fbpx
Genbrugsstation genåbnet
Genbrug-forside.jpg
Onsdag formiddag blev den røde snor til Glostrup Genbrugsstation klippet. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Onsdag den 2. januar blev Glostrup Genbrugsstation genåbnet efter et års ombygning. Her er blandt andet fokus på separering af trafikken og færre tunge løft

Når der skal ryddes op i kælderrummet, når de gamle møbler skal skiftes ud eller når der skal renoveres i hjemmene i Glostrup, bliver det i år nemmere at komme af med affaldet. Genbrugsstationen er nemlig genåbnet, så det ikke længere er nødvendigt at køre til nabokommuner for at komme af med affald.
– Det her er en god start på 2019. Vores genbrugsstation er atter åben, efter den har gennemgået en omfattende modernisering. Med 30 år på bagen, trængte den gamle genbrugsstation vitterligt til en kærlig hånd. Og i Glostrup Forsynings bestyrelse var der da også bred enighed om, at der var behov for at få moderniseret Glostrup Genbrugsstation, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale.
Prisen for hele ombygningen er 23,4 millioner kroner, hvilket bliver betalt over affaldsbidraget over en årrække.

Hvad bliver nyt?
Genbrugsstationen er blevet samlet og gjort mere overskuelig og tryg. Dele af pladsen er hævet for dermed at opnå lettere tilgængelighed, mere brugervenlighed samt reduceret risiko for faldulykker og tunge løft for alle genbrugsstationens brugere. Det er muligt at kaste affald ned i containere, så brugerne ikke skal kravle på trapper og stiger. Samtidig bliver sikkerheden øget ved at flytte størstedelen af den tunge trafik af containerlastbiler ud af pladsen til sit eget kørespor. Glostrup Forsyning forventer, at besøget på den nye genbrugsstation dermed bliver mere trygt og roligt.
Med den nye genbrugsstation indføres ubemandet åbningstid, så brugerne bedre kan besøge genbrugsstationen, når de har behov for det.
Den nye hovedbygning kommer til at indeholde både kontor og formidlingsfunktion. Det betyder, at den nye genbrugsstation ønsker at formidle vigtigheden af genbrug. Rent praktisk kommer det til udtryk via kombineret frokoststue og formidlingslokale.
Sidst men ikke mindst genåbner den nye genbrugsstation med mulighed for at indlevere ting til direkte genbrug. De ting som indleveres til direkte genbrug samles i en modtagehal, hvorefter det overdrages til foreninger og velgørende organisationer, som står for den videre håndtering og salg i egne butikker og markeder.
Det er ikke kun borgerne i Glostrup, der har været tålmodige under renoveringen, det har medarbejderne på Genbrugsstationen også.
– I det år, hvor Glostrup Genbrugsstation har været lukket, har alle borgerne i Glostrup Kommune anvendt nabostationerne. Her har de kunnet møde vores dygtige medarbejdere, som har været udlånt til fire af vores nærmeste nabogenbrugsstationer. Derfor er det med stor glæde, jeg byder vores borgere og medarbejdere velkommen tilbage på Glostrup Genbrugsstation. I har alle været meget tålmodige under byggeriet. Men nu er ventetiden slut, sagde John Engelhardt, inden han erklærede genbrugstationen for genåbnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top