fbpx
Glostrup Kommune på vej mod underskud
GLOSTRUP. Lige nu ser det ud til, at regnskabet for Glostrup Kommune for 2018 ender med et underskud på knap 15 millioner i forhold til budgettet. Det er til trods for, at kommunen siden sommer har holdt igen med udgifterne. Der er besparelser på vej, men det er endnu ikke besluttet hvor

Der er udsigt til et underskud, når regnskabet for Glostrup Kommune for 2018 bliver opgjort i starten af næste år. Lige nu ser det ud til, at der bliver brugt knap 15 millioner kroner ud over det budgetterede. Det er primært på det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde, at der er brugt flere penge end planlagt. Områderne er svære at budgettere, da der kan opstå enkelte sager, der koster rigtig mange penge.
Glostrup Kommunes samlede budget er på 1,3 milliarder kroner, så overskridelsen målt i procent er ret lille. Alligevel ser politikerne alvorligt på sagen.
Allerede på Økonomiudvalgets møde i juni stod det klart, at kommunen var på vej mod en overskridelse af budgettet. Det blev derfor besluttet at melde ud til alle dele af kommunen, at de skulle overveje alle indkøb og om de kunne udskydes til næste år.
Efter sommerferien viste det sig, at det ikke var nok. Derfor indførte Glostrup Kommune et såkaldt blødt ansættelsesstop. Det betyder, at alle ansættelser skal godkendes af en direktør. Beslutningen fra politikerne er, at alle stillinger, der har direkte kontakt med borgerne, som for eksempel pædagoger, skolelærere og hjemmeplejen skal genbesættes, mens administrative stillinger ikke skal.

Skal også bruge penge
På kommunalbestyrelsens møde i november blev det diskuteret, hvordan der skal reageres på overskridelsen af budgettet. Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) stemte for at fortsætte det bløde ansættelsesstop, men at ophæve kravet til kommunens medarbejdere om, at de skal udskyde investeringer.
– Når man skal gøre noget ved et overskredet budget, så er der selvfølgelig muligheden for et ansættelsesstop, men vi skal ikke foregøgle os selv og borgerne, at det redder 15 eller flere millioner. Vi kan godt leve med et blødt ansættelsesstop, som ikke rammer der, hvor vores ansatte er nær borgerne. Vi vil ikke have, at det rammer på skolerne, på ældreområdet og i daginstitutionerne. Vi vil gerne have ophævet det udgiftsstop, som blev indført i juni måned, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).
Han gav derefter et eksempel på en udgift, der er blevet udskudt.
– Vi skal få gjort de ting, der står og venter, for eksempel at få sat nye bokse op nede i svømmehallen, så de kommer til at fungere, som de skal, sagde han.

Det er ikke nok
Borgmester John Engelhardt (V) ser også alvorligt på overskridelsen af budgettet, men mener, det stadig er ret godt ramt.
– 10 millioner på et budget på 1,3 milliarder er ikke så meget. Vi har været gode og heldige de seneste år, hvor vi har ramt indenfor fem til ti millioner på den rigtige side. Tættere på kan man nok ikke komme i så stort et budget. Jeg har siddet her i 25 år, jeg har set år efter år, at der er ting, der ikke går præcis som man budgetterer. Sådan fungerer den kommunale økonomi i Glostrup og alle andre steder. Det, som man kan forlange, det er, at når man ser at tingene begynder at skride, at man så tager de forholdsregler, som vi også har taget, sagde han.
Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget om at ophæve udgiftsstoppet.
– Jeg tror desværre ikke det er nok med et ansættelsesstop, hvis man skal have styr på økonomien over tid. Jeg siger ikke, at man ikke må bruge penge på udgiftssiden. Der kan være ting, man skal lave, og det skal man selvfølgelig gøre. Jeg synes stadig, man skal have maksimal fokus på enhver udgift. Ikke på grund af overskridelsen i år, men fordi det snart bliver februar og marts og udgifterne eskalerer på det tidspunkt, sagde han.

Plan på vej
Direktionen arbejder i øjeblikket på en plan, der ”skal indeholde en vurdering af problemets omfang i 2019 og et realistisk bud på indenfor hvilke politikområder, der skal findes konkrete løsningsforslag. Løsningsforslagene kan for eksempel omfatte omstruktureringer og effektiviseringsgevinster, men også egentlige servicereduktioner kan vise sig at blive nødvendige,” skriver de i et notat.
Planen skal behandles på kommunalbestyrelsens møde onsdag i næste uge. De konkrete forslag til besparelser vil formentlig først være klar i løbet af næste år.
– I 2014 udarbejdede Cepos en rapport, der blev trykt i 2015, der hedder Kommunepotentialet. Der har de taget alle landets kommuner og sat dem op i forhold til hinanden og sagt: Hvis man agerer som den bedst mulige kommune, hvad er der så af potentiale. Jeg mener, at potentialet for Glostrup var 159 millioner kroner. Jeg er helt sikker på, at så mange penge kan vi ikke finde, kunne vi bare finde ti procent, så ville det være glædeligt, sagde Dan Kornbek Christiansen.

Sund økonomi
Underskuddet på knap 15 millioner kroner for i år er kun i forhold til budgettet. Samlet set ender beholdningen i kommunekassen med at stige til cirka 250 millioner kroner ved udgangen af i år, da Glostrup Kommune har fået nogle ekstraordinære erhvervsskatter. Som Folkebladet skrev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019, er det dog forventningen, at den beholdning vil skrumpe betydeligt i de kommende år.
Kommunerne har en aftale med regeringen om, at de samlet set skal holde sig indenfor det budgetterede. Hvis kommunerne samlet set går over budgetterne, vil de kommuner, der har brugt for meget, få en økonomisk straf af regeringen. Lige nu ser det ud til, at kommunerne samlet set holder budgetterne, så Glostrup Kommune skal ikke betale en bøde, for at gå over budgettet.

Kan bruge overskud
Da det blev meldt ud, at alle afdelinger skulle holde igen med at bruge penge, var beskeden også, at der ville blive set lempeligt på anmodninger om overførsler over det normale niveau.
Hvis for eksempel en daginstitution har et fast beløb om året til nyt legetøj, men ikke bruger det hele, kan de overføre de ubrugte til næste års budget. På den måde undgår man, at daginstitutionen gør alt hvad de kan, for at bruge den sidste krone på noget, der måske ikke er nødvendigt eller noget, der vil være billigere på et senere tidspunkt.
Normalt har hver enhed i kommunen adgang til at overføre tre procent af budgettet til næste år. Det er normalt målet, at kommunens samlede overførsler ligger i samme niveau fra år til år, så der ikke opstår store samlede over- eller underskud. Da enhederne blev bedt om at holde igen med udgifterne, blev de også lovet, at der ville blive set positivt på at overføre mere end tre procent. I notatet fra direktionen opfordrer de til, at det løfte bliver overholdt, så der i fremtiden vil være tillid til lignende løfter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top