fbpx
Der skal mere liv i Strandparken
Strandpark2.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY/VALLENSBÆK. I sidste uge gav erhvervsministeren Strandparkens ejerkommuner lov til at lave forskellige projekter, der skal skabe mere aktivitet i området. Det vil ifølge politikerne ikke gå ud over Strandparkens rekreative egenart

Onsdag middag. Ved et bord midt i et af mødelokalerne på Arken, Museum for Moderne Kunst, har Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister sat sig til rette med borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsfolk fra de fem kommuner, der ejer Strandparken.
For et par måneder siden gik den samme gruppe rundt ved stranden i blandt andet Vallensbæk og Brøndby.
Dengang var det for at tale om, hvilke ønsker Strandparkens ejerkommuner har for området, og den dialog var så frugtbar, at erhvervsministeren nu er vendt tilbage.
Han vil nemlig gerne imødekomme flere af kommunernes ønsker.
En række konkrete ønsker, som ifølge kommunerne i det fælles oplæg skal ses i lyset af:
”… En udvikling som både skal imødekomme de store forandringer, der sker i det organiserede friluftliv, men også de udviklinger, der ses i nye måder at understøtte friluftslivet på. Ved siden af de stærke, traditionelle foreningskulturer ønskes der fokus på integration, sundhed, iværksættermiljøer, oplevelsesøkonomi, events og turisme i en bæredygtig helhed.”

Mere liv
Blandt deltagerne i mødet er Arno Hurup Christiansen (S), kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby og Brøndbyborgmester Kent Max Magelund (S).
Ifølge Kent Max Magelund har Brøndby Kommune flere konkrete ønsker i forhold til Strandparken:
– Vi ønsker at udvikle nogle støttepunkter på stranden ved Strandporten, både dem vi allerede har, og også gerne nye i tilknytning til Brøndby Havn. Der skal skabes flere udfoldelsesmuligheder i form af for eksempel fritidsfaciliteter koncentreret i støttepunkterne. Faciliteterne kan skabe en større rekreativ udnyttelse af Strandparken, for eksempel i forhold til kajak, svømmebaner og midlertidige events som ironman og rostævne.
Desuden skal det ifølge Kent Max Magelund undersøges, om der er mulighed for bedre at forbinde stranden og havnen:
– I dag ligger Brøndby Havn ret isoleret. Hvis vi kan styrke støttepunktet og stiadgangen til havnen, er jeg sikker på, vi kan øge livet i havnen. Vi skal se på, hvad der er mulighed for.

Evt. flydende havnebad
Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, var efter mødet ganske tilfreds med resultatet:
– Det er dejligt, at vi nu kan udvikle på det her område, som er menneskeskabt. Vi kan skabe udvikling, så de næste, der kommer og skal bruge området, kan få nogle endnu bedre oplevelser.
Et af de tiltag, Vallensbæk Kommune ønsker at arbejde med i Strandparken, er etableringen af et havnebad. Det er projekt er nu kommet et skridt nærmere mener Henrik Rasmussen:
– Vi er i fuld gang med at undersøge havbundsforholdene og hvordan kan vi placere det rigtigt. Men vi bliver også nødt til tage hensyn til de nye øer, der kommer i Hvidovre. Det betyder, at vi måske skal ændre strategi. Det kan betyde, at vi måske skal etablere havnebadet på en flydeponton, så vi kan flytte det.
På mødet spillede planerne om at etablere Holmene ved Avedøre Holme naturligvis også en rolle.
Et emne Henrik Rasmussen også bed mærke i:
– Jeg noterer mig, at man godt er klar over, at det naturligvis kan få konsekvenser. Det er vigtigt for mig, at man har viljen til at undersøge de konsekvenser, det har.

