fbpx
Hvor er trafiksikkerheden ved børnehaven?
DEBAT. Af Anette Poulsen, formand for, og på vegne af forældrebestyrelsen, Sofielundsvej 46, Glostrup

Daginstitutionen Skovager er den eneste institution i Glostrup, som ikke har et fortov omkring og ved børnehaven. Vi kan derfor slet ikke forstå, hvorfor Skovager igen ikke er blevet prioriteret, da der blev bevilliget penge fra puljen forbedringer af forhold for bløde trafikanter.
Forældrebestyrelsen har siden 2013 rettet henvendelse til kommunen omkring manglende sikkerhed for vores børn i trafikken. Pt. må der køres 50 km/t på Skov­sletten. Der er ingen fortove, ingen cykelstier og dårlige oversigtsforhold i svinget lige ved institutionen. Institutionen er friluftcertificeret, og de fleste dage er de ikke på matriklen, hvilket betyder, at pædagogerne også skal færdes på Skovsletten med 25 børn. De går i rabatten, men skal også krydse vejen, når de skal til et par af deres baser.
Skovager er en integreret institution, men på to forskellige matrikler. Det betyder, at både vuggestuebørn og børnehavebørnene krydser vejen for at komme til den anden matrikel. Netop børn i børnehaven har brug for at blive trafiksikre og lære at begå sig i trafikken. Mange forældre vælger at aflevere deres børn på gåben, eller på cykel. Vi tror, at endnu flere ville fravælge bilen, hvis trafikforholdene var bedre for de små børn, som netop skal lære at færdes i trafikken. Børnene er netop ved at lære at cykle, og fylder derfor lidt mere i deres usikre styring af cyklen. Mange forældre har også mindre børn, hvilket betyder, de går med barnevogn/klapvogn og derfor fylder endnu mere på kørebanen. Kan det virkelig være rigtigt, at der ikke er et fortov ved og omkring daginstitution Skovager?
Skal der virkelig ske en ulykke, før der bliver handlet?

Svar
Af
Søren Enemark (S), formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Det første indlysende svar på dit læserbrev er, at der selvfølgelig ikke skal ske en ulykke ved institutionen, før der bliver gjort noget ved trafiksikkerheden.
Derfor er der også gennem tiderne arbejdet på sikkerheden ved Skovager. Mig bekendt har du også senest fået en mail fra kommunen, hvor der var forespurgt politiet, om der kunne ske en indsnævring af kørebanen med 2 midlertidige heller. Det er politiet betænkelig ved, da det efter deres mening kan gøre det mere usikkert for cyklisterne. Politiet har dog givet tilladelse til, at hellerne kan opsættes midlertidig i en forsøgsperiode frem til sommeren 2019, hvorefter forsøget skal evalueres. Du har i samme mail af 7. november 2018 fået oplyst, at Vej- og Park vil opsættes hellerne snarest muligt. Det har således ikke noget at gøre med, at I ikke er blevet prioriteret i puljen for forbedringer af forhold for bløde trafikanter. Sagen er allerede i gang. Skovsletten er fra institutionen en lukket vej. Det er således kun folk, der bor i selve området, der fortrinsvis benytter vejen forbi institutionen. De kan ikke være uvidende om, at de kører forbi en institution, og der derfor skal passes ekstra på. For mig er det bekymrende, at der ikke tages de fornødne hensyn, når man nu kører forbi jer. Det tyder desværre på en form for egoisme, som jeg personligt ikke bryder mig om. Der er dog lidt lys forude. Som du måske ved, er der netop vedtaget en ny lokalplan for den grund, som i folkemunde kaldes Cirkusgrunden. I denne forbindelse vil vejen får et ekstra ”sving” umiddelbart før Skovager, så det vil være naturligt at sætte hastigheden ned. Det, håber jeg, skulle gerne gøre forholdene ved institutionen sikrere for jer og børnene. Lokalplanen kan findes på kommunen hjemmeside og har betegnelsen HL 13.1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top