fbpx
Rundbordssamtale om støjkampen
HLA_1141.jpg
Det var Vestegnenes Trafikforum, hvor bl.a. Morten Bødskov (th) og Mikkel Dencker (3. fra høre), der havde taget initiativ til mandagens trafikmøde. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Mandag mødtes politikere, fagfolk virksomheder til en snak om kampen mod støj, og budskabet er klart: Der er en fælles interesse i at råbe op om, at det der skal gøres noget ved støjen på Vestegnen

Det er mandag morgen kl. 8.30. Rundt om bordet ved Øland A/S, der holder til på Park Allé i Brøndby, sidder en lang række personer, der alle har én ting til fælles, nemlig støj. Eller rettere sagt kampen mod støj.
Blandt deltagerne er, udover Carsten Madsen, direktør for Øland A/S, blandt andet Kristine Hjort Lorenzen, programleder hos Gate 21, et non-profit partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder på tværs for at skabe grøn omstilling på Sjælland, i Hovedstaden og Skåne.
Allan Jensen, senior specialist hos Rambøll og en af landets førende eksperter i kampen mod støj, er også mødt op, ligesom John Christian Asmussen, salgsdirektør hos vindusprocenten Velfac, og Peter Hedegård, esco manager hos den danske afdeling af den verdensomspændede byggematerialekoncern Saint Gobain også har taget plads ved bordet.
Desuden er medarbejdere fra flere kommuner i området, ligesom Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, mødt op for at tale om, hvad der kan gøres ved den støj, der er et stort problem på hele Vestegnen.

Fælles interesser
Der er en gruppe af lokale folketingspolitikere, Vestegnens Trafikforum, der blandt andet tæller Morten Bødskov fra Socialdemokratiet og Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti, der har sat mødet op.
Et møde med et klar mål, fortæller Morten Bødskov:
– Sammen med virksomheder som Øland, Velfac og Saint Gobain, der alle arbejder med indeklima og støj, har vi i Vestegenens Trafikforum sammen med Gate 21 ønsket at sætte fokus på støj i bygningerne. Der er et stort problem, ikke mindst i Københavns omegn. Når man bevæger sig udenfor, så støjer det meget. Men det påvirker også indeklimaet flere steder. Man skal derfor ikke besøge mange borgere langs store veje og jernbaner for at opleve, at de ikke kan åbne deres vinduer.
At virksomheder, interesseorganisationer og politikere mødes, giver ifølge Morten Bødskov god mening:
– Støj er så enorm her, at der skal gøres noget. Men når den nu er her, kan der også være gode penge at tjene og mulighed for at skabe arbejdspladser. Kan vi kombinere en kæmpe udfordring med investering i forskning og arbejdspladser, og dermed måske også tiltrække nogle penge fra Christiansborg, så opnår vi vores formål i Vestegenens Trafikforum, nemlig at løse problemer, men samtidig at skabe arbejdspladser.

Flere kampe
Kampen mod støj er en mangesidet kamp, hvilket også blev understreget på mødet.
Et aspekt er for eksempel de tekniske løsningsmuligher, der findes.
Således kunne John Christian Asmussen fra Velfac fortælle, at der i dag faktisk findes vinduer, der sammen med de rette facader kan reducere støjen, så den ikke overskrider kravet i det gældende byggereglement i forhold til nybyggeri, og samtidig giver mulighed for udluftning.
En støjreduktion, der tilmed ikke er forbundet med store ekstraudgifter. Omvendt, understregede John Christian Asmussen, bliver der så godt som altid brugt den billigst mulig løsning ved byggeri.
Derfor bliver støjreducerende vinduer sjældent overvejet som udgangspunkt, tiltrods for den lille merudgift.
Med andre ord, mente John Christian Asmussen, at de tekniske løsninger allerede eksisterer. Men at der mangler vilje til at sætte politisk handling bag intentionerne.
Og så mangler der, mente John Christian Asmussen, krav i forhold til renoveringer af eksisterende bygninger. Her gælder byggereglementet ikke.

Vilje og penge
På denne måde indrammede John Christian Asmussen synspunkter den generelle holdning på mødet. Nemlig at der findes en lang række løsninger på de støjmæssige udfordringer, der er på Vestegnen, ligesom der findes forskning, der peger på, at problemerne er reelle.
Men at der mangle politisk vilje til handling, vel at mærke politisk handling fra Christiansborg og vel at mærke politisk handling, der kan måles i kroner og ører.
En pointe Kent Max Magelund blandt andet fremførte under mødet:
– En stor del af støjen her på Vestegnen kommer fra motorvejene, altså statens veje. Derfor bør det også være staten, der betaler for støjreduktionen. Vi har været til møde med transportministeren, der spurgte, om vi ikke kunne gøre noget med vores egen anlægsramme. Men det er meget dyrt at lave støjskærme, og det ville springe vores anlægsramme flere år frem, hvis vi skulle gøre noget effektivt.

Stærkere sammen
Det var Gate 21, der sammen med Vestegnens Trafikforum havde taget initiativ til mødet, og ifølge Kristine Hjort Lorenzen var dialogen og ønsket om fælles fokus et væsentlig element i mødet:
– Der har været en rigtig god dialog mellem myndigheder, producenter og rådgivere. Vi har fået talt godt sammen om det store problem, der er med trafikstøj på Vestegnen og støj inde i boligen. Håbet er nu, at vi kan få skabt en større bevidsthed, især i Folketinget, hvor der mangler opmærksomhed i forhold til tiltag, lovgivning, krav og penge.
Også værterne for mødet, Øland A/S og Saint Gobain var efterfølgende godt tilfredse med forløbet, fortalte Peter Hedegård, esco manager hos Saint Gobain:
– Der er et stort interessefællesskab for, at vi arbejder sammen om de her ting. Støj er blot ét emne, der konkurrer med mange andre emner i og omkring en bygning. Men fordi det er så skadeligt, er det vigtigt at få det på agendaen. Mødet understregede i denne sammenhæng, at det er vigtigt, at vi taler sammen, så vi kan hjælpe politikerne til at få øje på det og gøre dem opmærksom på, at det faktisk er indenfor en økonomisk rækkevide.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top