Udvikling i respekt
På mødet var Rasmus Jarlov godt tilfreds med det resultat, kommunerne og ministeriet er nået frem til.
– Det her afspejler et ønske om at udvikle området og er altså ikke et udtryk for, at man ønsker at plastre det til med boliger. Strandparken bliver udviklet med respekt for, at det er et naturområde.
At Rasmus Jarlov har besøgt Strandparken flere gange på det seneste, understreger projektets betydning, fortæller han:
– Det her er et vigtigt projekt. Strandparken er en vigtig del af Vestegnen. Det er med til at gøre området til et attraktiv sted at bo.

Fokus på vand og støj
Sidste uge var en travl uge for Rasmus Jarlov.
For ikke alene var han til møde om Strandparken onsdag. Torsdag fremlagde han sammen med Ole Birk Olesen (LA), transportminister, og Jacob Elleman-Jensen (V), miljøminister, regeringens Hovedstadsudspil.
Inden dette havde Folkebladet tirsdag mulighed for at tale med Rasmus Jarlov om tankerne bag projektet for Strandparken og Hovedstadsudspillet.
Under denne samtale slår Rasmus Jarlov fast, at han er opmærksom på den bekymring for vandmiljøet, som Henrik Rasmussen lufter på mødet onsdag:
– Der skal naturligvis være gennemstrømning og strømforholdene skal naturligvis analyseres. Den analyse har vi ikke endnu, men vi er fuldstændig opmærksom på den udfordring. Der skal også være svar på undersøgelserne, inden vi går videre med dem.
Et andet punkt, Rasmus Jarlov har fokus på, er den øgede trafik, både Holmene og hele Hovedstadsudspillet kan påføre Vestegnen:
– Det vil give mere trafik. Derfor kommer vi også med en trafikplan snart. Men det er klart, at vi ikke siger nej til udvikling, fordi der kommer flere biler på vejene. Så vil vi hellere udvide vejene, så der er plads til den trafik, som der er behov for. Der er behov for mere infrastruktur, og det kommer vi også til at adressere. Og jeg er også meget opmærksom på støjudfordringerne, som er meget store på Vestegnen.
Udfordringerne til trods er Rasmus Jarlov sikker på, at Hovedstadsudspillet vil gavne Vestegnen:
– Det er nok det største løft af Vestegnen i årtier. Det skulle gerne være en vitaminindsprøjtning, der gør, at vi bevarer området som et godt sted at bo med respekt for de rekreative områder og samtidig giver plads til flere boliger og flere arbejdspladser. Hertil kommer så, at vi adresserer trafikudfordringerne. Et af de store ting, der vil have betydning for Vestegnen, er planerne om motorvej i den sydlige ende af ring fem. Det vil aflaste trafikken i området og få det til at glide nemmere. Det er et meget stort skridt frem for Vestegenen.
At Rasmus Jarlov fremlægger planerne for Strandparken i samme uge som Hovedstadsudspillet bliver præsenteret, er ikke tilfældigt.
For Vestegnen passer de to ting nemlig godt sammen, mener han:
– Det er underlagt en særlig beskyttelse. Men nu giver vi så lov til, at de kan udvikle Strandparken. Det sker, fordi man ikke ønsker at plastre Strandparken til, men vil gøre den mere tilgængelig for borgerne i området, og derved gøre det til et mere attraktiv sted at bo.
Blandt mange af politikerne på Vestegnen er der en fornemmelse af, at i den evige kamp mellem hovedstaden og provisen, bliver Vestegen alt for ofte overset.
Et billede Rasmus Jarlov godt kan genkende, og som han altså håber, sidste uges forskellige udspil kan afbøde:
– Vestegnen er et lidt overset område af Danmark. Det er en skam, for der bor rigtig mange mennesker, og det er faktisk et område, der er centralt placeret. Der er mange arbejdspladser, og der er meget industri. Det er et område med stor betydning for de mennesker, der bor der, men også for resten af Danmark. Derfor er det vigtigt at få området udviklet.

Der vil i forbindelse med de enkelte projekter være en høringsperiode.
Man kan se mere om projekterne og tankerne bag på strandparken-kbh.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top