fbpx
Trafikstøj i Glostrup er farligt
Trafikstøj.jpg
Foto: Heiner Lützen Ank
DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen (K), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Det Konservative Folkeparti, med Partiformand Søren Pape Poulsen har foreslået, at der afsættes en sundhedspulje på to mi. kr. til at reducere støjen langs statslige veje og baner.
Midlerne skal prioriteres med henblik på at reducere støjgener over hele landet, også på Vestegnen. Vi har rigtig mange borgere på Vestegnen der er plaget af trafikstøj, både fra vej og bane.
Vi Konservative i Glostrup støtter denne sag, det er vigtigt for os, at Glostrup bliver et godt sted at leve, bo, arbejde og drive erhverv.
Desværre er støjen fra Ringvejen, Hovedvejen og motorvejen samt fra jernbanen og snart også fra letbanen, hverdag for rigtig mange Glostrup borgere.
Glæden var stor, da Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Bylisten alle var enige med os Konservative i, at Glostrup Kommune bør genoptage samarbejdet med vores nabokommuner om støjbekæmpelse her på Vestegnen.
Trafikstøjen er ikke noget lille problem. Faktisk er daglig trafikstøj direkte sundhedsskadeligt. Både hovedpine, forhøjet blodtryk, risiko for hjertesygdomme og søvnbesvær kan følge af en hverdag med konstant larm fra trafikken.
Derfor har vi også svært ved at forstå, hvorfor Venstre og DF ikke har ønsket at være med i et lokalt samarbejde, der har fokus på at reducere støj, forurening og trafikgener.
I Samarbejdsgruppen mener vi, at arbejdet med at nedbringe trafikstøj er vigtigt og vi er glade for at dette arbejde kommer til at ligge i Vækst- og Byudviklingsudvalget hvor Lisa Ward er formand.
Vi er sikre på, at hun kan skabe gode resultater for hele Glostrup.

Svar 1
Af
Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti

Center for Miljø og Teknik har netop udarbejdet et udkast til en ny støjhandlingsplan for Glostrup Kommune. Planen bygger videre på de planer og tiltag, som indgik i den foregående støjhandlingsplan fra januar 2014.
Glostrup Kommune er omfattet af støjdirektivet, som pålægger kommunen hvert 5. år at udføre en støjkortlægning med tilhørende støjhandlingsplan. Støjkortlægningen har vist, at ca. 30 procent af boligerne i Glostrup er belastet med trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB.
Hensigten med støjhandlingsplanen er at få et overblik over den eksterne støj i Glostrup Kommune og beskrive, hvordan støjen kan nedbringes. Støjhandlingsplanen er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen og behandler og beskriver følgende punkter: a) resumé og resultater af støjkortlægningen fra 2018, b) udpegning af problemområder, c)indsatser samt virkemidler til reducering af støj, d) foranstaltninger som Glostrup Kommune agter at træffe de følgende fem år, e) effekten af de planlagte handlinger.
Strategi på lang sigt: f) økonomiske overslag samt prioritering af tiltag, g) tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen.
Støjbekendtgørelsen forpligter ikke kommunen til at handle, der hvor støjkortlægningen viser, at den vejledende støjgrænse er overskredet. Kommunen er dog forpligtet til at udarbejde en ny støjkortlægning og en ny støjhandlingsplan hvert 5. år.
I støjhandlingsplanen er der lagt op til, at der fremover arbejdes med følgende tiltag til at forbedre støjforholdende i Glostrup Kommune: a) udlægning af støjreducerende asfalt på de større veje, b) analyse af muligheder for opsætning af støjskærme, c) etablering af en lokal støjpulje, der er fra 2019 afsat 500.000 kr. årligt for at fremme støjreducerende tiltag som for eksempel etablering af støjskærme.
Dansk Folkeparti støtter naturligvis det fortsatte arbejde med bekæmpelse af støj i Glostrup.

Svar 2
Af
Leif Meyer Olsen, gruppeformand Venstre, Glostrup

Trafikstøj og forurening er farligt i hele Hovedstadsområdet.
Dan udtrykker glæde over, at det røde flertal er enige i, at Glostrup Kommune bør genoptage samarbejdet med nabokommunerne om støjbekæmpelse på Vestegnen. Og videre påstås, at Venstre og DF ikke ønsker at være med i et lokalt samarbejde med fokus på forurening og trafikgener, hvilket er usandt.
Der er forskellige politiske grupper, der drøfter støj med deltagelse af folketingspolitikere og borgmestre. Her er Hvidovre og Vallensbæk faste deltagere. Men det er ikke nok som politiker at stille sig ved en motorvej og konstatere, at der er både trafik og støj.
Borgmester John Engelhardt (V) er sammen med borgmestrene fra Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk med i et samarbejde, hvor omegnskommunerne har ønsker til en større og stærkere hovedstad. Et af emnerne er bekæmpelse af støj og luftforurening, hvor det konstateres, at omegnskommunerne er stærkt belastet af støj og forurening fra de store statsveje og jernbaner.
Det er et stort sundheds- og samfundsproblem, som betyder tab af livskvalitet for de berørte. Derfor arbejder disse 11 kommuner på, at Regeringens nye klimaplan ikke kun omfatter Københavns kommune, men også omegnskommunerne, så der kommer en sammenhængende løsning på støj- og forureningsproblemerne i hele hovedstadsområdet.
I øvrigt er vi enige i Flemming Ørhems svar.

1 kommentar om “Trafikstøj i Glostrup er farligt”

 1. per johannesen siger:

  Hej
  Vi forsøger at leve et dette støj helvede ( undskyld sproget). Vi har over 75 dB (A) trafikstøj. (Målt af Kommunen).
  Glostrup er belastet med trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB.
  I vores gamle ejendom fra 1960 er der gamle vinduer 2 x 4 mm termo – totalt ubrugelige
  og ydervægge er isoleret med 5 cm rockwool ( i dag er byggekrav til nye huse 40 cm isolering).
  Vi beder venligst om tilskud til nye vindue facader med 3 lags glas. Faktisk kan hele ejendommen
  støj dæmpes for 1,6Mkr, derved er 20 familier/boliger sikret lidt ro og søvn.
  Hjælp os på Hovedvejen 102, på forhånd tak.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top