fbpx
Boligpolitikken kom i hus
BRØNDBY. Efter en lang proces, har Brøndby nu for første gang fået en boligpolitik. Vigtig byggesten for fremtiden, mener borgmesteren. Venstre mener, den sætter ord på problemerne og Enhedslisten mener, at det private boligmarked har fået for gode kår

Onsdag var en mærkedag i Brøndby. Her vedtog kommunalbestyrelsen nemlig en boligpolitik for Brøndby.
Politikken er resultatet af en længere proces, hvor de lokale politikere har diskuteret behovet for fremtidige boliger og udviklingen af boligområder, ligesom boligselskaber, borgere og andre lokale interessenter har givet deres holdning til kende, også her i Folkebladet.
Dermed har Brøndby for første gang i kommunens historie fået en egentlig boligpolitik.
– Brøndby er i høj kurs efter mange år uden den store byggelyst. Derfor har vi brug for et værktøj, der kan sikre tydelighed i dialogen med investorer, der gerne vil bygge nyt i Brøndby, siger Kent Max Magelund (S), borgmester om behovet for boligpolitikken.
Samtidig understreger Kent Max Magelund, at politikken skal føre til større variation i boligmassen.
– Nok er boligpolitikken bred i sine formuleringer, men jeg synes, at vores fælles målsætninger indeholder nogle klare meldinger om, hvad vi fremover sigter mod. Vi er for eksempel enige om, at det samlede boligudbud skal være mere varieret, og at vi derfor vil bygge noget af det, vi mangler.

Unge og ældre i alment
Igennem processen med at skabe en boligpolitik har Kent Max Magelund igen og igen slået fast, at politikken skal bruges til at tiltrække andre boligformer end almene boliger.
Boligpolitikken lægger derfor op til, at Brøndby skal have et mere varieret udbud af boligtyper, ejerformer og boligstørrelser.
Således er det ifølge boligpolitikken ønsket, at andels-, ejer- og private udlejningsboliger fremover bliver prioriteret.
Men, forsikrer Kent Max Magelund, er politikken ikke et definitivt farvel til almene boliger i en Brøndbysammenhæng:
– Der vil fortsat være behov for at bygge almene boliger, som udgangspunkt til borgere med særlige behov som for eksempel seniorboliger eller handicapegnede boliger. Det har vi tydeliggjort i boligpolitikken, fordi mange netop har spurgt til dette i forbindelse med høringen.

Fortsat dialog
Boligpolitikkens fokus er dog ikke alene fremtidige nybyggerier.
Politikken får også betydning for de boliger og boligområder, der allerede findes.
– Vi har en stor andel af almene boliger, og det er en kvalitet i Brøndby. Derfor har vi i boligpolitikken fokus på, at de almene boligområder skal være attraktive og have en høj kvalitet.
Desuden skal den dialog, der har været igennem hele processen, fortsætte, også selvom politikken nu er formelt vedtaget, fortæller Kent Max Magelund:
– I høringsperioden har der været udtrykt ønske om yderligere at styrke dialogen mellem boligselskaber og kommunen. Derfor har vi nu eksplicit skrevet, at vi vil afholde et årligt boligpolitisk forum mellem netop boligselskaber og kommunen. Det forventer jeg mig meget af.

Vigtigt første skridt
Da boligpoltikken blev vedtaget på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde glædede Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti sig særligt over den variation, boligpolitikken tilstræber:
– Jeg er glad for, at vi i politikken skriver, at vi ønsker en blandet boligsammensætning i Brøndby. Det tegner nogle fine perspektiver for fremtiden. Noget vi handler på i forhold til Kirkebjerg, hvor vi fylder ud i forhold til nogle af de boligtyper, vi mangler. Det løser naturligvis ikke alle vore problemer men det er en vigtig begyndelse.
Hos Dansk Folkeparti var glæden over politikken noget mindre, kunne Allan Runager fortælle:
– Vi er ikke modstander af en boligpolitik. Men den er meget løst og vagt formuleret. Den er nemlig formuleret ud fra, at vi skal bevare det bestående. Jeg havde håbet på fornyelser.
Desuden burde man, mente Allan Runager på mødet, som han har gjort under hele processen, at tilgangen til hele boligområdet i Brøndby, burde have et andet afsæt:
– Vi ønsker stadig et boligpolitisk udvalg. For det skal nemlig være politikerne, der bestemmer over boligerne i Brøndby. Man kan ikke skelne imellem en boligpolitik, og hvem der skal stå for tildelingen. Derfor er det også problematisk at dette kommer senere.

Alle hørt
For Venstre er det vigtige, sagde Mette Engelbrecht, at boligpolitikken sætter ord på de problemer, der er i Brøndby:
– Det er vigtigt, at vi får talt om de problemer, der er, og for at gøre op med de sociale problemer, vi har, er vi også nødt til at trække ressourcer til. Det er noget af det, den her politik viser. I løbet af processen er jeg blevet klogere på, at man ikke får noget ud af at stille sig over i et hjørne og råbe, men at man må gøre sine holdninger stærke og så være villig til at gå på kompromis. Derfor er vi også alle blevet hørt i denne politik.

Fremmer forkert sag
Den skarpeste kritiker af boligpolitikken har igennem hele processen været Steen Andersen fra Enhedslisten. Han har således ved flere lejligheder argumenteret for, at fokus har været på at tiltrække mennesker udefra, mens der har været tænkt alt for lidt på Brøndbys nuværende borgere.
Og selvom Mette Engelbrecht på mødet mente, at selv Steen Andersen havde fået væsentlige synspunkter ind i politikken, forsatte han onsdag sin kritik:
– Jeg er meget utilfreds med, at boligselskaberne først er blevet involveret i 11. time. Der er til gengæld godt at det er lykkedes for os at begrænse investorernes trang til at lave skuffedarier, man kun kan bo i. Samtidig er det et problem, at vi detailregulerer boligorganisationerne og det almene, når vi nu har givet anvisningsretten fra os, og når vi ikke vil gøre det overfor det private byggeri.
Og så gav Steen Andersen ikke meget for politikkens positive indvirkning på Kirkebjerg:
– Når vi taler om socialt bæredygtigt boligbyggeri, så etablerer vi på Kirkebjerg boliger, der har alle mulige andre ejerformer end det almene. Der vil dog være plads til privat udlejning. Men hvad skal vi med privat udlejning i forhold til ønskerne fra folk i Brøndby, der ønsker gode og billige boliger?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top