fbpx
Tal kan ikke altid fortælle sandheden
DEBAT. Af Lisa Ward (S), formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget

Venstre har husstandsomdelt en folder om ”Den politiske situation i Glostrup”,
I Socialdemokratiet skal vi ikke tage stilling til fremstillingen af, at Lars Thomsen har forladt Venstres kommunalbestyrelsesgruppe, men det har da fremgået af Folkebladet, at han er blevet ekskluderet, og det er jo ikke helt det samme?
Siden beskriver kort Venstres opfattelse af situationen og viser Venstres samlede budgetforslag kontra Samarbejdsgruppens budgetforlig. Venstre skriver, at Samarbejdsgruppens budget er behæftet med stor usikkerhed, fordi man har negligeret administrations beregninger.
Det er ikke svært for Venstre at udarbejde et samlet budgetforslag, der udviser en mere økonomisk fordelagtig situation, hvis man ikke tager alle udgifter med og ikke skal stå til ansvar for sit forslag. Det vedtagne budget for 2019 med overslagsår viser initiativer, som Venstre har valgt ikke at medtage i deres budget.
Samarbejdsgruppen har lagt et samlet budget, indenfor den ramme som KL og Regeringen har aftalt.
Budgettet indeholder et ønske om, at flere års udhuling af budgetterne til nødvendige renoveringer under det gamle flertal bliver stoppet og kommer tilbage til acceptabelt niveau. Status nu er, at veje og fortove er i en elendig stand, en dårlig vedligeholdelse af bygninger og her i særdeleshed skolerne. Sidst, men ikke mindst, er der behov for, at der kommer midler til de borgernære områder som ældre- og børneområdet.
I forbindelse med den seneste budgetopfølgning for 2018 ser det ud til, at der kommer et underskud på servicerammen på 10-20 mil. Kr. Fakta er, at dette underskud trods budgetforlig for 2018 er fremkommet under det gamle flertals politiske administration, så måske skulle Venstre dæmpe retorikken.
Socialdemokratiet ønsker samarbejde og politisk dialog i den nye kommunalbestyrelse og ikke krig, hvor borgerne bliver taget som gidsler. Den prioritering tror vi også, Glostrups borgere har.

Svar:
Tal siger temmelig meget, også om budgetter

Af
Leif Meyer Olsen, gruppeformand, Venstre, Glostrup

Socialdemokraterne var forligspartnere både ved budget 2017 og 2018. Siden foråret 2018 er der åbenbart sket det forunderlige, at ”veje og fortove er i en elendig stand” og ”der er en dårlig vedligeholdelse af bygninger, i særdeleshed skoler”. Godt nok har sommeren været særdeles varm, men Lisa kunne måske have sagt fra, hvis nu påstandene var korrekte?
Venstre tager i sit budgetforslag 2019 naturligvis alle relevante udgifter med. Vi har fundet det unødvendigt med streaming af KB-møder, springvand til tre mio., ny brandstation og istandsættelse af Ungdomscenteret. Sygefraværet forventer Lisa at kunne nedbringe uden videre og spare en mio. årligt. Healing?
Lisa og kompagni er uvenner med tallene, for eksempel ombygges Ungdomscenteret for 15 mio., selv om alle udgifter til drift og flytning mangler i budgettet. Der afsættes ti mio. til at ombygge Fritidscenteret til Genoptræningen, selvom administrationen anslår det til 40 mio.
Til en brandstation uden for Bymidten afsættes 15 mio. En brandstation koster min. 17 mio. + 10 mio. til grund. Rehabiliteringshuset ved Dommervangen er der ikke afsat driftsmidler til. Når man vil realisere disse projekter, så mangler pengene, og man må barbere ned, udskyde eller tage pengene fra andre projekter.
Vi savner også genopretning af den kroniske underbalance, hvor drift og anlæg kon-stant overstiger indtægterne. Man kan ikke, år efter år, bruge flere penge, end der er indtægter til.
Lisa Ward påstår, at Socialdemokraterne ønsker samarbejde. De bryder rask væk budgetforlig for 2018, for eksempel nedrive gymnastiksale på Nordvang og i stedet bygge 12 nye klasselokaler, så vi kan leve op til aftalen om max. 22 elever i alle nye klasser og samtidig renovere Nordvangs gamle del. Samarbejde oplevede vi heller ikke ved budget 2019. Eller da man ændrede Styrelsesvedtægten for at sikre sig magten i alle udvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top