fbpx
Venligt men pengetomt ministersvar
HLA_5764.jpg
På et stort støjmøde i oktober fortalte Kent Max Magelund, at han og en række andre Vestegensborgmestre har bedt transportministeren afsætte penge til kampen mod støj. Han lover penge til infrastruktur, herunder støjreduktion. Foto: Heiner Lützen Ank
HELE OMRÅDET. I begyndelsen af oktober skrev Vestegnsborgmestrene til transportministeren for at få penge til kampen mod støj. Svaret er venligt og anerkendende, men rykker ikke noget

Den 1. oktober inviterede Silent City og projekt Mindre støj i boliger, Gate 21, Vestegnens Trafikforum, Force Technology og Danish Sound Network til stormøde om støj.
På mødet, som Folkebladet bragte en reportage fra i uge 41, fortalte Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, at han sammen med en række andre Vestegnsborgmestre havde skrevet til transportminister Ole Birk Olesen (LA).
I brevet hedder det blandt andet:
”Vi opfordrer til, at der afsættes en halv milliard årligt de næste år til bekæmpelse af den massive trafikstøj i Hovedstadsområdet og i særdeleshed på Vestegnen, hvor kommunerne i dag er plaget af flere motorveje, hvis støj påvirker mange menneskers sundhed og trivsel. Det må og skal være en statslig opgave at løse støjudfordringen – der er behov for handling.”
Et brev som transportministeren svarede på for et par uger siden.
I svaret hedder det blandt andet:
”I det fremadrettede perspektiv er det regeringens holdning, at vi bør investere væsentligt med fokus på vores vejinfrastruktur. Regeringen har derfor meldt ud, at rammen for offentlige investeringer skal øges med ca. 20 mia. kr. fra 2021-25. Jeg ønsker i denne forbindelse at prioritere midler til støjbekæmpelse i en pulje, som også kan komme Vestegnens kommuner til gode. Det kræver i sagens natur opbakning i Folketinget, hvis det skal realiseres.”

Ikke kun til reduktion
Folkebladet har spurgt transportministeren, hvorvidt de 20 mia kr., han nævner i sit brev, udelukkende skal bruges til bekæmpelse af støj eller også skal bruges på etablering af for eksempel veje.
Til det svarer Ole Birk Olesen i en mail:
”Prioritering af de fremtidige investeringsmidler må bero på en enighed blandt et flertal i Folketinget, men jeg forestiller mig ikke, at alle 20 milliarder kroner skal bruges på støjsikring.”
Samtidig understreger transportministeren i sit svar til Folkebladet, at det gælder om at få mest mulig ud af de penge, der bliver brugt til støjreduktion:
”Vi prioriterer i udgangspunktet efter, hvor der opnås den største reduktion pr. investeret krone, når det kommer til investeringer i støjreducerende tiltag.”

Fortsat kamp
Kent Max Magelund mener, at svaret fra transportministeren er positiv i den forstand, at det anerkender, at der er et støjproblem på Vestegnen. Men han mener samtidig, at der er behov for, at borgmestrene, Vestegnens Trafikforum og andre, der arbejder med støj, fortsætter kampen:
– Vi vil fortsætte kampen mod støj i vores lille trafik- og støjmafia med Vestegnsborgmestre og folketingsmedlemmer i spidsen – da det især også hæmmer vores by som vækstkommune, når det næsten bliver umuligt at bygge nyt uden en masse støjforanstaltninger, som skal finansieres af vores anlægsramme – hvilket er helt urimeligt, da det jo er statens veje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top