fbpx
Opråb fra borgmestrene: Husk omegnen
HELE OMRÅDET. Borgmestrene fra 11 omegnskommuner peger i et fælles udspil på, at omegnen spiller en vigtig rolle i fremtidens udvikling af hovedstadsområdet. Erhvervsministeren mener, de har en pointe

Kommunerne i omegnen af København er nøglen til at løse de kommende års udfordringer i hovedstadsområdet.
Det er hovedbudskabet fra de 11 borgmestre, der er gået sammen på tværs af politiske skel, for at lave et fælles indspark til regeringens kommende strategi for hovedstadsområdet.
– Det er altafgørende, at der kommer mere sammenhængende trafikløsninger, og at der bliver investeret i udbygning af infrastrukturen. Det gælder ikke mindst den offentlige transport i omegnen af København. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet, hvis regeringen satser på de rette strategiske initiativer og investeringer, lyder det i den forbindelse fra John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune.

Boliger på vej
I følge de 11 borgmestre, er der for de kommende 15 år planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der skal give plads til cirka 70.000 flere indbyggere.
En del af disse boliger og dermed udviklingen kommer til at kunne mærkes i Brøndby, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:
– I omegnskommunerne mærker vi både en øget efterspørgsel på eksisterende boliger og på interessen fra investorer, der ser muligheder i at bygge nyt. Derfor er vi allerede godt i gang med byudviklingen i Brøndby. Vi er for eksempel ved at omdanne erhvervsområdet Kirkebjerg til et helt nyt boligområde med ca. 2.000 nye boliger og her forventer jeg, at de første nye boliger allerede står klar om få år.
Ken Max Magelund peger samtidig på, at de fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning, giver mulighed for at tænke i nye boligmuligheder i området.
En holdning, der også gør sig gældende i Vallensbæk. Således siger Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, til Folkebladet:
– Det er vigtigt, at vi ser hovedstadsområdet i ét samlet udviklingsperspektiv. Vi skal styrke samspillet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne på tværs af alle kommunerne, og her kommer letbanen til at være en vigtig faktor.

Mere end København
Og noget tyder på, at opråbet er blevet hørt på Christiansborg.
For i en mail til Folkebladet skriver Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister blandt andet:
– Hovedstaden er langt mere end København. Derfor er det meget positivt, når 11 omegnskommuner nu samlet har givet indspil til regeringens arbejde med at gøre det mere attraktivt at investere, arbejde og bo i Danmarks hovedstad i fremtiden. Ligesom de 11 omegnsborgmestre er jeg stærkt optaget af, at omegnskommunerne er og bliver en del af løsningen på udfordringerne i hovedstaden. Hovedstadens kommuner udgør nemlig ét sammenhængende område for erhvervslivet, som arbejdsmarked og til uddannelse.
Og der er ikke blot tale om en høflig anerkendelse fra Rasmus Jarlovs side. Der vil komme til at ske handling i forhold til udvikling af området:
– Som Københavns omegns eneste repræsentant i regeringen har jeg derfor taget fat om en revision af den såkaldte Fingerplan, der regulerer hovedstadens fysiske udvikling. Ambitionen er at sikre, at boliger og erhverv samles omkring velfungerende infrastruktur og bysamfund med let adgang til grønne områder.
I det hele taget er Københavns omegn væsentlig for udviklingen af hovedstaden, fastslår Rasmus Jarlov:
– Hovedstadsområdet er og skal fortsat være en blandet by med mange centre og en velfungerende infrastruktur. Ligesom der heller ikke er tvivl om, at bl.a. omegnskommunerne skal yde et væsentligt bidrag til at huse mange af de 200.000 nye borgere, der forventes at søge mod hovedstaden frem mod 2030, og mange af de virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, der skal skabe grundlaget for hovedstadens konkurrenceevne og velfærd fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top