove.
I Glostrup Kommune investerer vi allerede i forebyggelse – ganske enkelt fordi vi vil have børn og unge, der trives og udvikler sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top